ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 183                                               

Wojownik

Wojownik – osoba zajmująca się walką. W społeczeństwach plemiennych w toczenie wojen bywała zaangażowana cała męska część populacji, np. u Gurkhów, Maorysów oraz w dawnych plemionach celtyckich, germańskich i słowiańskich. W bardziej rozwiniętych ...

                                               

Współczynnik urbanizacji

Współczynnik urbanizacji – procentowy udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności. Współczynnik ten jest wskaźnikiem rozwoju społecznego społeczeństw. Wraz z uprzemysłowieniem następuje względnie gwałtowna migracja ludności do miast z obs ...

                                               

Wywiad etnograficzny

Wywiad etnograficzny – jedna z podstawowych metod badawczych w antropologii kulturowej stosowana do uzyskania potrzebnych informacji w ramach prowadzonych badań. W antropologii kulturowej wywiad etnograficzny przybiera formę luźnej rozmowy przebi ...

                                               

Wzór kulturowy

Wzór kulturowy – mniej lub bardziej ustalony sposób zachowywania się i myślenia w danej zbiorowości lub znamienny dla tej zbiorowości układ cech kulturowych. W jego skład wchodzą też wytwory kultury materialnej. Wzór kulturowy określa, w jaki spo ...

                                               

Zamawianie choroby

Zamawianie choroby – ludowe praktyki leczniczo-magiczne polegające na wypowiadaniu zamów, zaklęć odwołujących się do sił wyższych, aby przezwyciężyć chorobę. Najważniejszym elementem zamawiania jest odpowiednia formuła, gdyż wierzono, że "słowo m ...

                                               

Zasada Anny Kareniny

Zasada Anny Kareniny – opisuje sytuację, w której brak jednego z wymaganych warunków powoduje niemożliwość osiągnięcia rezultatu. W efekcie w rywalizacji odnosi sukces tylko ten z konkurentów, który nie napotkał istotnych przeszkód. Podobną konce ...

                                               

Zażyłość kulturowa

Zażyłość kulturowa – termin wyrosły z dyskursu antropologii kulturowej opisujący aspekty identyfikacji kulturowej w państwie narodowym, które z racji niedostosowania etycznego w hierarchii wartości zachodnich, są ukrywane na arenie międzynarodowe ...

                                               

Zbieractwo

Zbieractwo – zbieranie płodów dziko rosnących roślin, między innymi runa leśnego, stanowiące podstawę utrzymania społeczeństw pierwotnych, jedna z najstarszych form gospodarki, występowało zwykle w połączeniu z łowiectwem, tworząc wraz z nim pods ...

                                               

Zwrot etyczny w antropologii

Zwrot etyczny w antropologii – orientacja teoretyczno-metodologiczna w antropologii kulturowej, zwana również zwrotem etyczno-politycznym lub zwrotem ku zaangażowaniu. Jego początki sięgają lat 60. XX wieku i są związane z kontekstem euroamerykań ...

                                               

Fikcja literacka

Fikcja literacka – właściwość świata przedstawionego polegająca na tym, że jest on tworem niedającym się zweryfikować przez porównanie z rzeczywistością zewnętrzną wobec dzieła. Konstrukcja utworu i jego poszczególne elementy mogą odnosić się do ...

                                               

Film z kluczem

Film z kluczem lub film à clef – film opisujący prawdziwe życie, ukryte za fasadą fikcji. Film z kluczem, gdzie "klucz” odnosi się do procesu zamiany nazwisk prawdziwych na fikcyjne. Jest to filmowy odpowiednik dla "roman à clef”, co jest literac ...

                                               

Języki północnosłowiańskie (fikcyjne)

Fikcyjne języki północnosłowiańskie – grupa sztucznych języków opartych na językach słowiańskich. Tej fikcyjnej grupy nie należy mylić z terminem języki północnosłowiańskie, będącym zbiorczym określeniem na języki zachodnio- i wschodniosłowiański ...

                                               

Imię

Imię – osobista nazwa nadawana osobie przez grupę, do której należy. Wraz z ewentualnym drugim i następnymi imionami oraz z nazwiskiem, czasem imieniem odojcowskim, a rzadziej przydomkiem, stanowi u większości ludów podstawowe określenie danej osoby.

                                               

Agnomen

Agnomen – część starorzymskiego imienia. Od czasów republiki rzymskie imię składało się zazwyczaj z trzech członów, ale w wyjątkowych przypadkach mogło zostać wzbogacone poprzez dodanie drugiego obok cognomenu przydomku. Dodatkowym członem imieni ...

                                               

Aryst

Aryst – imię męskie, zanotowane w języku polskim po raz pierwszy w roku 1461. Wywodzi się od imion stgr. Ἀρίστης Arístēs, Ἀριστοκλῆς Aristoklē̃s itp., które pochodzą od stgr. ἄριστος áristos "najlepszy, najszlachetniejszy, najdzielniejszy”. Z jęz ...

                                               

Béla

Béla – węgierskie imię utożsamiane z Adalbertem, poza Węgrami pisane czasem jako Bela. Imieniny obchodzi na Węgrzech w dniu 23 kwietnia, poza – 3 maja.

                                               

Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116

Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 – imię, które w maju 1996 Elizabeth Hallin i Lasse Diding, szwedzcy rodzice, próbowali nadać swojemu, urodzonemu w 1991 dziecku. Rodzice planowali nigdy nie nadać mu imienia w akcie protestu przeciwko ś ...

                                               

Drugie imię

Drugie imię – imię zwykle używane po pierwszym imieniu jako element pełnego nazwiska danej osoby, głównie w Europie i krajach o kulturze zachodniej. W niektórych krajach zwyczajowo nadaje się je na cześć ojca lub dziadka, co ma wiele cech wspólny ...

                                               

Franciszek Salezy (imię)

                                               

Giles

Giles – angielski wariant imienia Idzi. Osoby o imieniu Giles: Giles Barnes – piłkarz Giles Foden – pisarz Giles Gilbert Scott – architekt Osoby o nazwisku Giles: Ernest Giles – odkrywca Herbert Giles – sinolog Michael Giles – muzyk Peter Giles – ...

                                               

Gilles (ujednoznacznienie)

Gilles – francuski odpowiednik imienia Idzi. Gilles Simon – tenisista Gilles lErmite – święty Gilles Villeneuve – kierowca wyścigowy Gilles Deleuze – filozof Gilles – miejscowość

                                               

Hysen

Hysen - imię greckiego pochodzenia, utworzone od przymiotnika φυσικο. Znane osoby noszące imię Hysen: Hysen Hakani - reżyser albański. Hysen Sinani - pisarz i tłumacz albański

                                               

Imię literackie

Imię literackie – imię, które z reguły po raz pierwszy pojawia się w dziele literackim i zostało wymyślone przez autora tego dzieła. Nazwa imię literackie może odnosić się także do imion występujących tylko w baśniach, bajkach, podaniach i legend ...

                                               

Imię pośmiertne

Imię pośmiertne – honorowe imię przyznawane zmarłym władcom lub innym, zasłużonym osobom na Dalekim Wschodzie. Pod tym imieniem występują oni często w źródłach historycznych. Symbolizuje ono nowy okres bytowania, mianowicie - życie pozagrobowe. I ...

                                               

Imię teoforyczne

Imię teoforyczne – imię odnoszące się do bóstwa, zawierające w sobie człon "bóg” lub imię własne boga. Przykładem może być grecki Apollo i pochodzące od niego imiona "Apoloniusz”, "Apolinary”, czy "Apolonia”. Powodem nadawania takich imion była p ...

                                               

Imię w starożytnym Rzymie

Imię w starożytnym Rzymie było w okresie istnienia republiki i cesarstwa nazywane tria nomina, ponieważ w przypadku większości ludzi składało się z trzech członów. Początkowo posługiwano się jednym imieniem, ale wraz ze wzrostem populacji pojawił ...

                                               

Imiona chińskie

Imiona chińskie są jedno- lub dwusylabowe i zgodnie z tradycją wymienia się je po nazwisku. O ile w kulturze zachodniej wymyślanie nowych imion należy do rzadkości, to w Chinach jest zasadą. Chociaż niektóre imiona się powtarzają, to nie istnieje ...

                                               

Meredith

Meredith – imię pochodzenia walijskiego, początkowo męskie, od imienia Maredudd – "wielki pan"; w XX wieku używane również jako imię żeńskie. Występuje też jako nazwisko. W języku walijskim przyjmuje formy "Maredudd" bądź "Meredydd".

                                               

Nasrallah

Nasrallah jest arabskim imieniem męskim oznaczającym "Zwycięstwo Boga" będącym w użyciu zarówno przez muzułmanów jak i chrześcijan. Współcześnie używane jest również jako nazwisko.

                                               

Instytucja kultury

Instytucja kultury – zakład o charakterze publicznym zajmujący się upowszechnianiem kultury, może być zarówno państwowy jak i samorządowy. Przybiera różne formy organizacji, np. teatr, kino, instytucja filmowa, muzeum, biblioteka, opera, operetka ...

                                               

Alliance française

Alliance française – organizacja założona 21 lipca 1883 roku przez Louisa Pasteura, Ferdinanda de Lessepsa, Jules’a Verne’a, Ernesta Renana i Armanda Colina, zajmująca się promocją kultury francuskiej i języka francuskiego. Prowadzi również kursy ...

                                               

Bakelit Multi Art Center

Bakelit Multi Art Center - instytucja kulturalna mieszcząca się w przemysłowej dzielnicy Budapesztu. W początkach XX wieku znajdowały się tam manufaktury wytwarzające produkty przemysłu wojennego. Po II wojnie światowej teren ten przekształcony z ...

                                               

Centre de civilisation polonaise

Instytucja została powołana na Sorbonie w 1962 roku na podstawie francusko-polskiej deklaracji z dnia 21 lutego 1958, która również uformowała Instytutu Kultury Francuskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Mieści się w 17e arrondissement de Paris 10 ...

                                               

Centrum Opatrzności Bożej

Centrum Opatrzności Bożej – instytucja kultury powołana dekretem kardynała Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego z dnia 27 listopada 2007 roku. Zadaniem Centrum jest podejmowanie pracy związanej z budową całego kompleksu Opatrzności Bożej, ...

                                               

Czeskie Centrum w Warszawie

Instytucja, pierwotnie pod nazwą Czechosłowacki Ośrodek Informacyjny, powstała na podstawie podpisanego 10 marca 1947 Układu o Przyjaźni, Współpracy i Wzajemnej Pomocy między Polską a Czechosłowacją. Przez wiele lat instytucja nosiła nazwę Czecho ...

                                               

Dom Serbski

Dom Serbski w Budziszynie in Bautzen) – to siedziba wielu serbołużyckich organizacji i stowarzyszeń społeczno-kulturalnych.

                                               

Dyrektor artystyczny

Dyrektor artystyczny – określenie różnych stanowisk pracy m.in. w branży reklamowej i instytucjach kultury, w szczególności w teatrze. ang. artistic director – stanowisko pracy w teatrze. Osoba odpowiedzialna za repertuar, kształtowanie zespołu a ...

                                               

Fototeka

Fototeka – zbiór fotografii, w szerszym znaczeniu także miejsce jego przechowywania lub placówka pełniąca nad nim pieczę, np.: Fototeka Lanckorońskich. Fototeka Filmoteki Narodowej

                                               

Fundacja Solomona R. Guggenheima

Fundacja Solomona R. Guggenheima – organizacja non-profit założona w 1937 roku przez Solomona Guggenheima i Hillę von Rebay. Celem fundacji jest gromadzenie, przechowywanie, badanie sztuki współczesnej. Pierwsze muzeum utworzone przez fundację to ...

                                               

Instytut Cervantesa

Instituto Cervantes – publiczna instytucja kulturalna stworzona w 1991, zależna od hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jego celem jest promocja i nauczanie języka hiszpańskiego oraz propagowanie kultury Hiszpanii, Hispanoameryki i kra ...

                                               

Instytut Kultury Miejskiej

Instytut Kultury Miejskiej − samorządowa instytucja kultury z Gdańska, założona w 2011 roku i prowadzona przez miasto Gdańsk. Zajmuje się organizowaniem wydarzeń kulturalnych, wspieraniem kadr kultury i prowadzeniem badań kultury.

                                               

Instytut Słowacki w Warszawie

Instytut powstał w październiku 1993 w wyniku podziału Czechosłowackiego Ośrodka Kultury i Informacji w Warszawie Centrum československé kultury a informací ve Varšavě na dwie samodzielne instytucje, czeską i słowacką. Od 1995 mieści się nieopoda ...

                                               

Istituto Italiano di Cultura

Istituto Italiano di Cultura – organizacja non-profit utworzona przez rząd Włoch. Upowszechnia włoską kulturę. Prowadzi ok. 90 placówek w wielu krajach świata. W Polsce siedzibę mają: Włoski Instytut Kultury w Warszawie Włoski Instytut Kultury w ...

                                               

Katowice – Miasto Ogrodów

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek – katowicka instytucja kultury organizująca różnorodne imprezy artystyczne, głównie na terenie Górnego Śląska. Placówka realizuje projekty w dziedzinie muzyki, filmu, designu, szt ...

                                               

Klub "Stara Remiza” we Włocławku

W latach 1983–1986 Klub Stara Remiza działał jako Miejski Klub "Druh” przy ulicy 3-go Maja 27, następnie w 1995 roku został przeniesiony do pomieszczeń przy ulicy 3-Maja 22. W 2003 roku Klub przeniesiono do XIX wiecznego budynku remizy strażackie ...

                                               

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Krakowskie Biuro Festiwalowe – gminna instytucja kultury powstała w styczniu 1997 roku jako Biuro Festiwalowe Kraków 2000. W dniu 13 stycznia 2005 roku, uchwałą Rady Miasta Krakowa, zmieniono nazwę instytucji na Krakowskie Biuro Festiwalowe.

                                               

Międzynarodowa Izba ds. Książek dla Młodych

IBBY – międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się promocją literatury dziecięcej i młodzieżowej. Siedzibą organizacji jest Bazylea w Szwajcarii. Organizacja została założona w Zurychu w 1953. Obecnie składa się z 76 sekcji działających w ...

                                               

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi powstał w wyniku połączenia z Centralną Biblioteką Rolniczą im. M. Oczapowskiego w Warszawie na podstawie Zarządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 76 z dnia 16 października 2019 roku.

                                               

Niemiecki Instytut Spraw Polskich

Niemiecki Instytut Spraw Polskich, alternatywnie używane tłum.: Niemiecki Instytut Kultury Polskiej) – niemiecki ośrodek informacyjno-badawczy, którego zadaniem jest pogłębianie wzajemnej wiedzy na temat życia społeczno-politycznego i kulturalneg ...

                                               

Obserwatorium kultury

Obserwatorium kultury – organizacja, której celem jest monitorowanie polityk kulturalnych, gromadzenie danych statystycznych i prowadzenie prac badawczych dotyczących sektora kultury. Obserwatoria kultury funkcjonują na całym świecie, m.in. w Aus ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →