ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 293                                               

Wolf (herb szlachecki)

Ze względu na niedoskonałość polskiego blazonowania istnieją różne opisy tego herbu i różne wizerunki w dawnych herbarzach: Występuje ponadto odmiana herbu z lwem bez korony oraz z dwoma mieczami z ostrzami ku górze po jednym z obu stron wizerunk ...

                                               

Wołkowyski

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu czerwonym wręby na opak, nad którymi dwa półksiężyce barkami do siebie. Klejnot nieznany. W wieku XVI, z którego pochodzą pierwsze wzmianki o herbie, ...

                                               

Wrycza

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu czerwonym trzy lilie naturalne, na łodyżkach ulistnionych, w wachlarz. Klejnotu brak, nad tarczą sam hełm z koroną. Labry: czerwone, podbite srebrem.

                                               

Wukry

W polu czerwonem; w dolnej części herbu trzy belki srebrne, ku dołowi coraz krótsze. Nad nimi dwa księżyce złote ustawione jakby w koło, pomiędzy nimi krzyż maltański złoty bez jedego ramienia. Klejnot: pięć piór strusich.

                                               

Wydra (herb szlachecki)

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu czerwonym wydra naturalna, trzymająca rybę srebrną w pysku, stojąca na ostrzewiu naturalnym w pas. Klejnot: nad hełmem w koronie dwie róże czerwone na ...

                                               

Wyssogota

W słup, pole prawe szachowane srebrno-czarne, w polu lewym, czerwonym poługozdawa srebrna. Klejnot - pół męża z wąsami, trzymającego w prawicy miecz, w lewicy pół koła. Labry srebrne, prawe podbite czerwienią, lewe podbite czernią. W zapiskach wy ...

                                               

Zagajewski

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu błękitnym podkowa srebrna, na której zaćwieczone ostrze rogaciny. Klejnot - trzy pióra strusie. W wieku XVI, z którego pochodzą pierwsze wzmianki o he ...

                                               

Zagłoba (herb szlachecki)

W polu błękitnym podkowa srebrna barkiem ku górze przeszyta w słup srebrną szablą o złotej rękojeści. W klejnocie skrzydło orle srebrne, przeszyte w pas srebrną strzałą, obrócone w prawo. Herb Zagłoba posiada odmianę – w błękitnym polu srebrna po ...

                                               

Zamłyński

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu błękitnym podkowa srebrna, w której krzyż kawalerski złoty, na barku zaćwieczone takież ostrze rogaciny. Klejnot - trzy pióra strusie. W wieku XVI, z ...

                                               

Zanke

Herb znany był przynajmniej w dwóch wariantach. Opisy z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: Zanke: Na tarczy dzielonej w słup, w polu prawym, srebrnym, trzy strzały złote, lewoskośnie jedna pod drugą, ...

                                               

Zaremba (herb szlachecki)

Herb pochodzi z okresu dynastii Piastów. Najstarsze wyobrażenie godła Zarembów spotykamy na pieczęci Andrzeja, biskupa poznańskiego z roku 1301. Źródłem wiadomości o barwach herbu są: Klejnoty Długosza, herbarze Złotego Runa. Identycznie herb prz ...

                                               

Zatajony Miesiąc

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu zielonym podkowa srebrna, w której półksiężyc złoty. Klejnot nieznany. W wieku XVI, z którego pochodzą pierwsze wzmianki o herbie, nie znano jego barw ...

                                               

Zbaraski

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: W polu czterodzielnym w krzyż, w i IV Pogoń litewska, w II i III półksiężyc na opak, z krzyżykiem kawalerskim zaćwieczonym na barku, barwy nieznane. Nad tarc ...

                                               

Zbiświcz

Herb występował w kilku wariantach. Opisy z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego: Zbiświcz I: W polu błękitnym miecz na opak srebrny, na którym półksiężyc złoty. Klejnot: nad hełmem w koronie półksiężyc ...

                                               

Zdan

                                               

Zerwikaptur (herb szlachecki)

Barwy herbu są podawane różnie przez różne źródła. Kasper Niesiecki w Herbarzu polskim wyd.Bobrowicza, 1839-1846 określa pole tarczy jako brudne sic! a głowy jako szare. Najstarsze źródło, herbarz arsenalski z pocz. XVIpodaje w polu srebrnym trzy ...

                                               

Ziemięcki Baron

Opis z wykorzystaniem klasycznych zasad blazonowania: W polu czerwonym ostrzew naturalna, o dwóch sękach z prawej i trzech z lewej, w którą wbity krzyż srebrny. Nad tarczą korona hrabiowska, dziewięciopałkowa, a nad nią hełm w koronie, z której k ...

                                               

Zitzewitz

Zitzewitz – herb szlachecki, używany przez rodzinę osiadłą na Kaszubach. Herb własny rodziny Zitzewitzów.

                                               

Złotokłos (herb szlachecki)

Tarcza trójdzielna w słup na kształt litery "Y". W polu pierwszym błękitnym na podkowie srebrnej krzyż łaciński takiej barwy między dwiema podkowami srebrnymi zwróconymi do niego barkami. W polu drugim złotym orzeł czarny w koronie złotej. Pole t ...

                                               

Znin (herb szlachecki)

Herb wzmiankowany w średniowieczu, pojawia się w herbarzu arsenalskim oraz na pieczęci Macieja, biskupa wileńskiego z 1442. Wówczas jeszcze herb przedstawiał literę Z przekrzyżowaną na pieczęci belki tworzące górne i dolne linie litery są skośne. ...

                                               

Zyberk (herb szlachecki)

Zyberk – spolszczona forma niemieckiego nazwiska rodowego Syberg – ród szlachty inflanckiej wywodzący się z rycerstwa zakonu kawalerów mieczowych. Inflancka linia rodu po mieczu wygasła w roku 1806 z chwilą śmierci wojewody brzeskiego i uczestnik ...

                                               

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – instytucja kultury województwa warmińsko-mazurskiego. W obecnej formie CEiIK istnieje od 2002 r. Siedziba centrum znajduje się w Olsztynie przy ulicy Parkowej 1.

                                               

Fabryka Sztuki

Fabryka Sztuki w Łodzi – instytucja kulturalna powstała 1 stycznia 2007. Stworzyły ją wspólnie Łódź Art Center, Stowarzyszenie Teatralne Chorea i Urząd Miasta Łodzi. Instytucja o profilu edukacyjnym, która w swej działalności stara się przybliżać ...

                                               

Fundacja Kościuszkowska

Fundacja założona w 1925 w Nowym Jorku. Udziela ona stypendiów młodzieży i naukowcom z Polski i USA. Kieruje wymianą naukową, prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską w zakresie dziejów kultury i nauki polskiej. Zainicjowała edycję sł ...

                                               

Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego

Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego – fundacja założona w 1994 przez Wandę i Jadwigę Piłsudskie, której celem jest ochrona i prezentowanie pamiątek a także prowadzenie utworzonego w 2008 roku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Po wybuchu II ...

                                               

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie to samorządowa jednostka kulturalna działająca na terenie Gminy Bliżyn zwana Zameczkiem. Ośrodek Kultury powstał w 1976 uchwałą ówczesnej Gminnej Rady Narodowej Nr XIV z dn. 11 X 1976. Pierwszym dyrektorem była J ...

                                               

Instytut Józefa Piłsudskiego (Londyn)

Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski – polska jednostka naukowo-badawcza w Londynie. Instytut zbiera, przechowuje i bada dokumenty z okresu najnowszej historii Polski, gromadzi zbiory dokumentów, relacje hist ...

                                               

Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski

Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski − organizacja społeczna funkcjonująca w okresie II RP, której celem było prowadzenie badań historycznych nad historią najnowszą Polski, szczególnie aktywnością narodu pols ...

                                               

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – instytucja naukowa, archiwum, biblioteka i muzeum, założona w Nowym Jorku w 1943 z inicjatywy działaczy Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia.

                                               

Instytut Muzyki i Tańca

Instytut Muzyki i Tańca – powołany 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, państwowa instytucja kultury. Działa na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. Pierwszym dyrektorem został mianowany Andrzej Ko ...

                                               

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego – polska placówka kulturalna w Wielkiej Brytanii, stawiająca sobie za cel gromadzenie, opiekę, opracowanie naukowe oraz udostępnianie archiwów polskiego rządu na uchodźstwie i Polskich Sił Zbrojnych n ...

                                               

Polski Instytut Naukowy w Ameryce

Polish Institute of Arts and Sciences of America – PIASA – polonijna instytucja naukowa i dydaktyczna o charakterze organizacji non-profit, mająca siedzibę w Nowym Jorku na Manhattanie.

                                               

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie

Małopolski Ogród Sztuki – centrum kultury w Krakowie, jeden z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. To jedyna w regionie, niepowtarzalna placówka wpisująca ...

                                               

Międzynarodowe Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury – instytucja kultury istniejąca od 1991 roku w kamienicy "Pod Kruki” przy Rynku Głównym w Krakowie. Jej działalność skupia się na wielowymiarowym podejściu do dziedzictwa kulturowego. Hasła wywoławcze instytucji to: ...

                                               

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej – kultura i dziedzictwo narodowe. Od 1 ...

                                               

Zamek w Montrésor

Zamek w Montrésor – zamek znajdujący się w Montrésor we Francji. W połowie XIX wieku został zakupiony przez Różę z Potockich Branicką, a obecnie znajduje się w rękach rodziny Reyów.

                                               

Muzeum Polskie w Ameryce

Zostało założone w 1935 jako "Muzeum i Archiwa Zjednoczenia Polskiego Rzymsko - Katolickiego w Ameryce” przez Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie. Muzeum mieści się na terenie tzw.Starego Trójkąta Polonijnego tworzonego przez ulice Milwaukee, ...

                                               

Narodowe Forum Muzyki

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu – nowoczesny obiekt – kompleks sal koncertowych mieszczących się we Wrocławiu oraz nazwa instytucji kultury powstałej w 2014 roku.

                                               

Ogólnopolski Komitet Grunwaldzki

Ogólnopolski Komitet Grunwaldzki – instytucja powołana w 1986 roku przez Radę Krajową PRON, której celem było propagowanie tradycji oręża polskiego i krzewienie pamięci o bitwie pod Grunwaldem. Przewodniczącym Komitetu został członek Biura Polity ...

                                               

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie – watykańska instytucja naukowa, archiwum, biblioteka oraz muzeum, założona w Rzymie. Obecnie jeden z ważniejszych Ośrodków dokumentujących i popularyzujących nauczenie Jana Pawła ...

                                               

Ośrodek Pracy Twórczej Wietrznia w Kielcach

Ośrodek Pracy Twórczej "Wietrznia” – placówka prowadząca działalność kulturalną i edukacyjną, upowszechniająca twórczość artystów rzeźbiarzy, oraz udostępniająca infrastrukturę potrzebną do uprawiania artystycznej dziedziny jaką jest rzeźba. Ośro ...

                                               

Polish American Historical Association

Pierwotnie było częścią Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. PIN stał się wkrótce niezależną organizacją. W dniu 11 września 1942, historyk Oskar Halecki zaproponował oddzielenie obu instytucji. Pierwszym prezesem stowarzyszenia został Mieczy ...

                                               

Polska Akademia Filmowa

Polska Akademia Filmowa − powstała w 2003 roku z inicjatywy Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, skupia w sobie laureatów nagród Orłów i wybitnych przedstawicieli polskiego świata filmowego. Założycielami Akademii byli ówcześni członkowie e ...

                                               

Polski Komitet ds. UNESCO

Polski Komitet ds. UNESCO – polska instytucja działająca w ramach funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Został on założony w 1956, a do jego głównych zadań jest zapewnienie dialogu pomiędzy instytucja ...

                                               

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie – organizacja zrzeszająca muzea, archiwa i biblioteki polskie poza granicami kraju, założona w 1979 roku w Muzeum Polskim w Rapperswilu.

                                               

Studium Polski Podziemnej

Studium Polski Podziemnej – jedna z najbardziej zasłużonych polskich instytucji na Uchodźstwie powstałych w wyniku II wojny światowej, powołana w Londynie przez byłych żołnierzy Armii Krajowej w 1947. Od 1948 do dnia dzisiejszego siedziba mieści ...

                                               

Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków

Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków – centralny urząd administracji rządowej istniejący w latach 1999–2002 powołany w miejsce Biura Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki. Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków powołany został w celu ...

                                               

Wojewódzki ośrodek archeologiczno-konserwatorski

Wojewódzki ośrodek archeologiczno-konserwatorski – jednostka organizacyjna wojewódzkiej służby ochrony zabytków powołana do wypełniania zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków wobec zabytków archeologicznych. Zadania WOAK porównywalne są z zada ...

                                               

Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków

Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków – komórka organizacyjna działająca w latach 60., 70. i 80. XX w. w ramach urzędu Ministerstwa Kultury i Sztuki, odpowiedzialna za realizację na szczeblu centralnym zadań wynikających z przepisów ochrony zabytków i ...

                                               

Konkurs Miss Plus Size

Konkurs Miss Plus Size - rodzaj konkursu piękności dla kobiet noszących odzież o rozmiarze 40+, organizowany od 2012 roku na portalu kobietapuszysta.pl. Konkurs przebiega w całości w sposób internetowy. Podobne konkursy odbywają się na całym świe ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →