ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 311                                               

Eugeniusz Gąsior

Eugeniusz Gąsior – polski biochemik, biolog molekularny. Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

                                               

Beata Glinka

Beata Anna Glinka – polska ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się m.in. przedsiębiorczości imigrantów, projektowaniu organizacji, kulturowych uwarunkowaniach procesów zarządzania i działaniach przedsiębiorczych, projektowaniu ...

                                               

Kazimierz Godłowski

Lata okupacji spędził w Wilnie. Po maturze, w 1951 rozpoczął studia na studium historii kultury materialnej UJ, zakończone w 1955 pracą magisterską, opublikowaną w 1960 pod tytułem Studia nad stosunkami społecznymi w okresach późnolateńskim i rzy ...

                                               

Jan Golonka

Należał do Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici i do Związku Akademickiej Młodzieży Polskiej. W 1951 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zasiadał w radach narodowych. W 1952 ukończył Wydział Hutniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w ...

                                               

Marian Gorynia

Marian Gorynia – polski ekonomista, profesor i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w latach 2008–2016.

                                               

Jolanta Góralczyk

Jolanta Góralczyk – polska aktorka teatralna, od roku 1983 związana z Wrocławskim Teatrem Lalek. Profesor na Wydziale Lalkarskim Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu.

                                               

Paweł Góralczyk

Paweł Góralczyk, – rzymskokatolicki duchowny, pallotyn, profesor nauk teologicznych, specjalista w zakresie teologii moralnej.

                                               

Wojciech Góralski

Wojciech Marian Góralski - polski duchowny katolicki, kanonista, specjalista prawa wyznaniowego i konkordatowego. Profesor nauk prawnych. Profesor zwyczajny na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

                                               

Krzysztof Góźdź

Krzysztof Góźdź – polski duchowny katolicki, profesor nauk teologicznych, dogmatyk, nauczyciel akademicki Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej, kapelan honorowy Ojca Ś ...

                                               

Ryszard Gradziński

Ryszard Gradziński – polski geolog, sedymentolog, profesor zwyczajny dr hab., członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

                                               

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee

Prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee ur. się 15 maja 1963 r. w Gliwicach. Studia magisterskie w zakresie filologii polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1986 r. uzyskała tytuł zawodowy magistra filologi ...

                                               

Henryk Hawrylak

Henryk Hawrylak – polski profesor, inżynier mechanik, specjalista w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn górnictwa odkrywkowego.

                                               

Krzysztof Hejke

W 1982 ukończył naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. W 1990 został absolwentem Instytutu Fotografii Artystycznej w Pradze, a w 1991 Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Le ...

                                               

Andrzej Hrynkiewicz

Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz, – polski fizyk, w czasie II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej, aresztowany w 1944, zesłany do obozu pracy w kopalni węgla w Donbasie. Był jednym z najwybitniejszych polskich fizyków okresu powojennego. W ciągu s ...

                                               

Adam Hulanicki

Adam Andrzej Hulanicki – polski chemik, specjalista w zakresie chemii analitycznej, profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent PAN, przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

                                               

Paweł Idziak

Paweł Maria Idziak – polski matematyk i informatyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w złożoności obliczeniowej, kryptografii, algebrze, logice, teorii modeli skończonych oraz w metodach i technikach programowania. Profesor zwyczajn ...

                                               

Hubert Izdebski

Hubert Ireneusz Izdebski – polski prawnik, profesor nauk prawnych, historyk idei i prawa, teoretyk administracji, specjalizujący się w opracowywaniu projektów ustaw i zagadnieniach administracji publicznej, radca prawny i adwokat, członek korespo ...

                                               

Krzysztof Jajuga

Krzysztof Jajuga – profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii.

                                               

Zbigniew Janczewski

Zbigniew Andrzej Janczewski – polski duchowny katolicki, kanonista, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

                                               

Małgorzata Jankun-Woźnicka

Małgorzata Jankun-Woźnicka – polska ichtiolog, specjalistka w zakresie cytogenetyki i genetyki ryb, profesor nauk rolniczych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

                                               

Maurycy Jaroszyński

Maurycy Zdzisław Jaroszyński – prawnik polski, specjalista prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek PAN, prezes Związku Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej w 1933 roku, prezes Rady Zwią ...

                                               

Barbara Jarząb

Barbara Jarząb - lekarz, profesor nauk medycznych, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

                                               

Janina Jóźwiak

Janina Jóźwiak – polska ekonomistka i nauczyciel akademicki, profesor nauk ekonomicznych, w latach 1993–1999 rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

                                               

Helmut Juros

Helmut Juros – polski kapłan katolicki, salwatorianin, teolog, etyk, politolog, profesor nauk humanistycznych, w latach 1987-1990 rektor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

                                               

Wojciech Kacalak

Wojciech Kacalak – polski inżynier, prof. dr hab. inż., doktor honoris causa Politechniki Poznańskiej i doktor honoris causa Politechniki Koszalińskiej. Dziedziną prac naukowych prof. Wojciecha Kacalaka jest budowa i eksploatacja maszyn. Specjaln ...

                                               

Franciszek Kaczmarek (fizyk)

Franciszek Kaczmarek – polski naukowiec, fizyk, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1984-1985.

                                               

Tadeusz Kaczorek

Tadeusz Kaczorek – polski inżynier, automatyk i teoretyk sterowania, profesor nauk technicznych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

                                               

Sławomir Kalembka

Sławomir Robert Kalembka – profesor nauk historycznych, specjalizujący się w historii Polski i historii powszechnej XIX i XX wieku.

                                               

Czesław Kanafojski

Ukończył w 1917 szkołę realną w Winnicy i wyjechał do Moskwy, gdzie rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Instytutu Politechnicznego. Po roku przerwał naukę i ochotniczo wstąpił do tworzącej się armii polskiej, walczył w wojnie polsko-bolszew ...

                                               

Jan Kisza

Jan Kisza – polski inżynier, technolog żywności i żywienia, profesor nauk rolniczych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizował się w zakresie chemii i technologii mleczarskiej.

                                               

Jerzy Klamka

Jerzy Klamka – polski automatyk, specjalista w zakresie sterowalności, obserwowalności oraz stabilności układów dynamicznych, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny w Politechnice Śląskiej, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, prez ...

                                               

Jerzy Kleer

Jerzy Kleer – polski ekonomista, prof. zw. dr hab. nauk ekonomicznych o specjalności teoria ekonomii, globalizacji i regionalizacja, sektor publiczny, ekonomia rozwoju, polityka gospodarcza. Pracownik nieetatowy Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwer ...

                                               

Michał Kleiber

Michał Aleksander Kleiber – polski mechanik i informatyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk technicznych, w latach 2001–2005 minister nauki w rządach Leszka Millera i Marka Belki, od 2007 do 2015 prezes Polskiej Akademii Nauk, w latach 2006–20 ...

                                               

Romuald Klekowski

Romuald Zdzisław Klekowski – polski biolog, ekolog, profesor Międzynarodowego Centrum Ekologii PAN, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.

                                               

Adam Klimek

Adam Klimek – polski fizjolog sportu, nauczyciel akademicki oraz rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

                                               

Jan Kmita (profesor)

Jan Kmita – polski inżynier, nauczyciel akademicki, rektor Politechniki Wrocławskiej, profesor nauk technicznych o specjalności budowa mostów.

                                               

Eugeniusz Kołota

W 1960 ukończył technikum ogrodnicze w Pruszczu Gdańskim, a następnie studiował na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. Po obronie pracy magisterskiej pracował w Katedrze Ogrodnictwa tej uczelni, w 1971 w Szkole Głównej Gospo ...

                                               

Bolesław Konorski

Bolesław Marian Konorski – polski inżynier elektrotechnik, rektor Politechniki Łódzkiej w latach 1952–1953.

                                               

Mikołaj Kostyniuk

Szkołę podstawową ukończył w Bieczu, a średnią w Jaśle. Studia odbył w latach 1927-1932 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uzyskując dyplom magistra filozofii w zakresie botaniki. W latach 1932-193 ...

                                               

Adam Kotarba

Adam Stefan Kotarba – polski geograf. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu geomorfologii. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk od 1998 roku. Jest również członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Zasiadał w Komisji Rewizyjnej Stowarz ...

                                               

Irena E. Kotowska

Irena Kotowska ukończyła w 1970 ekonometrię na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W 1978 doktoryzowała się z ekonomii, specjalność ekonometria, na podstawie pracy Problemy wykorzystania łańcuchów Ma ...

                                               

Włodzimierz Kotowski

Włodzimierz Wacław Kotowski – polski inżynier ochrony środowiska i technologii chemicznej, specjalizujący się w agroenergetyce, alternatywnych źródłach energii, inżynierii procesowej przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, inżynierii reaktorów ch ...

                                               

Zbigniew Kowal

Zbigniew Kowal – polski profesor zwyczajny nauk technicznych, specjalizujący się w konstrukcjach metalowych, bezpieczeństwie i niezawodności oraz teorii konstrukcji, były rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

                                               

Henryk Kozłowski (chemik)

Henryk Kozłowski – polski chemik, profesor nauk chemicznych, członek korespondent PAN, specjalista w dziedzinie chemii bionieorganicznej i główny twórca tego nurtu naukowego w Polsce.

                                               

Elżbieta Krajewska-Kułak

Elżbieta Krajewska-Kułak – polska lekarka, naukowiec, pedagog, społecznik, współtwórczyni oraz wieloletnia prodziekan i dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pomysłodawczyni i organizatorka dorocznych Międzynarodo ...

                                               

Anna Krajewska (ekonomistka)

Ukończyła 2 1964 ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat napisała pod kierunkiem Zofii Moreckiej. W 1989 obroniła na Uniwersytecie Łódzkim habilitację Motywacja działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych. W 2004 otrzymał ...

                                               

Marek Krawczyk (lekarz)

Marek Stanisław Krawczyk – polski profesor medycyny, nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej oraz transplantologii klinicznej, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. W latach 2008–2 ...

                                               

Mieczysław Albert Krąpiec

Mieczysław Albert Maria Krąpiec OP – polski duchowny katolicki, dominikanin, filozof, tomista, teolog, humanista, wieloletni rektor i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współtwórca lubelskiej szkoły filozoficznej, inicjator wydawania ...

                                               

Józef Krukowski

Józef Krukowski – ksiądz katolicki, teolog, kanonista, profesor zwyczajny, pierwszy dziekan reaktywowanego Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Specjalista z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego, stos ...

                                               

Agnieszka Kryszczyńska

Agnieszka Joanna Kryszczyńska – polska astronom, doktor habilitowana nauk fizycznych. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2013-2017 prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Od 1 września 2016 dyrekto ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →