ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 320                                               

Tytus Czerkawski

Tytus Czerkawski – polski właściciel ziemski i działacz społeczny. Ukończył prawo w Wiedniu. W latach 30. XX w. Prezes Polskiej Rady Narodowej w Rumunii, Związku Stowarzyszeń Polskich w Rumunii i Związku Polaków w Rumunii. W 1939 został senatorem ...

                                               

Wiktor Graczyk

Wiktor Graczyk – polski działacz socjalistyczny, komunistyczny i związkowy, burmistrz Koła. Urodzony w rodzinie stolarza. W 1927 ukończył szkołę powszechną i zaczął się kształcić w stolarstwie, w którym to zawodzie pracował do 1939, a w czasie ok ...

                                               

Dominik Jaśkowiec

Dominik Andrzej Jaśkowiec – polski samorządowiec, polityk, doktor nauk politycznych, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Od 12 czerwca 2004 należy do Platformy Obywatelskiej. Od grudnia 2017 jest przewodniczącym zarządu PO w Krakowie.

                                               

Alfred Kaczmarek

W latach 1975–1979 sprawował urząd prezydenta Kalisza, obejmując funkcję w momencie kiedy Kalisz stał się siedzibą województwa. W trakcie jego urzędowania między innymi powierzchnia miasta powiększyła się do 50 km kw, a z ruchu kołowego wyłączono ...

                                               

Kamil Suchański

Kamil Suchański – polski działacz samorządowy, przedsiębiorca i społecznik, od 22 listopada 2018 przewodniczący Rady Miasta Kielce, syn Jerzego Suchańskiego, prezydenta Kielc w latach 1994–1996.

                                               

Tadeusz Kołodziej

Tadeusz Mikołaj Kołodziej – polski profesor, ekonomista, polityk, ambasador. Specjalizował się w zakresie Unii Europejskiej oraz krajów słabo rozwiniętych ekonomicznie.

                                               

Roman Kostkowski

Roman Kostkowski – polski agronom, polityk i spółdzielca. W latach 20. i 30. XX w. od lutego 1919 r. do ok. 1938–1939 r. i lutym 1945 r. wójt gminy Szpetal, obecnie gmina Fabianki oraz osiedle Zawiśle – jedna z dzielnic Włocławka. Członek zarządu ...

                                               

Jerzy Krzeczunowicz

Jerzy Krzeczunowicz – polski prawnik, politolog, pilot RAF. Syn Waleriana Kaliksta, wnuk Kornela Krzeczunowicza. Studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a następnie wyjechał do Szwajcarii i kontynuował naukę na Uniwersytecie Genewsk ...

                                               

Edmund Maćkowiak (polityk)

Edmund Maćkowiak – polski polityk. Edmund Maćkowiak był synem urzędnika państwowego. Po ukończeniu nauki podjął pracę w administracji pruskiej skąd po 9 latach został karnie usunięty za przynależność do tajnych polsko-narodowych organizacji. W ok ...

                                               

Roman Mayzel

Roman Mayzel − polski farmaceuta, polityk samorządowy, burmistrz Oświęcimia i działacz społeczny, założyciel Unii Narodowo-Państwowej w 1922 roku.

                                               

Jan Mirek

Jan Mirek – polski polityk, poseł do Krajowej Rady Narodowej, poseł na Sejm Ustawodawczy, wojewoda rzeszowski, poseł na Sejm PRL II, III, IV kadencji, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie.

                                               

Adam Nalewajk

Adam Nalewajk – polski strongman, mistrz świata w wyciskaniu sztangi leżąc federacji WPF z 2016 oraz Europy z 2015 roku, w 2019 ponownie zdobył Mistrzostwo Europy Federacji WPA samorządowiec. Jest także aktorem niezawodowym – debiutował w filmie ...

                                               

Stanisław Ostręga

W latach 1975–1983 piastował funkcję prezydenta Zielonej Góry, podejmując między innymi decyzję o budowie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 1982, a także przyczyniając do budowy trasy średnicowej od ulicy Łużyckiej, przez Dąbrówki, Długą, d ...

                                               

Gustaw Przeczek

Gustaw Przeczek – polski pisarz, poeta, nauczyciel i działacz na terenie Zaolzia. Urodzony w dużej górniczej rodzinie, w miejscowości Orłowa, położonej na Śląsku Cieszyńskim. Uczęszczał do szkół w Orłowej oraz Łazach, a od 1933 do seminarium nauc ...

                                               

Jan Reginek

Jan Reginek – śląski nauczyciel i polityk, doktor geologii, przewodniczący Rady Robotników i Żołnierzy w Raciborzu, współzałożyciel Związku Górnoślązaków-Bund der Oberschlesier, polski działacz plebiscytowy, kierownik Seminarium Nauczycielskiego ...

                                               

Teodor Spiralski

Teodor Spiralski – działacz narodowy i ludowy na Babimojszczyźnie. Współorganizator strajków szkolnych, współzałożyciel koła Towarzystwa "Sokół”, uczestnik powstania wielkopolskiego. Po I wojnie światowej brał udział w konferencjach w Paryżu i Sp ...

                                               

Mieczysław Stelmach

Mieczysław Stelmach – polski polityk i menedżer, w 1990 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 6 lipca do 14 września 1990 jego kierownik, były prezes spółki Malma. Stanowisko kierownika resortu rolnictwa objął po odwołani ...

                                               

Josef Szofman

Josef Szofman, Józef Szofman – polski i izraelski prawnik, dziennikarz, polityk i dyplomata, w latach 1955–1969 poseł do Knesetu z listy Herutu i Gahalu, w latach 1971–1974 ambasador Izraela w Wenezueli.

                                               

Jan Stanisław Amor Tarnowski

Był synem hr. Jana Aleksandra, z Krasnobrodu i Łabuni i Natalii z Drzewickich h. Ciołek. Był ostatnim przedstawicielem linii Lubelsko-Wołyńskiej z Krasnobrodu. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filozoficznym oraz w Szkole Nauk ...

                                               

Aleksander Colonna-Walewski (syn Napoleona)

Aleksander Florian Józef Colonna-Walewski – polski i francuski hrabia, od 1866 książę, polityk, dyplomata, dziennikarz, powstaniec listopadowy, w latach 1855–1860 minister spraw zagranicznych Cesarstwa Francji i w tej roli sygnatariusz traktatu p ...

                                               

Felicjan Walknowski

W czasach stanisławowskich przypisuje mu się autorstwo okolicznościowych wierszy krążących po Warszawie. W 1808 procesował się wraz z małżonką, Katarzyną z Przyjemskich z Józefem Skórzewskim o majątek Komorze proces przegrał. W 1807 wszedł w skła ...

                                               

Marcin Wasilewski (polityk)

Marcin Wasilewski – polski polityk, wójt gminy Głuchów, działacz ruchu ludowego, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji.

                                               

Karol Wędziagolski

W młodości związany z radykalnymi socjalistycznymi organizacjami rosyjskimi. Absolwent Korpusu Kadetów w Petersburgu, następnie był urzędnikiem w Petersburgu. Po wybuchu I wojny światowej powołany do armii Imperium Rosyjskiego, walczył na froncie ...

                                               

Karol Widman

Karol Widman pseud. Żegota, Korab – polski historyk, archiwista, pisarz, dziennikarz, działacz niepodległościowy i społeczny, polityk liberalny, wiceprezes Towarzystwa Narodowo-Demokratycznego oraz encyklopedysta.

                                               

Leszek Wierzchowski

Leszek Antoni Wierzchowski – polski polityk, założyciel i przywódca partii politycznej Polski Ruch Monarchistyczny, a także członek Związku Literatów Polskich – poeta i dramaturg.

                                               

Karol Wojewoda

Karol Wojewoda – polski rolnik, samorządowiec, działacz społeczny, polityk. Burmistrz Jagielnicy, naczelnik gminy Wygnanka poseł na Sejm I kadencji oraz II kadencji.

                                               

Zygmunt Wolniewicz

Zygmunt Wolniewicz – polski działacz społeczny i polityczny, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

                                               

Aleksander Zawadzki (1859–1926)

Aleksander Zawadzki, pseudonim Ojciec Prokop – polski działacz polityczny i społeczny, jeden z organizatorów Ligi Narodowej w Szwajcarii.

                                               

Żurom

Żurom, właściwie Andrzej Żuromski – polski raper i producent muzyczny, a także przedsiębiorca. Właściciel wytwórni muzycznych Syndykat Dźwięku, Terror Muzik i Klasyk.

                                               

Absolutum dominium

Absolutum dominium – określenie używane w Polsce XVI-XVIII wieku, w którym szlachta piętnowała dążenia króla do wzmocnienia władzy monarszej. Polska szlachta obawiała się, że królowie będą dązyli do formy rządów, w której władca skupia w swym ręk ...

                                               

Demokracja szlachecka

Demokracja szlachecka – system panujący w XV i XVI wieku w Królestwie Polskim, a następnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W założeniu gwarantował masom szlacheckim prawo głosowania i decydowania o sprawach państwa, a także miał być przykładem t ...

                                               

Centralizacja Stronnictw Demokratycznych, Socjalistycznych i Syndykalistycznych

Centralizacja Stronnictw Demokratycznych, Socjalistycznych i Syndykalistycznych – porozumienie polityczne powstałe 25 lutego 1944, skupiające ugrupowania lewicowe: Robotniczą Partię Polskich Socjalistów, Polskie Stronnictwo Demokratyczne, PLAN, Z ...

                                               

Centralne Biuro Komunistów Polski

Centralne Biuro Komunistów Polski w ZSRR – ośrodek komunistów polskich w ZSRR, powołany przez Sekretariat KC WKP w celu przejęcia władzy w Polsce, działający pomiędzy styczniem a sierpniem 1944. Struktura tajna, afiliowana przy Komitecie Centraln ...

                                               

Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia

KNAPP powstał 20–21 czerwca 1942 roku z inicjatywy piłsudczyków. Środowisko KNAPP oskarżało Rząd RP na Uchodźstwie – reprezentowany przez premierów Władysława Sikorskiego i Stanisława Mikołajczyka – o politykę ugodową wobec ZSRR i naiwność wobec ...

                                               

Manifest PKWN

Manifest PKWN – odezwa Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego do narodu polskiego ogłoszona z datą 22 lipca 1944. Jako miejsce ogłoszenia podano miasto Chełm. W rzeczywistości został podpisany i zatwierdzony przez Józefa Stalina w Moskwie 20 li ...

                                               

Patriotyczny Front Lewicy Polskiej

Patriotyczny Front Lewicy Polskiej – porozumienie konspiracyjnych ugrupowań lewicy niepodległościowej, utworzone 1 listopada 1942 roku przez Związek Syndykalistów Polskich, Stronnictwo Polskiej Demokracji i Socjalistów Ludowych "Wolność". Jego ce ...

                                               

Polsko-szwedzkie stosunki w latach II wojny światowej

Kontakty polsko-szwedzkie mają długą tradycję. Polacy i Szwedzi byli niejednokrotnie przeciwnikami na polach bitew, ale jednocześnie po upadku państwa polskiego wielu Szwedów popierało polskie dążenia narodowowyzwoleńcze. Kilku wzięło udział w po ...

                                               

Rada Główna Opiekuńcza (1940–1945)

Rada Główna Opiekuńcza istniejąca w latach 1940–1945 – polska organizacja charytatywna działająca podczas II wojny światowej, nawiązująca nazwą i formami działalności do istniejącej w latach 1916–1921 organizacji pod tą samą nazwą. RGO działała z ...

                                               

Stan wojenny w Polsce (1939–1945)

Stan wojenny w Polsce 1939-1945 – stan wojenny wprowadzony na obszarze całego państwa polskiego 1 września 1939 r. na podstawie ustawy o stanie wojennym zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej w związku z agresją hitlerowskich Niemiec na Polskę. ...

                                               

Debata pomiędzy Alfredem Miodowiczem i Lechem Wałęsą

Debata Alfred Miodowicz – Lech Wałęsa – telewizyjna debata między przewodniczącym OPZZ Alfredem Miodowiczem a Lechem Wałęsą. Debata odbyła się 30 listopada 1988 o godzinie 20:00 w siedzibie Telewizji Polskiej. Debatę transmitowano w TVP1. Tematem ...

                                               

Eksperyment sądecki

Eksperyment sądecki – program zainicjowany oddolnie przez lokalne władze powiatowe i wprowadzony w życie uchwałą Rady Ministrów PRL nr 151 z 9 maja 1958 roku w sprawie rozwoju gospodarczego powiatu nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz oraz rozszerze ...

                                               

Podział administracyjny Polski (1944–1975)

Podział administracyjny Polski w latach 1944–1975 – podział administracyjny Polski i jego zmiany w okresie od zakończenia okupacji niemieckiej na przełomie lat 1944/1945 do 31 maja 1975 roku.

                                               

Podział administracyjny Polski (1975–1998)

Podział administracyjny Polski w latach 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 r. do 31 grudnia 1998 r. Został wprowadzony ustawą z 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustaw ...

                                               

Polski październik 1956

Polski październik 1956, in. odwilż gomułkowska, Październik ’56, odwilż październikowa – zmiana polityki wewnętrznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, rządzącej monopartyjnie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej związana z oddolnymi rucha ...

                                               

Przewodniczący Rady Państwa

Przewodniczący Rady Państwa – przewodniczący kolegialnego organu naczelnej władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1947–1989, której podstawowym zadaniem było zapewnienie ciągłości najwyższego kier ...

                                               

Referendum w Polsce w 1987 roku

Referendum zostało przeprowadzone 29 listopada 1987 na mocy przyjętej pół roku wcześniej Ustawy o konsultacjach społecznych i referendum z dnia 6 maja 1987 r. Było jednym z elementów ogólnonarodowej dyskusji na temat drugiego etapu reformy. Pierw ...

                                               

Polska polityka migracyjna

Polska polityka migracyjna – polityka rozumiana jako sztuka sterowania procesami migracyjnymi w celu osiągnięcia aktualnych celów i interesów państwa polskiego. Obejmuje zarówno kontrolę procesów imigracyjnych, emigracyjnych, jak i migracji wewnę ...

                                               

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym program społeczny na lata 2014-2020, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 223/2014 z 11 ...

                                               

Okręg wyborczy nr 6 do Parlamentu Europejskiego w Polsce

Okręg wyborczy nr 6 do Parlamentu Europejskiego w Polsce – okręg wyborczy obejmujący teren województwa łódzkiego, z siedzibą okręgowej komisji wyborczej w Łodzi.

                                               

Okręg wyborczy nr 9 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 9 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Łodzi oraz powiatów brzezińskiego i łódzkiego wschodniego. W obecnym kształcie został utworzony w 2001. Wybieranych jest w nim 10 posłów w systemie p ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →