ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 328                                               

Leon Romanowski

Leon Romanowski, także Bożawola-Romanowski – polski prawnik, heraldyk, literat. Uczęszczał do gimnazjum w Winnicy, później ukończył prawdopodobnie studia prawnicze. Odbył praktykę przy trybunale podolskim, pracował jako obrońca sądowy, a od 1840 ...

                                               

Marcin Romanowski

Marcin Romanowski – polski prawnik i urzędnik państwowy, doktor nauk prawnych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w latach 2016–2019 dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, w latach 2018–2019 pełnił urząd Pełnomocnika Ministr ...

                                               

Romuald Romański

Romuald Romański – polski prawnik, historyk, pisarz. Wykładowca prawa w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Autor wielu książek o tematyce historycznej oraz kilku powieści historyczno-przygodowych.

                                               

Adam Rosczewic

Pochodził z rodziny mieszczańskiej, był synem Jana. Naukę rozpoczął w 1622 w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu, następnie studiował od 1623 w Akademii Krakowskiej. Tytuł bakałarza uzyskał w 1625, a rok później w 1626 został magistrem nauk wyzwolon ...

                                               

Ignacy Juliusz Rosner

Ignacy Juliusz Rosner, ps. Neros, Infaustus – prawnik, dziennikarz, urzędnik ministerialny i polityk konserwatywny, poseł do austriackiej Rady Państwa.

                                               

Jan Rosner

Jan Rosner – polski prawnik i ekonomista. Specjalista w zakresie międzynarodowego prawa pracy, polityki społecznej i ergonomii.

                                               

Fiszel Rottenstreich

Fiszel Rottenstreich też Efraim Fiszel Rottenstrech – polski prawnik, polityk i publicysta narodowości żydowskiej. Nauczyciel, działacz społeczny, syjonista, senator I kadencji i poseł III kadencji parlamentu II RP.

                                               

Stanisław Rotwand

Stanisław Rotwand – polski prawnik, przemysłowiec, finansista, filantrop, działacz społeczny i gospodarczy.

                                               

Agata Rowińska

Agata Rowińska – polska prawniczka, zastępca dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych w Ministerstwie Skarbu Państwa, członkini Rady Nadzorczej PZU, w 2007 prezes Zarządu PZU.

                                               

Tadeusz Rozdeiczer-Kryszkowski

Tadeusz Rozdeiczer-Kryszkowski, polski prawnik, pracownik struktur rządowych II RP, aktywny działacz kontrwywiadu oraz Komendy Głównej Armii Krajowej, powstaniec warszawski, filister Korporacji Akademickiej Sarmatia.

                                               

Małgorzata Rozenek-Majdan

Małgorzata Anna Rozenek-Majdan z domu Kostrzewska – polska prezenterka telewizyjna, pisarka i osobowość telewizyjna. Z wykształcenia prawniczka.

                                               

Konstanty Rozwadowski (dyplomata)

Konstanty Rozwadowski – polski dyplomata. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Ukończył studia prawnicze i ekonomiczne. Od grudnia 1918 w służbie dyplomatycznej II Rzeczypospolitej. Początkowo zastępca, następnie od 1923 naczelnik Wydziału Ekonomicz ...

                                               

Józef Rożniecki

Józef Bolesław Rożniecki vel Różniecki – doktor praw, uczestnik walk o niepodległość w czasie II wojny światowej oraz wojny z bolszewikami, major dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.

                                               

Józef Różański

Józef Różański, także Jacek Różański, pierwotnie Józef Goldberg – polski prawnik, oficer NKWD i MBP, poseł na Sejm Ustawodawczy, zbrodniarz stalinowski.

                                               

Szymon Ruman

Szymon Albert Ruman – polski prawnik, legislator, urzędnik państwowy, menedżer. W latach 2015–2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

                                               

Jerzy Rutkowski (żołnierz AK)

Jerzy Rutkowski ps. "Michał”, "Kmita” – polski prawnik, działacz polityczny obozu narodowego, współpracownik Ruchu Narodowo-Radykalnego "Falanga”, menedżer, inicjator i zarządzający Tajnymi Wojskowymi Zakładami Wydawniczymi Polskiego Państwa Podz ...

                                               

Bartłomiej Rychter

Bartłomiej Rychter – polski prawnik, autor kryminałów. Naukę rozpoczął w szkole podstawowej nr 4 w Sanoku. Maturę zdał w Zespole Szkół Ekonomicznych w Sanoku. Po studiach prawniczych, które ukończył na Uniwersytecie Rzeszowskim, pracował m.in. w ...

                                               

Kazimierz Rymarkiewicz

Kazimierz Rymarkiewicz – polski prawnik, działacz samorządowy. Ukończył Męskie Gimnazjum Klasyczne w Kaliszu, następnie studiował prawo w Piotrogrodzie i Warszawie. Od 1915 pełnił funkcję członka Najwyższego Trybunału Królestwa Polskiego. Był del ...

                                               

Zygfryd Rymaszewski

Szkołę podstawową ukończył w Kaletach koło Grodna; w 1945 przyjechał do Łodzi, w 1948 otrzymał świadectwo dojrzałości w XIX Państwowym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym dla Dorosłych w Łodzi. W latach 1948–1952 studiował na Wydziale Prawa Uniwersy ...

                                               

Władysław Rymkiewicz

Był synem Bronisława Szulca i Ireny z Rymkiewiczów. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował jako prozaik w 1925 na łamach tygodnika "Bluszcz”. W latach 1926–1944 pracował jako adwokat m.in. w Pułtusku. W 1929 roku ogłosił ...

                                               

Marek Rymuszko

Ukończył studia prawnicze 1970 i dziennikarskie 1972 na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarz tygodnika Prawo i Życie, współpracownik wielu czasopism, redaktor naczelny i współtwórca koncepcji redakcyjnej miesięcznika Nieznany Świat. Laureat kil ...

                                               

Stanisława Ryster

Stanisława Ryster – polska prawniczka i prezenterka związana z Telewizją Polską, w latach 1975–2006 prowadząca teleturnieju Wielka gra.

                                               

Jan Kanty Rzesiński

Jan Kanty Hieronim Stefan Rzesiński ps. Jan z Oświęcimia – polski prawnik, filozof, literat, polityk, od roku 1823 związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, członek Zgromadzenia Reprezentantów Wolnego Miasta Kraków, uczestnik prac sejmowego Komitet ...

                                               

Barbara Sadurska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji 2001 oraz Polonistyki 2000 Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia podyplomowe "Prawo autorskie, prasowe i wydawnicze” ukończyła w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ 2006 oraz "Społeczeństwo infor ...

                                               

Krzysztof Sajewski

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się w 2015 w zakresie nauk o polityce. Pracuje jako adwokat i prawnik. W szczególności zainteresowany prawem chińskim i koreańskim.

                                               

Ignacy Schiper

Ignacy Schiper vel. Izaak Ignacy Schipper – prawnik, historyk, orientalista, jeden z twórców nowoczesnej historiografii polskich żydów, działacz polityczny, czołowa postać inteligencji żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego, poseł na Sejm Ust ...

                                               

Michał Schmidt

Był synem Michała. Uczęszczał do Gimnazjum Św. Anny w Krakowie, gdzie zdał maturę w 1856. W latach 1857–1861 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w lutym 1864 obronił doktorat. Po studiach pracował jako urzędnik w Prokuratori ...

                                               

Stanisław Schwann

Stanisław Marian Schwann – historyk medycyny, profesor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie i Uniwersytetu w Lipsku.

                                               

Josef Serlin

Josef Serlin – izraelski prawnik i polityk, w 1952 minister transportu, w latach 1952–1955 minister zdrowia, w latach 1949–1974 poseł do Knesetu z list Ogólnych Syjonistów, Partii Liberalnej oraz Gahalu. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawski ...

                                               

Mieczysław Seydlitz

Ukończył studia prawnicze. Uzyskał tytuł naukowy doktora praw. W okresie niepodległej II Rzeczypospolitej w 1921 kandydował do Rady Miasta Poznania z ramienia Związku Bankowców. Pełnił mandat radnego Rady Miasta Poznania kadencji 1922–1925. Do 19 ...

                                               

Piotr Siemion

Piotr Siemion – polski prozaik, tłumacz, z zawodu prawnik. Felietonista pisma Brulion i tygodnika Ozon, tłumacz literatury amerykańskiej m.in. powieści Thomasa Pynchona 49 idzie pod młotek 1990, nagroda "Literatury na Świecie”, Sumy wszystkich st ...

                                               

Piotr Siemko

Piotr Siemko – polski notariusz, badacz historii materialnej Górnego i Dolnego Śląska, kolekcjoner publikacji, ikonografii i kartografii z tego zakresu, popularyzator historii Jastrzębia-Zdroju.

                                               

Julian Siennicki

Julian Władysław Siennicki – polski prawnik, notariusz, w latach 1922–1927 senator Rzeczypospolitej Polskiej, wiceminister sprawiedliwości.

                                               

Bolesław Ignacy Sikorski

Bolesław Ignacy Sikorski – polski prawnik, ekonomista i minister. W 1907 roku, na Królewskim Uniwersytecie w Breslau, Sikorski uzyskał stopień doktora.

                                               

Bronisław Zygmunt Siwik

Bronisław Zygmunt Siwik – prawnik, publicysta, działacz PPS i Społem. Był synem Stanisława i Heleny z Barańskich, kalwinistów. Po ukończeniu sławnego Męskiego Gimnazjum Klasycznego w Kaliszu rozpoczął studia prawnicze na Cesarskim Uniwersytecie W ...

                                               

Franciszek Skarbek Rudzki

Franciszek Ksawery Skarbek Rudzki herbu Abdank – polski publicysta, pisarz, prawnik i numizmatyk. Pisarz w kancelarii Komisji Skarbowej Edukacyjnej dla guberni wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej.

                                               

Dionizy Skarżyński

Dionizy Skarżyński herbu Bończa – polski szlachcic, działacz niepodległościowy i zesłaniec, w czasie powstania styczniowego – członek Rządu Narodowego.

                                               

Lech Skolimowski

W latach 1946–1948 pracował jako dziennikarz w "Gazecie Lubelskiej”. W 1948–1950 występował, jako recytator, w zespole "żywego słowa” Spółdzielni Wydawniczej "Czytelnik”. Studiował równocześnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1951 ...

                                               

Jerzy Skorupka

Jerzy Skorupka – polski prawnik, profesor nauk prawnych, pracownik akademicki Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, specjalista w zakresie postępowania karnego i prawa karnego gospodarczego.

                                               

Edward Skowroński

Edward Prus Skowroński – polski prawnik, urzędnik konsularny. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pełnił służbę w polskiej służbie konsularnej, m.in. wicekonsula RP w Elblągu 1922-1923, kierownika Delegacji RP w Harbinie 1930-1931. Był komi ...

                                               

Franciszek Skowyra

Ukończył gimnazjum w Tarnowie. Po zdaniu matury zapisał się na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tam w Akademickim Kole Tarnowiaków pełnił funkcję wiceprezesa. Działał również w Akademickim Związku Młodzieży L ...

                                               

Władysław Skrzyński

Władysław Bolesław Ignacy Skrzyński herbu Zaremba – polski dyplomata. Długoletni poseł i ambasador II Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej.

                                               

Jan Skupiński

Jan Wojciech Skupiński – polski prawnik, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny i kierownik Zakładu Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych PAN, profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

                                               

Stanisław Sławski (1841–1913)

Stanisław Sławski – polski prawnik, powstaniec styczniowy. Syn Sylwestra i Teresy z Goldmanów. Ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach 1858-1859 studiował prawo na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, a potem jeszcze dwa lata na U ...

                                               

Zenon Słonecki

Zenon Słonecki herbu Korab – polski ziemianin, poseł do Sejmu Krajowego Galicji, marszałek Rady c. k. powiatu sanockiego, urzędnik Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie, działacz społeczny.

                                               

Edmund Słuszkiewicz

Edmund August Słuszkiewicz – doktor praw, dziennikarz, poeta, pisarz, tłumacz, antykwariusz, działacz społeczny, porucznik piechoty Wojska Polskiego.

                                               

Kazimierz Smoleń

Kazimierz Smoleń – polski prawnik, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz, główny twórca i dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, w latach 1955-1990. Jeden z najbardziej cenionych, powojennych znawców problematyki obozowej.

                                               

Paweł Smoleń

Paweł Piotr Smoleń – polski prawnik, dr hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny i dyrektor Instytutu Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

                                               

Julian Smolik

Syn Tomasza, pracownika poczty i Laury z Reinfussów. Po ukończeniu gimnazjum studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku akademickim 1901/2 pełnił funkcję prezesa Bratniej Pomocy. Po ukończeniu studiów został skierowany do p ...

                                               

Jan Sobieszczański

Jan Tomasz Sobieszczański – prawnik polski, szachista, działacz i prezes Warszawskiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej. Urodzony w rodzinie ziemiańskiej, w 1881 ukończył gimnazjum w Piotrkowie i przybył do Warszawy, gdzie rozpoczął studia p ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →