ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 333                                               

Roman Czejarek

Roman Maciej Czejarek – polski dziennikarz, prezenter, konferansjer, publicysta, autor humorystycznych opowiadań, z wykształcenia inżynier elektryk. Związany z Radiową Jedynką.

                                               

Roman Czepe

Ukończył studia teologiczne w Instytucie Teologicznym w Częstochowie, uzyskał dyplom na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warsza ...

                                               

Bohdan Czeszko

Bohdan Władysław Czeszko, ps. "Agawa” – polski pisarz, scenarzysta i publicysta, poseł na Sejm PRL IV, V, VI i VII kadencji.

                                               

Stanisław Czopowicz

Stanisław Czopowicz – teolog, instruktor harcerski, harcmistrz, w latach 80. przewodniczący Rady Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. W Warszawie ukończył liceum ogólnokształcące, a następnie studia wyższe teolo ...

                                               

Maria Czubaszek

Maria Alicja Czubaszek-Karolak z domu Bacz – polska pisarka i satyryczka, autorka tekstów piosenek, scenarzystka, felietonistka, dziennikarka, komentatorka "Szkła kontaktowego” i juror licznych przeglądów kabaretowych.

                                               

Wojciech Czuchnowski

Studiował filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, lecz studia przerwał w trakcie V roku. W latach 1987-1989 pracował w wydawnictwach niezależnych w Krakowie. W latach 1990-1995 pracował dla Czasu Krakowskiego; w roku 1995 dla Gazety Krakows ...

                                               

Kazimierz Andrzej Czyżowski

Kazimierz Andrzej Czyżowski – polski poeta, publicysta i dramatopisarz. Tworzył literaturę dla dzieci i młodzieży, np. Biała panienka i jej dwunastu żołnierzy, powieści przygodowe z elementami science fiction: cykl o Jimie i Maćku czy Napowietrzn ...

                                               

Dominika Ćosić

Dominika Ćosić – polska dziennikarka, publicystka, pisarka. Korespondentka wielu redakcji w Brukseli. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

                                               

Anna Ćwiakowska

Anna Ćwiakowska – polska pisarka żydowskiego pochodzenia, publicystka literacka i teatralna oraz tłumaczka literatury hebrajskiej i jidysz na język polski. W 1968 po antysemickiej nagonce, będącej następstwem wydarzeń marcowych wyemigrowała do Iz ...

                                               

Piotr Dahlman

Piotr Dahlman – polski poeta i publicysta. Piotr Dahlman był synem Karola i Heleny Marysówny. Kształcił się w latach 1824–1828 w gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. W Berlinie w 1828 rozpoczął studia prawnicze, ale przerwał je w 1831, żeby wzią ...

                                               

Józef Dajczgewand

Józef Dajczgewand – jeden z liderów protestów studenckich w marcu 1968. Aktywista środowiska tzw. komandosów.

                                               

Maria Danilewicz-Zielińska

Maria Danilewicz-Zielińska, z d. Markowska – polska pisarka, prozaiczka, krytyk literacki, bibliotekarka.

                                               

Andrzej Danowski

Andrzej Danowski – krajoznawca, fotograf – krajoznawca, znawca zagadnień ochrony zabytków, działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, pracownik agend Zarządu Głównego PTTK.

                                               

Czesław Danowski

Czesław Danowski - polski inżynier, filatelista, juror wystaw filatelistycznych, sędzia filatelistyczny klasy międzynarodowej, członek założyciel Klubu Miłośników Książki, członek Zarządu i prelegent Dyskusyjnego Klubu Filmowego przy Łódzkim Domu ...

                                               

Wojciech Darasz

Wojciech Władysław Darasz, znany też jako Albert Darasz – emigracyjny działacz niepodległościowy, publicysta. Brał udział w powstaniu listopadowym 1830–1831, następnie na emigracji we Francji i Anglii. Działacz Towarzystwa Demokratycznego Polskie ...

                                               

Wiesław Dawidowski

Wiesław Dawidowski – polski duchowny rzymskokatolicki, augustianin, doktor teologii, publicysta prasy katolickiej. W latach 2007-2012 prezenter telewizji religia.tv, w latach 2009-2013 chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan ...

                                               

Józef Dąbrowski (historyk)

Józef Dąbrowski – pułkownik Korpusu Sądowego Wojska Polskiego, prawnik, adwokat, literat, publicysta i działacz społeczny, wolnomularz, przywódca Ligi Państwowości Polskiej.

                                               

Marian Dąbrowski (publicysta)

Marian Dąbrowski – major oświatowy Wojska Polskiego, publicysta, młodszy brat Józefa, od 1911 mąż Marii Dąbrowskiej, wolnomularz.

                                               

Witold Dąbrowski (poeta)

Witold Dąbrowski, właściwie Witold Sokół-Dąbrowski herbu Jastrzębiec – polski poeta, tłumacz literatury rosyjskiej, publicysta.

                                               

Urszula Dembicka

Urszula Dembicka - regionalistka i animator kultury. Córka Franciszka Wiśniewskiego i Janiny z domu Goliaszewskiej. Absolwentka LO im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu 1971, Studium Oświaty i Kultury dla Dorosłych w Białymstoku 1981 i Wydziału ...

                                               

Henryk Dembiński (działacz społeczny)

Studiował filozofię i prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W czasie studiów w latach 1927–1932 był członkiem Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej "Odrodzenie", a od 1928 do 1930 także prezesem oddziału wileńskiego. Od 19 ...

                                               

Aniela Dembowska

Aniela z Chłędowskich Dembowska, − publicystka, autorka tekstów o tematyce niepodległościowej. Była córką Adama Tomasza Chłędowskiego. W wieku 16 lat wyszła za mąż za Edwarda Dembowskiego, z którym miała trójkę dzieci. Po śmierci, zgodnie z jej o ...

                                               

Antoni Sebastian Dembowski

Antoni Sebastian Dembowski herbu Jelita – polski duchowny katolicki, biskup płocki i kujawski, prezydent Trybunału Skarbowego Koronnego w 1742 roku, referendarz wielki koronny w latach 1730–1735, regent kancelarii koronnej do 1730 roku, chorąży p ...

                                               

Edward Dembowski

Edward Dembowski – polski działacz lewicy niepodległościowej, filozof, krytyk literacki, publicysta, pisarz i organizator powstania krakowskiego w 1846.

                                               

Krzysztof Derdowski

Krzysztof Derdowski – polski pisarz, dziennikarz, krytyk literacki, autor sztuk teatralnych, wydawca. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Pochowany na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy.

                                               

Stanisław Derendarz

Stanisław Derendarz – pisarz, poeta, gawędziarz, muzyk ludowy. Mieszkał we wsi Raciborowice w gminie Moszczenica w powiecie piotrkowskim, gdzie zajmował się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Należał do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

                                               

Ludwik Zygmunt Dębicki

Urodził się w Buchcicach pod Tarnowem. Ojciec Ludwik zmarł w 1843 roku. Wychowywała go matka Celina ze Śląskich. Od 1871 roku został wspólpracownikiem krakowskiego Czasu. W 1875 roku ożenił się z Honoryną z Pruszyńskich. Miał z nią siedmioro dzie ...

                                               

Zdzisław Dębicki

Zdzisław Klemens Dębicki, pseud. Dęb., Jaxa, K. Zebrzydowski – polski poeta, krytyk, publicysta i pamiętnikarz okresu Młodej Polski.

                                               

Andrzej Dębkowski

Andrzej Dębkowski - poeta, krytyk literacki, publicysta, eseista, dziennikarz i wydawca, autor szkiców i esejów krytycznoliterackich.

                                               

Jakub Dęboróg-Bylczyński

Urodził się jako syn Mieczysława Bylczyńskiego h. Dęboróg, radcy Namiestnictwa we Lwowie i Pauliny Topollok. Dwukrotnie żonaty, z Magdaleną Webersfeld 1887-1966 i z pedagogiem i działaczką polską w Rosji - Zofią Łytkowską, miał dwóch synów - z pi ...

                                               

Wiesław Dębski (dziennikarz)

Ukończył studia z dziedziny politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był pracownikiem Socjalistycznego Związku Studentów Polskich 1979–1982. W latach 1982–1990 pracował dla "Trybuny Ludu”, był m.in. korespondentem w Moskwie. ...

                                               

Herman Diamand

Herman Diamand – polski prawnik i polityk socjalistyczny, poseł do Rady Państwa w Wiedniu XI i XII kadencji, w okresie w II RP poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm II kadencji.

                                               

Agata Diduszko-Zyglewska

Agata Martyna Diduszko-Zyglewska – polska dziennikarka, publicystka, działaczka społeczna, animatorka kultury, od 2018 roku radna Warszawy. Jest lewicową autorką szeregu publikacji o prawach kobiet, relacjach państwo-kościół, kulturze, edukacji i ...

                                               

Marian Dienstl-Dąbrowa

Marian Karol Dienstl-Dąbrowa – polski dziennikarz, publicysta, redaktor, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego.

                                               

Maria Disslowa

Maria Disslowa – publicystka, pedagog, wieloletnia dyrektorka Szkoły Gospodarstwa Domowego we Lwowie, autorka książek kucharskich w latach 30., m.in. Jak gotować: Praktyczny podręcznik kucharstwa, wydanej w Poznaniu, opatrzonej komentarzem dietet ...

                                               

Ryszard Długołęcki

Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Następnie wyjechał do Warszawy, gdzie ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. Specjalizuje się w medycynie wysokogórskiej, obecnie związany z Bydg ...

                                               

Wiktor Dłuski

Jest synem Ostapa Dłuskiego. W 1955 rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył formalnie dopiero w 1963. W 1964 ożenił się z poetką Joanną Pollakówną. Od 1972 pracował w tygodniku Forum, gdzie zaczął wykonywać zawód ...

                                               

Franciszek Salezy Dmochowski

Franciszek Salezy Dmochowski ps. i krypt.: Autor "Pogadanek niedzielnych”; Autor "Podarunku dla dobrych dzieci”; Dawny uczeń; Dawny uczeń szkół wojewódzkich i Uniwersytetu Warszawskiego; F. S. D.; Fr. S. D.; Obywatel ziemski; Tłumacz "Samotnika”; ...

                                               

Franciszek Ksawery Dmochowski

Franciszek Ksawery Dmochowski SP herbu Pobóg, ps. i krypt.: Citoyen polonois; F. D.; F. X. D.; F. X. D. Warda; F. X. W. D. réfugié polonois, auteur de lécrit intitulé "Idées sur la Pologne” – pijar, działacz polityczny, publicysta, teoretyk liter ...

                                               

Józefa Dobieszewska

Józefa Teresa Antonina Dobieszewska z domu Śmigielska – polska powieściopisarka i publicystka, która znaczną część swoich artykułów poświęciła prawu kobiet do wykształcenia. Żywo dyskutowany był jej artykuł prasowy Do piszących kobiet z Dziennika ...

                                               

Bogdan Dobosz

W latach 80 pisał artykuły do kilku gazet zaliczanych do prasy podziemnej. Były to m.in. Lubelska Solidarność Walcząca, Ogniwo, Kurs i Metrum. Pod koniec dekady przeprowadził się na stałe do Francji i mieszka tam do dziś 2016. Pracował jako redak ...

                                               

Jan Dobraczyński

Jan Dobraczyński, ps. literackie i dziennikarskie: Eugeniusz Kurowski, j.d., J.D. – polski pisarz i publicysta, uczestnik kampanii wrześniowej i powstania warszawskiego, generał brygady, poseł na Sejm PRL i IX kadencji, działacz katolicki i narod ...

                                               

Adam Dobrodzicki

Adam Dobrodzicki, ps. "Gad” – polski malarz, litograf, scenograf i reżyser teatralny, projektant rzeźb nagrobnych, publicysta; major pospolitego ruszenia Wojska Polskiego.

                                               

Brunon Dobrowolski

Brunon Dobrowolski – polski powstaniec, publicysta, pedagog, także muzyk-amator i tłumacz. Urodził się w rodzinnym majątku Botyń w powiecie łuckim. Uczęszczał do gimnazjum w Świsłoczy, studiował w Warszawie. Biegle mówił po francusku, znał język ...

                                               

Szczepan Dobrowolski

Szczepan Dobrowolski – działacz komunistyczny, publicysta, członek kierownictwa Grupy Biuletynu Radiowego, współzałożyciel ZWW w 1941, oficer AL, powstaniec warszawski, 1945-1948 zastępca redaktora naczelnego "Głosu Ludu”, 1949 zastępca redaktora ...

                                               

Jan Dobrzański (pisarz)

Jan Dobrzański – polski redaktor i pisarz, dyrektor polskiej sceny teatralnej we Lwowie mieszczącej się w Teatrze Skarbkowskim, członek Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół” we Lwowie w 1867 roku.

                                               

Andrzej Dobrzyński

Andrzej Dobrzyński – polski ksiądz katolicki, doktor nauk teologicznych, nauczyciel akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej oraz w Papieskiej Akademii Teologicznej, od 2007 dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Ponty ...

                                               

Konstanty Dobrzyński

Zginął w czasie kampanii wrześniowej 3 września 1939 roku jako kanonier 7 pułku artylerii lekkiej w Janowie pod Częstochową. Jest pochowany na cmentarzu Kule w Częstochowie.

                                               

Anna Dodziuk

Anna Dodziuk – polska psychoterapeutka, publicystka i redaktor żydowskiego pochodzenia, w okresie PRL działaczka opozycji demokratycznej, współzałożycielka i w latach 1982–1989 redaktor "Tygodnika Mazowsze”. Założyła i kieruje Pracownią Psychoter ...

                                               

Piotr Doerre

W 1997 r. ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1996-2002 z przerwą w l. 1998-2000 reporter, a później redaktor w "Dzienniku Polskim”. W latach 1998-2000 redaktor naczelny "Naszego Dziennika w Małopolsce”, krakowski ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →