ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 348                                               

Pola Elster

Pola Elster, ps. "Ewa”, "Goldman” – żydowska działaczka społeczna, posłanka do Krajowej Rady Narodowej. Była z zawodu krawcową. W dwudziestoleciu międzywojennym działała w radykalnych organizacjach lewicowych poczynając od czasów gimnazjalnych, z ...

                                               

Marek Eminowicz

Marek Eminowicz, pseud. "Emin” – polski historyk, nauczyciel i działacz społeczny pochodzenia ormiańskiego.

                                               

Wawrzyniec Benzelstjerna Engeström

Wawrzyniec Stanisław Bonawentura Benzelstjerna Engeström herbu własnego – polski arystokrata, poeta, literat, tłumacz, działacz społeczny i filantrop, wieloletni sekretarz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, popularyzator zacieśniania konta ...

                                               

Magdalena Maria Epstein

Magdalena Maria Epstein – pionierka szkolnictwa pielęgniarskiego w Polsce, pielęgniarka, tercjarka, zakonnica, dominikanka oraz Służebnica Boża Kościoła katolickiego.

                                               

Joanna Erbel

Joanna Agnieszka Erbel – polska aktywistka miejska, działaczka polityczna, socjolog, feministka, kandydatka Partii Zieloni na prezydenta m.st. Warszawy w wyborach samorządowych w 2014.

                                               

Feliks Fabiani

Urodził się w ubogiej rodzinie nauczycieli Tomasza i Salomei z Szawłowskich. Jako dziecko nauczycieli bezpłatnie pobierał naukę w szkole elementarnej w Iwanowicach, a później w pięcioletniej ogólnej szkole powiatowej w Wieluniu. Ukończył roczny I ...

                                               

Stanisław Fabisz

Stanisław Fabisz, polski duchowny katolicki, proboszcz w Boruszynie, doktor teologii. Był synem Franciszka, nauczyciela gimnazjum realnego im. Bergera w Poznaniu, i Julii z Szulców. W 1875 ukończył Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu; na stu ...

                                               

Monika Falej

Z wykształcenia prawniczka, kształciła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Odbyła studia doktoranckie w Wyższej Szk ...

                                               

Ludwik Falk

Po ukończeniu gimnazjum i szkoły muzycznej w Lipawie studiował na uniwersytecie w Dorpacie i Uniwersytecie w Berlinie, gdzie w 1897 r. uzyskał tytuł doktora medycyny. Przez pewien czas był asystentem w klinice słynnego dermatologa i wenerologa pr ...

                                               

Aleksander Falzmann

Aleksander Falzmann – polski duchowny luterański i działacz społeczny pochodzenia niemieckiego, radca Konsystorza i członek Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w okresie II Rzeczypospolitej.

                                               

Aleksandra Faucher

Aleksandra Wincentyna Zofia Faucher, z domu Wołowska herbu Czerwony, polska pianistka i działaczka społeczna. Pochodziła z nobilitowanej-neofickiej rodziny frankistowskiej Wołowskich herbu Czerwony Na Kaskach. Córka Franciszka Eliasza Wołowskiego ...

                                               

Samuel Faust

Syn Hermana Cwi 1854-1937, właściciela tkalni wełny. Do ósmego roku życia uczył się w chederze, a później w częstochowskim progimnazjum Przeorskiego. W 1899 r. został przyjęty na wspólnika w rodzinnej spółce ojca i mianowany jednym z trzech kiero ...

                                               

Stanisław Fijałek

Stanisław Fijałek – ksiądz kanonik, proboszcz, budowniczy kościoła i kurhanu w Karniowicach. Urodzony w rodzinie chłopskiej, jako przedostatni z jedenaściorga rodzeństwa. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Kasince Małej, gimnazjum ukończył podcza ...

                                               

Anna Filek

Ukończyła w 1963 studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W latach 1949–1961 pracowała jako kreślarz i inspektor nadzoru. Od 1959 do 1983 należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W drugiej połowie lat 60. była zastęp ...

                                               

Magdalena Filiks

Magdalena Filiks z domu Kominowska – polska działaczka społeczna, przedsiębiorca i polityk, liderka Komitetu Obrony Demokracji, posłanka na Sejm IX kadencji.

                                               

Roman Fircowski

Roman Fircowski – filantrop polski. Był synem Michała handlarza mąką i Zofii z Potęgów, został osierocony w wieku 10 lat. Ukończył Kreishauptschule w Rzeszowie w księdze pamiątkowej tej szkoły został kilkakrotnie odnotowany za wzorowe wyniki w na ...

                                               

Teofil Fiszer

Teofil Fiszer − burmistrz Będzina i działacz społeczny. Początkowo pracował w urzędzie miejskim w Częstochowie, w 1899 roku współtworzył Towarzystwo Kredytowe miasta Częstochowy, a rok później był pomysłodawcą utworzenia Towarzystwa Dobroczynnośc ...

                                               

Aleksander Flatau

Aleksander Flatau – polski kupiec i filantrop żydowskiego pochodzenia. Urodził się w Warszawie w rodzinie żydowskiej, jako piąte najmłodsze dziecko kupca Majera Szymona Flataua 1794–1855 i Karoliny z domu Bernstein 1801–1871. Z zawodu był kupcem, ...

                                               

Leopold Fleischmann

Urodził się w 1876. Był synem Węgra i Polki stracił ojca mając sześć lat, a matkę w wieku 26 lat. Poczuwał się Polakiem. Do 1894 kształcił się na snycerza w C. K. Państwowej Szkoły Przemysłowej we Lwowie. Przed 1914 pracował jako inkasent bankowy ...

                                               

Andrzej Florczyk

Ukończył w 1977 Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, równolegle studiował też na Wydziale Socjologii tegoż uniwersytetu. W 1983 uzyskał doktorat w Instytucie Polityki Naukowej, Szkolnictwa Wyższego i Postępu Technicznego. W latach 1984 ...

                                               

Andrzej Folwarczny

Ukończył w 1995 studia na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Był działaczem Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci”. Sprawował mandat posła III kadencji wybranego w okręgu gliwickim z listy Unii Wolności, bezskuteczni ...

                                               

Kazimierz Fortuna

Uzyskał wykształcenie niepełne wyższe uzupełniał je, studiując zaocznie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na początku lat 70. Ukończył szkołę średnią, po czym w 1960 został zatrudniony w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłop ...

                                               

Adolf Franke

Adolf Gustaw Franke – częstochowski chemik, przedsiębiorca, działacz społeczny, radny miasta Częstochowy. Adolf Franke pochodził z Wielkopolski, był synem młynarza z Tyńca w powiecie kaliskim. Po studiach chemicznych zamieszkał w Częstochowie, gd ...

                                               

Alfred Franke

Alfred Franke urodził się w rodzinie wyznania ewangelickiego, był synem Adolfa Franke, wieloletniego radnego miasta Częstochowy oraz jego żony Wandy Schleicher. W 1920 skończył studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim i wstąpił na ochotnika d ...

                                               

Piotr Frączak

Piotr Frączak – polski społecznik, działacz i współtwórca organizacji pozarządowych. Jest absolwentem pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, pracował m.in. w Instytucie Studiów Politycznych PAN 1990-1992, obecnie pracownik Fundacji Rozwoju Społ ...

                                               

Henryka Frenkel

Córka Szulema Rozenblata i Rywki z Pińczowskich. W 1897 r. uzyskała w Warszawie maturę. W 1899 r. rozpoczęła studia filozoficzne na uniwersytecie w Genewie. Od 1903 r. studiowała na Wydziale Lekarskim tegoż uniwersytetu, następnie studia kontynuo ...

                                               

Jeremiasz Frenkiel

Jeremiasz Frenkiel – łódzki nauczyciel, dziennikarz prasy żydowskojęzycznej, teoretyk pedagogiki i szkolnictwa żydowskiego.

                                               

Franciszek Front-Dobija

Franciszek Front-Dobija – polski lekarz działający w USA, filantrop. Urodził się w Mikuszowicach, jako syn Jana i Marianny z domu Bojdys. Ukończył gimnazjum w Bielsku. Studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1907 wyjechał do USA, pra ...

                                               

Maurycy Frydman

Maurycy Frydman lub Swami Bharatananda, polski Żyd, następnie wyznawca hinduizmu; inżynier i działacz społeczny, uczestniczył w ruchu na rzecz niepodległości Indii, współtwórca Biblioteki Polsko-Indyjskiej, wraz z Wandą Dynowską w 1944.

                                               

Piotr Fuglewicz

Piotr Władysław Fuglewicz – polski działacz społeczny, przedsiębiorca, informatyk. Syn Kazimierza i Aleksandry z domu Micewicz. Absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wilhelma Piecka w Katowicach. Ukończył studia na Wydziale Automatyki i In ...

                                               

Sławomir Furca

Pickering Panthers 1991/1992 Podhale Nowy Targ 1992-1993 Oakville Blades 1991/1992 Podhale Nowy Targ Urodził się 13 listopada 1971. Wychowanek Podhala Nowy Targ. W barwach reprezentacji Polski do lat 20 uczestniczył w turnieju mistrzostw świata j ...

                                               

Abdulcadir Gabeire Farah

Urodził się w Dżidżiga w Ogadenie obecnie Etiopia, dorastał się w stolicy - Mogadiszu. Został porzucony przez matkę w wieku 1 roku. Ojciec umiera, gdy ma około 8 lat. W szkole podstawowej dorabiał jako sprzedawca owoców. Po zakończeniu szkoły śre ...

                                               

Irena Gadaj

Irena Gadaj – polska działaczka społeczna, inżynier, współzałożycielka i prezes zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

                                               

Jan Gajda

Jan Gajda – działacz społeczny, poeta i malarz, miłośnik literatury polskiej. Będąc dzieckiem stracił rodziców i wychowywał się u krewnego, nauczyciela w Kochanowicach. Pierwsze swoje nauki zdobywał uczęszczając do szkoły elementarnej w Lubecku k ...

                                               

Jacek Gajewski (fizyk)

Jacek Gajewski – fizyk, doktor nauk technicznych. Od ukończenia studiów pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jako fizyk specjalizujący się w fizyce cząstek elementarnych. W 1987 r został pełnomocnikiem dziekana Wydziału Fizyki Un ...

                                               

Zbigniew Gajewski

Do Poznania wrócił w 1945 roku. Wstąpił do lubelskiej PPS. Był zwolennikiem zjednoczenia PPR i PPS. Początkowo pracował w aparacie partyjnym, a później w latach 1947-1961 w Dyrekcji Okręgowej PKP, Zjednoczeniu Robót Inżynieryjnych i Wojewódzkim Z ...

                                               

Zbigniew Galperyn

Zbigniew Feliks Galperyn, ps. "Antek” – polski ekonomista i działacz kombatancki. Żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej, powstaniec warszawski, podpułkownik WP w stanie spoczynku. Wiceprezes i sekretarz Zarządu Głównego Związku Powstańców Wa ...

                                               

Wawrzyniec Gałaj

Wawrzyniec Gałaj – polski działacz społeczny i samorządowy, aktywny w okresie międzywojennym w Suwałkach, prezydent Suwałk.

                                               

Seweryn Gałęzowski

Seweryn Gałęzowski – polski lekarz, chirurg, powstaniec listopadowy i działacz społeczno-polityczny. Kawaler Orderu Virtuti Militari.

                                               

Czesław Ganowicz

Czesław Ganowicz – lekarz medycyny, pisarz, filozof i działacz społeczno-polityczny. W swoich utworach literackich posługiwał się podwójnym nazwiskiem "Ogonow-Ganowicz”, które jak twierdził wywodziło się z tradycji rodzinnej.

                                               

Czesław Gauza

Czesław Gauza – polski prawnik, adwokat, notariusz, działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm w II RP, ofiara zbrodni katyńskiej.

                                               

Krzysztof Gawryszczak

Krzysztof Gawryszczak ps. Ali – polski działacz społeczny, obrońca praw ojca. Był wieloletnim prezesem "Ojcowie.pl” – Stowarzyszenia Na Rzecz Poszanowania Prawa Dzieci i Rodziny. Prowadził lobbing w Sejmie na rzecz zmiany prawa rodzinnego i opiek ...

                                               

Andrzej Gąsiorowski (samorządowiec)

Ukończył studia magisterskie na kierunku administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W kolejnych latach uzupełnił swoje wykształcenie na studiach podyplomowych z zakresu administracji w Centrum Podyplomowego Kształcen ...

                                               

Kasper Gąsiorowski

Kasper Gąsiorowski – polski duchowny katolicki, kanonik kapituły przemyskiej, proboszcz i dziekan jasielski, pedagog, dyrektor szkoły, profesor katechetyki, wykładowca w Seminarium Duchownym w Przemyślu, powstaniec, działacz oświatowy i społeczny.

                                               

Małgorzata Gebert

Z wykształcenia była etnografem. Od 1976 związana była z opozycją demokratyczną, kolportowała między innymi nielegalną prasę. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, razem z mężem Konstantym Gebertem zbierała i przepisywała na maszynie informac ...

                                               

Adam Geisler

Adam Geisler – galicyjski prawnik, adwokat krajowy. Syn Michała i Elżbiety Zängerle. Żonaty z Zofią Niedzielską z Oświęcimia, następnie z Marią Irmą Trzcińską. W pierwszych wyborach samorządowych został wybrany do Rady Powiatu Rzeszowskiego. Był ...

                                               

Abraham Gepner

W młodości praktykował w sklepie żelaznym Szaji Prywesa przy placu Grzybowskim 10. Później wszedł w spółkę z Zygmuntem Kornblumem i w dalszym ciągu handlował artykułami metalowymi. Siedziba przedsiębiorstwa znajdowała się przy ulicy Grzybowskiej ...

                                               

Matylda Getter

Matylda Getter – siostra zakonna, naczelna matka przełożona prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, działaczka społeczna oraz oświatowo-wychowawcza w przedwojennej Polsce, a także humanitarna w okresie II wojny świ ...

                                               

Tadeusz Giedroyć

Tadeusz Giedroyć, rozstrzelany 26 czerwca 1941 w Czerwieniu) – polski ziemianin, działacz społeczny, senator w II RP.

                                               

Jan Gierada

Jan Gierada – polski menedżer, samorządowiec, działacz społeczny i sportowy, w latach 1999–2015 dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, wieloletni radny tego miasta.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →