ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 366                                               

Kopalnia soli Bochnia

Kopalnia Soli Bochnia – czynna dla ruchu turystycznego i leczniczego, nieczynna wydobywczo, zabytkowa kopalnia soli, która prowadziła eksploatację od 1251 do 1990 roku; jest polskim Pomnikiem Historii oraz została wpisana na listę światowego dzie ...

                                               

Kościoły Pokoju

Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze są największymi drewnianymi budowlami o funkcjach religijnych w Europie. W roku 2001 zostały one wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

                                               

Kościół Pokoju w Jaworze

Kościół Pokoju w Jaworze – drewniany kościół ewangelicki o konstrukcji szachulcowej, usytuowany w mieście Jawor, jest zabytkowym budynkiem sakralnym wybudowanym na mocy porozumień pokoju westfalskiego zawartego w 1648 i kończącego wojnę trzydzies ...

                                               

Kościół Pokoju w Świdnicy

Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy – największa drewniana barokowa świątynia w Europie, zabytkowy budynek sakralny wybudowany na mocy porozumień traktatu westfalskiego zawartego w 1648 i kończącego wojnę trzydziestoletnią. Należy do świ ...

                                               

Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej

Kościół św. Leonarda – drewniany kościół cmentarny, usytuowany w miejscowości Lipnica Dolna w powiecie bocheńskim. W 2003 roku wpisany, wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski i Podkarpacia, na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

                                               

Kościół św. Michała Archanioła w Binarowej

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej – rzymskokatolicki kościół parafialny z około 1500 roku położony we wsi Binarowa w województwie małopolskim. Znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego i uznawany jest z ...

                                               

Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie

Kościół św. Michała Archanioła – gotycki, drewniany kościół parafialny w Dębnie Podhalańskim w powiecie nowotarskim, wpisany wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pierwszy kościół w Dę ...

                                               

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie

Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła – późnogotycki drewniany kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła, znajdujący się w miejscowości Haczów. Kościół w Haczowie jest największym gotyckim ...

                                               

Kościół Wszystkich Świętych w Bliznem

Kościół pw. Wszystkich Świętych – gotycki, drewniany kościół znajdujący się we wsi Blizne, zbudowany przed 1470. Kościół w Bliznem jest jednym z najcenniejszych obiektów drewnianej architektury sakralnej w Polsce, jako jeden z najcenniejszych dre ...

                                               

Krzemionki

Krzemionki, znane także jako Krzemionki Opatowskie – rezerwat archeologiczny, chroniący zespół neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego. Położony jest on pomiędzy wsiami Sudół i Magonie w gminie Bodzechów, w powiecie ostrowieckim, w województw ...

                                               

Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu

Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu – dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka. Obecnie używana jako kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Uściu Gorlickim. Należy do najlepiej zachowanych cerkwi łemkowskich w Polsce. Znajduje się na szlaku a ...

                                               

Odznaka "Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce”

Odznaka "Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce” – ogólnopolska odznaka krajoznawcza ustanowiona w roku 2008 przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie w celu uczczenia 30. rocznicy wpisania pierwszych polskich ob ...

                                               

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Owczarach

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Owczarach – parafialna cerkiew greckokatolicka, zbudowana w 1653, znajdująca się w Owczarach. Obecnie pełni funkcję greckokatolickiej cerkwi parafialnej oraz kościoła filialnego parafii rzymskokatolickiej w Sękowej To ...

                                               

Park Kunszt

Park Kunszt, Park Rudolfina – niewielki park w Tarnowskich Górach, 2 grudnia 2004 uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach został uznany pomnikiem przyrody. Kunszt to również nazwa dawnej kolonii przemysłowej znajdującej się w pobliżu tego parku.

                                               

Park Miejski w Tarnowskich Górach

Park Miejski w Tarnowskich Górach – położony na warpiach park w tarnogórskim Śródmieściu. Rośnie tu blisko 50 gatunków drzew i 10 gatunków krzewów. W większości rodzimego pochodzenia. Wejście Parku zwieńcza grupa głazów narzutowych. Największy sp ...

                                               

Park Mużakowski

Park Mużakowski – park w Polsce i w Niemczech, zajmujący 728 ha powierzchni po obu stronach rzeki Nysy Łużyckiej, która stanowi granicę polsko-niemiecką, w województwie lubuskim, w powiecie żarskim. Jest to największy park w stylu angielskim na t ...

                                               

Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie

Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie – jeden z największych w Polsce i Europie systemów podziemnych wyrobisk, będący pozostałością po wielowiekowej eksploatacji kruszców srebronośnych w obrębie Garbu Tarnogórskiego.

                                               

Cerkiew św. Jakuba w Powroźniku

Cerkiew św. Jakuba w Powroźniku – dawna greckokatolicka cerkiew w Powroźniku. W 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie. Znajduje się na szlaku architektury drewn ...

                                               

Rezerwat przyrody Segiet

Rezerwat przyrody Segiet – częściowy leśny rezerwat przyrody, leżący w obrębie Garbu Tarnogórskiego, na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór. Rezerwat położony jest w szczytowych partiach Srebrnej Góry, będącej jednym z wyższych wzniesień zachodniej ...

                                               

Kościół św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej

Kościół św. Filipa i św. Jakuba – drewniany kościół filialny w Sękowej pod wezwaniem św. Filipa i św. Jakuba, znajdujący się wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski i Podkarpacia na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ze wzg ...

                                               

Cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku

Cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku – cerkiew prawosławna, następnie cerkiew greckokatolicka w Smolniku. Od 1974 filialny kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP parafii św. Stanisława Biskupa w Lutowiskach. W 2013 roku została wpisa ...

                                               

Stare Miasto w Krakowie

Stare Miasto – najstarszy obszar Krakowa, otoczony Plantami. Jego centrum stanowi Rynek Główny. Do roku 1954 Stare Miasto w obrębie Plant stanowiło odrębną dzielnicę katastralną. Była to dzielnica I Śródmieście. W 1978 Stare Miasto wraz z Wawelem ...

                                               

Stare Miasto w Warszawie

Stare Miasto w Warszawie – dawne miasto Stara Warszawa, najstarszy ośrodek miejski Warszawy będący zwartym zespołem architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczone pierścieniem murów obronnyc ...

                                               

Osiedle Stare Miasto (Zamość)

Osiedle Stare Miasto w Zamościu – jedna z szesnastu dzielnic, na jakie podzielone jest miasto Zamość. Znajduje się w centrum miasta i graniczy z: Os. Planty od wschodu Os. Promyk i Os. Zamczysko od południa, granica biegnie: linią kolejową i rzek ...

                                               

Sztolnia Czarnego Pstrąga

Sztolnia Czarnego Pstrąga – 600-metrowy fragment Głębokiej Sztolni "Fryderyk”, najdłuższej w rejonie Tarnowskich Gór sztolni odwadniającej, należącej do założonej w 1784 roku królewskiej kopalni rudy ołowiowo-srebrowej "Fryderyk”.

                                               

Cerkiew św. Michała Archanioła w Turzańsku

Cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła – drewniana parafialna cerkiew prawosławna, wzniesiona w latach 1801–1803, znajdująca się w Turzańsku. Należy do dekanatu Sanok diecezji przemysko-gorlickiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosł ...

                                               

Wawel

Wawel – wzgórze na Pomoście Krakowskim, w Krakowie, w Dzielnicy I Stare Miasto, na lewym brzegu Wisły, historyczna dzielnica Krakowa. Wawel ma charakter zrębu tektonicznego, który powstał w miocenie i zbudowany jest z liczących 161–155 mln lat gó ...

                                               

Kopalnia soli Wieliczka

Kopalnia Soli "Wieliczka” – kopalnia soli kamiennej, w Wieliczce pod Krakowem. Od XIII wieku do 1772 wspólnie z kopalnią soli "Bochnia” wchodziła w skład żup krakowskich. Sole wydobywane w kopalni pochodzą z miocenu. W 1976 roku kopalnia wpisana ...

                                               

Zabytkowa Kopalnia Srebra

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach – jedyna w Polsce podziemna trasa turystyczna umożliwiająca zwiedzanie podziemi dawnej kopalni kruszców srebronośnych, założonej w triasowych dolomitach i wapieniach. Od 2004 część pomnika historii T ...

                                               

Zamek Żupny

Zamek Żupny – zamek w Wieliczce, dawna siedziba zarządu kopalń Wieliczki i Bochni. Zamek królewski położony był w drugiej połowie XVI wieku w powiecie szczyrzyckim województwa krakowskiego. Zamek składa się z trzech głównych budowli: Zamku Środko ...

                                               

Zespół staromiejski Torunia

Wybrane zabytki na terenie Starego Miasta: Katedra św. św. Janów - pochodzi z początków XIII wieku. W latach 1530-1583 służył protestantom, a przez następne 13 lat użytkowany był wspólnie przez katolików i protestantów. W 1596 roku kościół przejm ...

                                               

Lokalna organizacja turystyczna

Lokalna organizacja turystyczna – najnowsza z form prawnych organizacji pozarządowych w Polsce ustanowiona ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej.

                                               

Organizacje turystyczne w Polsce

Organizacje turystyczne w Polsce – do organizacji turystycznych działających w Polsce należą: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK; Polska Izba Turystyki PIT; Polskie Zrzeszenie Hoteli PZH; Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej IT ...

                                               

Centralny Łuk Turystyczny

Centralny Łuk Turystyczny – wspólna inicjatywa samorządów centralnej Polski, mająca na celu wypromowanie atrakcji turystycznych zlokalizowanych na ich terenie i zmultiplikowanie efektu, którego nie można by osiągnąć promując tylko pojedyncze atra ...

                                               

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK – jednostka specjalistyczna Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, prowadząca niekomercyjną działalność w zakresie popularyzacji turystyki górskiej. Jego działalność jest prowadzona w oparciu o ...

                                               

Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego

Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego – stowarzyszenie powstałe w marcu 1990 roku jako Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego PTTK-TPN. W 1999 r. zostało przekształcone w samodzielne Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego z siedzibą w Zakopanem. Jego zad ...

                                               

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Dolnośląska Organizacja Turystyczna – stowarzyszenie utworzone w styczniu 2000 r. przez władze samorządowe Dolnego Śląska. Stowarzyszenie działa w oparciu o Ustawę Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz Ustawę o Polskiej Organiza ...

                                               

Fify

Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej "FIFY” – klub turystyczny istniejący od 1964 roku. Słowo "fifa” w języku kaszubskim oznacza wesołka, wagabundę i troszkę psotnika, kogoś za swoją wesołość ogólnie lubianego. Klub zrzesza studentów ...

                                               

Fundusz Wczasów Pracowniczych

Nazwa kojarzona z okresem PRL i de facto monopolem organizacji/przedsiębiorstwa o tej nazwie, zgodnie z tendencjami PRL do centralizacji uczestnictwa obywatela w życiu publicznym. W praktyce organizacja dodatkowo o znaczeniu politycznym, do np. z ...

                                               

Gdańska Organizacja Turystyczna

Gdańska Organizacja Turystyczna – organizacja działająca na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. Koordynuje i współpracuje z lokalną branżą turystyczną i samorządem terytorialnym w zakresie tu ...

                                               

Harcerski klub turystyczny

Harcerski klub turystyczny – rodzaj specjalistycznej jednostki, działającej w Związku Harcerstwa Polskiego, realizującej program harcerski, wzbogacony turystyką i krajoznawstwem.

                                               

Klub Imprez na Orientację Neptun

Klub Imprez na Orientację "NEPTUN” Gdańsk – klub założony przez grupkę pasjonatów turystyki w 1994 przy Oddziale Gdańskim, obecnie przy Oddziale Regionalnym PTTK w Gdańsku. Zajmuje się szeroko pojętą turystyką kwalifikowaną, w tym pieszą, kolarsk ...

                                               

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna – organizacja koordynująca i współpracująca z lokalną branżą turystyczną oraz samorządem terytorialnym w zakresie promocji turystyki w województwie kujawsko-pomorskim. Działa na podstawie ustawy Prawo o S ...

                                               

Liga Popierania Turystyki

Liga Popierania Turystyki – półoficjalna polska organizacja turystyczna, powstała na mocy decyzji Ministra Komunikacji Michała Butkiewicza z dnia 26 kwietnia 1935 roku. Celem jej powstania była organizacja i popieranie taniej turystyki masowej, p ...

                                               

Lokalna Organizacja Turystyczna "Wrota Karpat Wschodnich”

Lokalna Organizacja Turystyczna "Wrota Karpat Wschodnich - lokalne stowarzyszenie, którego zadaniem jest promocja i rozwój turystyczny terenów Pogórza Przemyskiego. Stowarzyszenie skupia właścicieli gospodarstw agroturystycznych i stadnin z gmin ...

                                               

Łódzka Organizacja Turystyczna

Łódzka Organizacja Turystyczna – organizacja pozarządowa, stowarzyszenie będące lokalną organizacją turystyczną działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o Po ...

                                               

Polska Agencja Rozwoju Turystyki

Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA w Likwidacji – agencja działająca w formie prawnej spółki akcyjnej, która działała na polskim rynku inwestycji turystycznych w latach 1993-2014. Była jedną z najstarszych w Polsce grup, które świadczyły usługi ...

                                               

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne”

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne’’ jest organizacją non-profit działająca od 1996 roku. W październiku 2007 zrzeszała 40 stowarzyszeń lokalnych i regionalnych. Stowarzyszenia zrzeszają indywidualnych kwaterodawców prowa ...

                                               

Polska Izba Turystyki

Polska Izba Turystyki – istniejąca od 1990 ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego. Od 1995 wydaje firmom zrzeszonym w izbie certyfikaty.

                                               

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna – organizacja rządowa utworzona na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej. POT rozpoczęła działalność 1 stycznia 2000 r. Podlega ministrowi właściwemu do spraw turystyki – obecnie ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →