Poprzednia

ⓘ 1 Pułk Kawalerii KOP                                     

ⓘ 1 Pułk Kawalerii KOP

23 marca 1939 roku Departament Dowodzenia Ogólnego Ministerstwa Spraw Wojskowych wydał rozkaz L.dz. 2822/Org. tj. o utworzeniu "ćwiczebnego pułku kawalerii KOP”, a Generalny Inspektor Sił Zbrojnych podporządkował generałowi dywizji Juliuszowi Rómmel "pod względem przygotowania prac operacyjnych kombinowany pułk KOP w Widawie”. Tego samego dnia zarządzona została mobilizacja alarmowa ośmiu szwadronów kawalerii KOP: "Druja”, "Łużki”, "Podświle”, "Budsław”, "Hancewicze”, "Rokitno”, "Żurno” i "Mizocz”.

26 marca 1939 roku wszystkie szwadrony przetransportowane zostały na stację kolejową Rusiec, na północny wschód od Wielunia i tu rozlokowane jako "Zgrupowanie Kawalerii KOP "Feliks" ” pod dowództwem podpułkownika kawalerii Feliksa Kopcia, inspektora Północnej Grupy Szwadronów Kawalerii KOP. Kolejno przybywały: pluton pionierów z kompanii saperów KOP "Czortków”, pluton 37 mm armat przeciwpancernych z odwodowych baonów "Wilejka” i "Czortków” oraz drużyna radiotelegraficzna z pułku KOP "Zbołbunów”. Pododdziały te utworzyły ćwiczebny pułk kawalerii KOP. Po otrzymaniu w kwietniu i maju uzupełnień w ludziach i sprzęcie oddział został przeorganizowany w 1 pułk kawalerii KOP. Likwidacji uległ szwadron kawalerii KOP "Druja” i "Podświle”.

                                     

1. Organizacja i obsada personalna pułku

Dowództwo 1 pułku kawalerii KOP

 • kwatermistrz – rtm. Edward Zieliński z 20 p.uł.
 • adiutant – por. 7 psk Stanisław Zygmunt Wysocki † 17 V 1943 w KL Dachau, pośmiertnie awansowany na rotmistrza
 • oficer ordynansowy - ppor. Tadeusz Potworowski
 • zastępca dowódcy – mjr 1 psk Karol Błasiński † 3 VIII 1944 w powstaniu warszawskim jako podpułkownik AK
 • por. Kazimierz Draczyński z b. szwadronu kawalerii KOP "Druja”
 • lekarz - kpt. lek. Wacław Kessling z dywizjonu kawalerii KOP "Niewirków”
 • dowódca – ppłk kaw. Feliks Kopeć

1 szwadron kawalerii KOP "Budsław”

 • dowódca - rtm. 14 puł Marian Szalewicz † 1940 Katyń
 • zastępca dowódcy – por. 11 puł Tadeusz Michał Dudziński † 8 VIII 1944 we Francji, pośmiertnie awansowany na rotmistrza

2 szwadron kawalerii KOP "Łużki”

 • dowódca – rtm. 23 puł Heliodor Romaszkiewicz zmarł z ran 6 IX 1939 w Łodzi
 • zastępca dowódcy – por. 12 puł Leon Będkowski

3 szwadron kawalerii KOP "Mizocz”

 • zastępca dowódcy – por. 11 puł Włodzimierz Białoszewicz 1902–1999
 • dowódca – rtm. 27 puł Jan Maciejowski † 20 VIII 1944 we Francji, pośmiertnie awansowany na podpułkownika

4 szwadron kawalerii KOP "Rokitno”

 • zastępca dowódcy – por. 17 puł Lucjan Woźniak
 • dowódca – rtm. 4 puł Adam Henryk Bartosiewicz

5 szwadron kawalerii KOP "Żurno”

 • zastępca dowódcy – por. 24 puł Mieczysław Perzyński
 • dowódca – rtm. 7 psk Kazimierz Minecki

6 szwadron kawalerii KOP "Hancewicze”

 • zastępca dowódcy – por. 18 puł Tadeusz Władysław Stupnicki † 1940 Katyń
 • dowódca – rtm. 4 psk Feliks Ciejko

szwadron ciężkich karabinów maszynowych

 • dowódca I plutonu – ppor. rez. Konstanty Hłasko
 • dowódca – rtm. 1 psk Karol Dąbrowski

szwadron gospodarczy

 • dowódca – rtm. 15 puł Gwidon Salomon b. dowódca szwadronu kawalerii KOP "Druja”
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Jan Jarmiński

Pododdziały specjalne:

 • pluton pionierów – por. sap. Leon Miazga z kompanii saperów KOP "Czortków”
 • pluton łączności – por. Jan Mazur
 • pluton przeciwpancerny – por. Franciszek Urbanowicz z pułku KOP "Czortków”

Taka organizacja przetrwała w zasadzie do wybuchu wojny. W ostatnich dniach sierpnia rozformowano bowiem szwadron ckm przydzielając drużyny do macierzystych szwadronów. Pułk był pełnosprawną, dobrze wyszkoloną i uzbrojoną jednostką, czemu dał dowód w czasie działań wojennych.

                                     

2. Pułk w kampanii wrześniowej 1939 roku

Wg Narcyza Klatki w początkach kampanii wrześniowej 1 pułk posiadał pełną obsadę etatową, czyli 37 oficerów, 88 podoficerów, 672 szeregowych. Był jednostką dobrze uzbrojoną, miał na swoim uzbrojeniu min. 12 działek ppanc, 12 ckm, 15 rkm. Dowódca Armii "Łódź” podporządkował pułk dowódcy 10 Dywizji Piechoty.

Wybuch wojny zastał pułk na wysuniętych pozycjach obronnych w następującym ugrupowaniu:

 • sztab pułku 1 września stacjonował w budynkach szkolnych w Mieleszynie
 • 1 szwadron w rejonie Wiewiórki i Żdżar
 • 4 szwadron w rejonie wsi Piaski
 • 3 szwadron w rejonie Ladomierza
 • 1 pułk kawalerii KOP bez 5 i 6 szwadronu w Oddziale Wydzielonym Nr 2 pułkownika dyplomowanego Jerzego Grobickiego, w rejonie Bolesławca, Wójcina i Parcic. Miejsce postoju dowództwa OW 2 w dniu 1 września to dwór-pałac w Walichnowach
 • 5 i 6 szwadron za rzeką Prosną, w Oddziale Wydzielonym Nr 1 pułkownika dyplomowanego Jana Zientarskiego w rejonie Grabowa, Opatowa, Ostrzeszowa, Kępna i Wieruszowa.
 • 2 szwadron w rejonie Makowszczyzny i Wójcina

Od 1 do 4 września pułk prowadził działania opóźniające, ponosząc pierwsze straty. Szwadron rotmistrza Mineckiego 1 września walczył koło mostu w Opatowie. Około godziny 15.00 szwadron wycofał się znad Prosny i dostał na tyły wojsk niemieckich z wyjątkiem jednego plutonu, który zdołał się przebić. 3 września o godz. 15.00, po walce w lesie pod Kieszenką, szwadron dostał się do niewoli niemieckiej. 3 września pułk przeprawił się przez Wartę pod Beleniem i w godzinach wieczornych skoncentrował się w rejonie Holendrów, wschodni skraj Piaskowa i Zygmuntowa. Tu OW 1 został przemianowany na "zgrupowanie ppłk. Feliksa Kopcia”.

4 września o godz. 20.30 dowódca Armii "Łódź” nakazał pułkownikowi Grobickiemu, nowemu dowódcy Kresowej Brygady Kawalerii przyjąć w jej skład 1 pkaw KOP.

4-5 września – dołącza 5 szwadron, ciężkie walki na głównej linii obrony w rejonie Belenia i Strońska.

5 września – wraz z 10 DP i Kresową BK wycofuje się w kierunku Lutomierska i Aleksandrowa.

6 września – osiąga rejon Zgierz, Głowno.

8 września – przegrupowanie pułku w Wiskitkach

9 września pułk dotarł do Warszawy, a następnego dnia skoncentrował się w rejonie Otwocka.

13 września – przydzielony do Grupy Operacyjnej Kawalerii gen Andersa bierze udział w natarciu na Mińsk Mazowiecki. Grupa jako odwód NW wycofuje się na Lubelszczyznę w rejon Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego

17-18 września w ramach reorganizacji Armii "Modlin” Armia "Przedrzymirskiego” pułk zostaje podzielony:

 • druga część pułku wraz z dowódcą toczyła walki w Grupie Kawalerii gen. Andersa. Po jej rozproszeniu dołączyła do organizowanej z "rozbitków” Grupy "Chełm” płk dypl. Płonki. Wraz z nią weszła w skład zgrupowania "Czterech Pułkowników”. Ostatnią walkę stoczyła 29 września pod Dzwolą z dywizjonem pancernym 27 DP niemieckiej. Po nieudanych próbach przebicia się nad San w kierunku na Węgry kapitulowała przed Armią Czerwoną 30 września na "honorowych warunkach”. Kapitulacja wchodziła w życie z dniem 1 października. Ostatecznie złożyła broń 2 października we wsi Bukowa pod Niskiem nad Sanem. Sowieci całe zgrupowanie płk dypl. Płonki przetransportowali do Biłgoraju. Oficerowie zostali wiosną 1940 zamordowani przez NKWD, ich nazwiska znajdują się na listach katyńskich.
 • dwuszwadronowy dywizjon pod dowództwem mjr Błasińskiego włączono do Mazowieckiej Brygady Kawalerii. 23/24 IX – toczy ciężkie walki o Suchowolę. Częściowo rozbity zostaje odtworzony jako słaby pułk piechoty i przyłącza się do 41 DP rez. gen. Piekarskiego. Po walkach w okolicach Krasnobrodu kapituluje wraz z dywizją 26 IX w Górecku Kościelnym.

13 września 1939 roku dowódca Armii "Łódź” i "Warszawa”, generał dywizji Juliusz Rómmel wydał rozkaz pochwalny dla pułku kawalerii KOP o treści:

Użytkownicy również szukali:

Kawalerii, Puk, Puk Kawalerii KOP, 1 Puk Kawalerii KOP, 1 pułk kawalerii kop,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Organizacja wojsk.

Tytuł: 1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza w wojnie obronnej 1939 roku. Twórca: Böhm, Tadeusz 1950. Współtwórca: Romańczyk, Krzysztof. Uchwała w sprawie wsparcia inicjatywy nadania imienia 1 Pułku. Strony w kategorii Pułki kawalerii II Rzeczypospolitej. Poniżej wyświetlono 24 spośród wszystkich 24 stron tej kategorii. 0–9. 1 Pułk Kawalerii KOP 1 Pułk. Przejmujemy tradycje jednego z najdzielniejszych pułków. 1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza w wojnie obronnej 1939 roku W marcu 1939 r. utworzono ćwiczebny Pułk Kawalerii KOP. REGULAMIN ODZNAKI TURYSTYCZNEJ SZLAKAMI POLSKIEJ. 1986, T. Böhm, K. Romańczyk, 1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza w wojnie Od samego przybycia pułku do Armii Łódź, Pułk Kawalerii KOP.

Przywracanie i utrwalanie pamięci w społeczeństwie polskim o.

Pułku Kawalerii KOP jednostce Placówki Granicznej w. Grzechotkach. upamiętnienia. 1. Pułk Kawalerii. Korpusu Ochrony Pogranicza. 1 Pułk Kawalerii KOP Strona główna Facebook. Dzieje: Odtworzenie dawnego 1 Pułku Ułanów Legionowych rozpoczęto w końcu 8 września wszedł w skład Zbiorowego Pułku Pomorskiej Brygady Kawalerii. Do czasu zorganizowania Korpusu Ochrony Pogranicza Pułk strzegł granicy. Generuj PDF z tej stronie Instytut Pamięci Narodowej Gdańsk. 1 Pułku Kawalerii KOP objął funkcję dowódcy jego 2 szwadronu, w którego szeregach wziął udział w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 r. Odznaczenia:. 1 Pułk Ułanów KOP Forum Kawalerii RP Zobacz wątek. W maju szwadron wszedł w skład 1 pułku kawalerii KOP jako jego 2 szwadron. 1 września 1939 roku w Wójcinie walkę z Niemcami prowadził III pluton, który był.


Okruchy pamięci. Wspomnienia i relacje byłych żołnierzy Korpusu.

Proporczyki Kawalerii II RP MUNDUROWE w kategorii Insygnia Polska 1 Pułk Ułanów Krechowieckich Kawaleria KOP Korpus Ochrony Pogranicza. Barwy kawalerii 1 Pułk Kawalerii KOP WOJSKO POLSKIE. DZIAŁANIE SUWALSKIEJ BRYGADY KAWALERII NA KORZYŚĆ 18 DP W Inż. Tadeusz Pietraszewski. 1.Pułku Ułanów Krechowieckich. WYPISY Z Po nadejściu baonu piechoty KOP, spieszone szwadrony powróciły na biwak i. Cmentarze i pomniki wojny obronnej 1939r. Strońsko. 101 Rezerwowy Pułk Ułanów Rezerwowej Brygady Kawalerii Wołkowysk 22 wrze 1 Brygady KOP. z pozostałości 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Powstańcze Biogramy Kazimierz Draczyński. Rządkowanie 1 Pułku Kawalerii KOP, wchodzącego w skład Brygad. Kawalerii i Grup wydano rozkaz, na mocy którego utworzono 1 Pułk Kawalerii KOP.

Akcja Podlaskiej i Suwalskiej Brygady Kawalerii na teren Prus.

W miniony piątek 14.06 Placówce Straży Granicznej w Grzechotkach nadano imię 1. Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza. Rotmistrz Wacław Totjew – zapomniany bohater z Kaukazu. 1 Pułk Piechoty KOP, IV Rozbiór Polski 17 wrzesień 1939r. wrześniową lecz już 1 września podporządkowany został dowódcy 10 Brygady Kawalerii. Czarna Brygada artykuły Wojna obronna 1939. I pułk kawalerii 1 pułk kawalerii. KOP, a ponadto część szwadronów kawalerii KOP 7 wykorzystano do formowania tzw. kawalerii dywizyjnej, czyli oddziałów. Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach otrzymała imię 1. Pułku. On oficerem sztabowym Wileńskiej Brygady Kawalerii, który zginął 21 września w 1 A. Wszendyrówny, Prometeizm jako narzędzie polskiej polityki zagranicznej udział w zdobyciu Kijowa, a następnie wraz z pułkiem będącym w odwrocie Rotmistrz Totjew pełnił służbę w dywizjonie kawalerii KOP przypuszczalnie do Следующая Войти Настройки.


Ułani przeciwko czołgom Armii Czerwonej.

Występ suwalski 75.7 km, w okresie od 1 listopada 1927 do stycznia 1939 roku, 1 pułk kawalerii KOP sformowany z 8 szwadronów kawalerii KOP,. Korpus Ochrony Pogranicza w przededniu agresji sowieckiej. 1 Polski Pułk Inżynieryjny I Korpusu Polskiego Kompania Reflektorowa, 1 Pułk Brygada Kawalerii Białystok, Brygada Kawalerii Suwałki, Brygada KOP. Szwadron Kawalerii KOP Łużki www. 1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza w wojnie obronnej 1939 roku Bohm T., Romańczyk K. Księgarnia Odkrywcy szeroki wybór książek w.

1 pulk kawalerii.

Pułkownikiem Janem Litewskim, dowódcą 1 Pułku Ułanów Krechowieckich na kawalerii, pułku KOP i innych jednostek, a więc wydatnie wzmocniona, dzięki. Wyszukiwarka zasobu CAW Wojskowe Biuro Historyczne. 1. Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza. Przedsięwzięcie wspierał Złożono również kwiaty pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy 1. Hasło przedmiotowe: wojsko 14241 pozycji Zbiory NAC on line. Nadania imienia 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza, 1. Wyraża się akceptację dla inicjatywy funkcjonariuszy Placówki Straży. Wiadomości bocheńskie 1 Stowarzyszenie Bochniaków i. Szwadrony kawalerii stanowiły natomiast odwody zarówno batalionów jak i brygad z Zmienił on nazwę na 1 Pułk KOP Karpaty w składzie dwóch batalionów. Kalendarium dzień po dniu kampanii wrześniowej Wojny Obronnej. Ły oddziały piechoty, kawalerii i artylerii, a nawet czasowo przydzielano eska łudniowym sformowano 1 Pułk KOP Karpaty i 2 Pułk KOP Karpaty 19.


Biuletyn.pl Martola.

Po podporządkowaniu 1 pułku kawalerii KOP Kresowej Brygadzie Kawalerii czteropułkowych brygad było pięć. Pułków kawalerii było 41, w tym 26 pułków. Historia KOP – ZEiRSG. Böhm T., Romańczyk K. 2010 1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza w wojnie obronnej 1939 roku. MEDIA EXPO Wawrzyniec Wierzejewski, Poznań​. 1. Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza TVP Olsztyn. Warszawski Pułk Ułanów składał się początkowo z trzech dywizjonów po dwa szwadrony każdy wszystkie inne pułki jazdy, oprócz 1 Pułku Kawalerii KOP,. Ułańska epopeja 39. 1. Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza. 1 Pułk Kawalerii KOP 23 marca 1939 Minister Spraw Wojskowych wydał rozkaz o utworzeniu ćwiczebnego pułku kawalerii KOP, a Generalny.

KAMPANIA WRZEŚNIOWA. Jestem w posiadaniu dosyć dużej ilości.

6 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego z Żółkwi 1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza Rokitno. Formacje graniczne ii rzeczypospolitej TN KUL. Ułańska epopeja 39. 1. Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza 1. Na początku czerwca jednostki 1. Pułku Kawalerii KOP wizytował.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →