Poprzednia

ⓘ 70 Pułk Piechoty (II RP)70 Pułk Piechoty (II RP)
                                     

ⓘ 70 Pułk Piechoty (II RP)

10 lutego 1920 przemianowano 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich nadając pułkowi nazwę 70 pułku piechoty.

Tradycje pułku kultywuje 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego.

                                     

1. Pułk w okresie pokoju

W okresie międzywojennym 70 pułk piechoty stacjonował w Pleszewie na terenie Okręgu Korpusu Nr VII. Wchodził w skład 17 Dywizji Piechoty. W okresie od 17 października 1921 do czerwca 1924 dowództwo pułku, I batalion i batalion sztabowy stacjonowały w garnizonie Jarocin, natomiast II i III batalion oraz kadra batalionu zapasowego w garnizonie Pleszew. 3 czerwca 1924 dowództwo pułku przeniesione zostało do Pleszewa, a dwa lata później wszystkie pododdziały pułku przeniesione zostały z Jarocina.

Na podstawie rozkazu wykonawczego Ministerstwa Spraw Wojskowych do Departamentu Piechoty o wprowadzeniu organizacji piechoty na stopie pokojowej PS 10-50 z 1930 roku, w Wojsku Polskim wprowadzono trzy typy pułków piechoty. 70 pułk piechoty zaliczony został do typu I pułków piechoty tzw. "normalnych”. W każdym roku otrzymywał około 610 rekrutów. Stan osobowy pułku wynosił 56 oficerów oraz 1500 podoficerów i szeregowców. W okresie zimowym posiadał batalion starszego rocznika, batalion szkolny i skadrowany, w okresie letnim zaś batalion starszego rocznika i dwa bataliony poborowych. Po wprowadzeniu w 1930 nowej organizacji piechoty na stopie pokojowej, pułk szkolił rekrutów dla potrzeb batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza.

                                     

2. Żołnierze pułku

Dowódcy pułku
 • ppłk SG Stanisław Nilski-Łapiński 8 VII 1921 – †16 II 1922
 • por. Tomasz Paul 7 – 23 VIII 1920
 • kpt. Władysław Wawrzyniak 12 XI 1918 – 24 VII 1920
 • ppłk Jan Prymus od 24 VIII 1920
 • płk Alfred Konkiewicz 1938 – 1939
 • płk dypl. Mieczysław Mozdyniewicz 6 VIII 1927 – IX 1935
 • ppłk / płk piech. Eugeniusz Godziejewski 18 IV 1922 – 31 VII 1927
 • ppłk Jan Januszewski 25 VII – 6 VIII 1920
Zastępcy dowódcy pułku od 1938 – I zastępca dowódcy
 • ppłk piech. Stanisław Sobieszczak 10 VII 1922 – 1924 → dowódca 80 pp
 • ppłk piech. Michał I Terlecki 1925
 • ppłk piech. dr Rudolf Czerkiewski I 1931 – 7 VI 1934 → praktyka poborowa w PKU Jarosław
 • ppłk piech. Aleksander Kiszkowski 7 VI 1934 – VIII 1939 → dowódca OZ 17 DP
 • mjr / ppłk piech. Ryszard Żołędziowski 5 V 1927 – 28 I 1931 → kierownik 9 Okr. Urz. WFiPW
Kwatermistrzowie od 1938 – II zastępca dowódcy
 • mjr piech. Jan Witold Sokołowski od I 1931
 • mjr piech. Walenty Puch 1928
 • mjr piech. Władysław Owoc od 22 V 1925
 • mjr piech. Michał I Terlecki 10 VII 1922 – 1924
Oficerowie pułku
 • Władysław Żurawski
 • Michał Jerchel
 • Marian Warmuzek
 • Zdzisław Zioło
 • Leon Komorski
                                     

2.1. Żołnierze pułku Obsada personalna w 1939 roku

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku:

 • dowódca plutonu ppanc. – por. Adam Szcześniak
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Franciszek Naskręt
 • oficer żywnościowy – chor. Michał Józefiak
 • starszy lekarz – mjr dr Kazimierz II Chmielewski
 • I z-ca dowódcy – ppłk Aleksander Kiszkowski
 • dowódca plutonu pionierów – por. Antoni Kazimierz Stanisław Dembowski
 • dowódca pułku – płk Alfred Józef Stanisław Konkiewicz
 • dowódca plutonu łączności – por. Stefan Jan Dąbek
 • młodszy lekarz – por. lek. Stanisław Sikora
 • II z-ca dowódcy kwatermistrz – mjr Leonard Krukowski
 • dowódca kompanii gospodarczej i oficer taborowy – kpt. tab. Leon Latanowicz
 • kapelmistrz – ppor. adm. kapelm. Jan Malmurowicz
 • adiutant – kpt. Wacław Kałuski
 • z-ca oficera mobilizacyjnego – por. Kazimierz Zamarlicki
 • oficer administracyjno-materiałowy – kpt. Czesław Ciszewski
 • dowódca plutonu artylerii piechoty – por. art. Witold Piłkowicz
 • dowódca oddziału zwiadu – ppor. Paweł Jerzy Jączkowski
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Zdzisław Marian Zioło
I batalion
 • dowódca 1 kompanii – por. Marian Bródka
 • dowódca plutonu – por. Julian Paweł Schilf
 • dowódca batalionu – mjr Julian Siedlecki
 • dowódca plutonu – por. Czesław Stawski
 • dowódca 1 kompanii km – kpt. Adam Józef Kobosowicz
 • dowódca 3 kompanii – kpt. Kazimierz Jan Dziurzyński
 • dowódca plutonu – ppor. Edmund Sikorski
 • dowódca plutonu – por. Marian Piotr Siarkiewicz
 • dowódca 2 kompanii – kpt. Bolesław II Dąbrowski
 • dowódca plutonu – ppor. Józef Jan Uryga
II batalion
 • dowódca 5 kompanii – kpt. Bolesław Jan Jagoszewski
 • dowódca plutonu – ppor. Zygmunt Florian Przybył
 • dowódca plutonu – ppor. Stefan Zięba
 • dowódca 2 kompanii km – p.o. por. Marian Bielawny
 • dowódca plutonu – ppor. Stanisław Jan Obrzut
 • dowódca 6 kompanii – por. Wiktor Krawczyk
 • dowódca plutonu – ppor. Wacław Michał Richter
 • dowódca 4 kompanii – kpt. Ludwik Paweł Stolarczyk
 • dowódca batalionu – mjr Władysław Józef Legutko
III batalion
 • dowódca 7 kompanii – kpt. kontr. Jan Kawtaradze
 • dowódca plutonu – chor. Stanisław Talbierz
 • dowódca plutonu – ppor. Jerzy Jan Bobrowicz
 • dowódca 9 kompanii – kpt. Jan Kowalczyk
 • na kursie – por. Julian Stefan Rowiński
 • dowódca plutonu – por. Jan Pałys
 • dowódca plutonu – ppor. Zygmunt Florian Przybył
 • dowódca 3 kompanii km – por. Ignacy Tyczyński
 • dowódca plutonu – ppor. Władysław Syrek
 • na kursie – por. Paweł Tyśluk
 • dowódca 8 kompanii – kpt. Edward Mamunow
 • dowódca plutonu – ppor. Kordus Józef
 • dowódca batalionu – mjr Stanisław Michno
 • dowódca plutonu – ppor. Solak Władysław
 • dowódca plutonu – ppor. Andrzej Włodzimierz Chyczewski
Dywizyjny Kurs Dla Podoficerów Nadterminowych 17 DP
 • dowódca plutonu – por. Roman Sadłowski
 • dowódca – kpt. Stefan II Wojciechowski
 • dowódca plutonu – por. Bolesław Rejer
70 obwód przysposobienia wojskowego "Pleszew”
 • kmdt powiatowy PW Jarocin – kpt. kontr. piech. Michał Hybiak
 • kmdt obwodowy PW – kpt. adm. piech. Antoni Kostrzewa
 • kmdt powiatowy PW Środa – kpt. piech. Zygmunt Antczak
Obsada personalna we wrześniu 1939 roku Dowództwo
 • oficer łączności – por. Stefan Dąbek
 • kapelan – ks. kap. Mieczysław Łoziński
 • oficer informacyjny – ppor. Stanisław Strykowski
 • dowódca kompanii gospodarczej – ppor. Celestyn Obst
 • I adiutant – kpt. Wacław Kałuski
 • oficer żywnościowy – chor. Michał Józefiak
 • naczelny lekarz – por. lek. Stanisław Jakubowski
 • II adiutant – ppor. Zbigniew Kopczyński
 • oficer płatnik– ppor. Antoni Wojciechowski
 • kwatermistrz – kpt. Czesław Ciszewski
 • dowódca pułku – płk Alfred Konkiewicz
I batalion
 • dowódca 3 kompanii strzeleckiej – por. Wiktor Krawczyk
 • dowódca 1 kompanii ckm – kpt. Adam Kobosowicz
 • adiutant batalionu – por. Kazimierz Matuszewski
 • dowódca I batalionu – mjr Julian Siedlecki
 • dowódca 1 kompanii strzeleckiej – kpt. Stefan Wojciechowski
 • dowódca 2 kompanii strzeleckiej – por. Bronisław Zając
II batalion
 • dowódca 5 kompanii strzeleckiej – ppor. Stanisław Mistygacz
 • dowódca 2 kompanii ckm – kpt. Ludwik Stolarczyk
 • dowódca 6 kompanii strzeleckiej – kpt. Michał Baran
 • dowódca 4 kompanii strzeleckiej – por. Antoni Dembowski
 • dowódca II batalionu – mjr Władysław Legutko
 • adiutant batalionu – por. Bogdan Miądowicz
III batalion
 • dowódca III batalionu – mjr Stanisław Michno
 • dowódca 7 kompanii strzeleckiej – kpt. Jan Kowalczyk
 • dowódca 8 kompanii strzeleckiej – kpt. Kamil Gutowski
 • adiutant batalionu – ppor. Witold Brzeziński
pododdziały specjalne
 • dowódca kompanii przeciwpancernej – por. Adam Szczęśniak
 • dowódca kompanii zwiadowców – kpt. Kazimierz Dziurzyński
 • dowódca plutonu artylerii piechoty – por. Witold Piłkowicz
 • dowódca plutonu pionierów – por. Paweł Tymirski – Tyśluk
 • dowódca plutonu przeciwgazowego – por. Marian Bielawny

Prawdopodobnie ostatnim żyjącym uczestnikiem kampanii wrześniowej w szeregach 70 pułku piechoty był zmarły w 2017 roku Florian Gluba ur. 1922.                                     

3. Symbole pułku

Sztandar

W niedzielę 3 sierpnia 1930 na stadionie sportowym w Pleszewie inspektor armii, generał dywizji Edward Śmigły-Rydz wręczył chorągiew dowódcy oddziału, pułkownikowi dyplomowanemu Mieczysławowi Mozdyniewiczowi. Chorągiew została ufundowana przez społeczeństwo powiatów: pleszewskiego, jarocińskiego i średzkiego.

Dopiero 19 listopada 1930 Prezydent RP zatwierdził wzór lewej strony płachty chorągwi 70 pp. Aktualnie sztandar znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Odznaka pamiątkowa

4 lipca 1930 Minister Spraw Wojskowych zatwierdził wzór i regulamin odznaki pamiątkowej 70 pp. Odznaka o wymiarach 39 x 39 mm ma kształt równoramiennego krzyża, biało emaliowanego, z brzegami otoczonymi złotą obwódką. Na środku krzyża okrągła tarcza z orłem wz. 1927 na złotym tle. Na ramionach krzyża numer i inicjały oraz dawna nazwa pułku 70 P.P. 12 P.STRZ. WLKP. Między ramionami krzyża srebrne liście laurowe. Oficerska - jednoczęściowa, wykonana w srebrze, złocona i emaliowana. Projekt: Jan Małeta.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →