Poprzednia

ⓘ Architektura romańska we FrancjiArchitektura romańska we Francji
                                     

ⓘ Architektura romańska we Francji

Architektura romańska we Francji rozwijała się od X wieku do ok. 1140 r., w którym w północnej Francji rodzi się nowy kierunek – gotyk. Cechują ją dość duża różnorodność, stąd często wprowadzany jest podział na poszczególne szkoły.

                                     

1. Szkoła prowansalska

Kościoły zaliczane do szkoły prowansalskiej cechuje silne nawiązanie do tradycji starożytnego Rzymu. Kościoły budowano ze znacznie większych ciosów kamiennych, niż w innych regionach. Trójprzęsłowe wnętrza przykrywano sklepieniami: kolebkowym nad nawą główną oraz ćwierćkolistym w przekroju nad nawami bocznymi. Sklepienia naw bocznych pełniły dodatkowo funkcję przypór dla sklepienia umieszczonego nad nawą główną. Nad skrzyżowaniem nawy głównej i transeptu umieszczano zazwyczaj kopuły na trompach. Światło docierało do wnętrza przez wysoko umieszczone małe okna. Ściany zewnętrzne swoim wystrojem nawiązywały do budowli rzymskich. Zdobiły je kolumny zbliżone do korynckich oraz fryzy dekorowane płaskorzeźbami wzorowanymi na późnoantycznych sarkofagach. Wnętrza kościołów są surowe i prawie pozbawione dekoracji. Do przykładów tej szkoły należą kościoły w:

 • katedra w Awinionie.
 • Saint-Gilles-du-Gard – budowla z ok. 1060 r., trzyprzęsłowy kościół z fasadą ozdobioną trzema portalami o kompozycji opartej na motywach łuku triumfalnego. Zdobią ją podpierające architraw kolumny o głowicach ozdobionych liśćmi akantu, kanelurowane pilastry, fryz figuralny pod tympanonami, rzeźby w niszach pomiędzy portalami
 • Saint-Trophîme w Arles – głowice kolumn zdobią rzeźby nawiązujące do sztuki wczesnochrześcijańskiej
                                     

2. Szkoła langwedocka

 • Sainte-Foy w Conques – budowany od ok. 1050, najmniejszy z zachowanych kościołów pielgrzymkowych. Korpus trójnawowego wnętrza podzielony jest na cztery przęsła. Nad nawami bocznymi korpusu i transeptu umieszczono empory. Prezbiterium otacza ambit z wieńcem kaplic. Wieża umieszczona nad skrzyżowaniem nawy głównej i transeptu pochodzi z XII wieku, dwie wieże flankujące fasadę dodano dopiero w XIX wieku. Początkowo fasadę wieńczył trójkątny szczyt.
 • kościół Saint-Sernin w Tuluzie, największy z zachowanych kościołów pielgrzymkowych. Zbudowany z cegły, kamień użyto do wzniesienia przypór, obramowań okien i gzymsów. Jest to pięcionawowa bazylika z trójnawowym transeptem. Obejście poprowadzono wzdłuż naw bocznych i transeptu oraz za prezbiterium, które otacza wieniec kaplic. Korpus kościoła podzielony jest na jedenaście przęseł. Nad skrzyżowaniem transeptu i nawy głównej zbudowano wieżę ukończoną w okresie gotyku. Budowę kościoła rozpoczęto ok. 1080 r., konsekracja całego kościoła miała miejsce 19 lipca 1119 24 maja 1096 konsekrowano ołtarz główny
                                     

3. Szkoła owerniacka

Budownictwo Owernii cechuje się kościołami z dwukondygnacyjnymi nawami bocznymi. Dolną część naw przekrywa sklepienie krzyżowe a empory sklepienie półkolebkowe w kształtach ćwierkoła. Wokół kościołów kształtowano obejścia. Przęsła transeptu w pobliżu wieży nad skrzyżowaniem z nawą główną są podwyższone, co pozwala na umieszczenie w ich ścianach dodatkowych okien. Ściany zewnętrzne zdobią ślepe arkady i kamienny kolorowy wątek wzorowany na budowlach karolińskich. Przykłady:

 • kościół w Saint-Saturnin
 • opactwo w Issoire
 • kościół Notre-Dame-du-Port w Clermont-Ferrand
 • bazylika w Orcival
 • kościół w Saint-Nectaire
                                     

4. Szkoła Poitou

W rejonie Poitou budowano kościoły o fasadach flankowanych wieżami przykrytymi stożkowatymi hełmami.

 • kościół Saint-Front w Périgueux – zbudowany w latach 1120 – 1150 przypomina swoim rozwiązaniem bazylikę św. Marka w Wenecji. Jego rzut oparty został na planie krzyża greckiego, a nawy przykrywa pięć kopuł opartych na pendentywach. W XIX wieku dobudowano neoromańską absydę. Z kościoła romańskiego zachowała się wieża i nawa bez przekrycia.
 • kościół Notre-Dame-la-Grande w Poitiers – zbudowany w XII wieku z fasadą z lat 1130 – 1145. Halowy kościół z fasadą sugerującą bazylikowe wnętrze, ozdobioną bogatą dekoracją rzeźbiarską. Nad łukami trzech portali wejściowych umieszczono figuralną płaskorzeźbę zakończoną arkadkowym fryzem. Nad środkowym portalem znajduje się duże okno, a po jego bokach dwupiętrowo rozmieszczone arkady podparte małymi kolumienkami z rzeźbami w niszach pod jej łukami. Szczyt fasady zdobi mandorla. Wieże flankujące fasadę nie pełnią roli przypór. Zbudowane w formie wiązek kolumn podtrzymujących latarnię otwartą na zewnątrz arkadami na cmentarzach zachodniej Francji były rozpowszechnione tzw. latarnie zmarłych, do których nawiązuje kształt wież. Wieńczą je stożkowate hełmy przykryte kamienną łuską. Podobny kształt ma wieża nad skrzyżowaniem nawy głównej z transeptem.
 • katedra w Angoulême z fasadą z lat 1115 – 1135


                                     

5. Szkoła burgundzka

 • trzeci kościół opactwa w Cluny zbudowany w latach 1085–1130, zniszczony podczas Rewolucji Francuskiej, następnie rozebrany i sprzedany jako materiał budowlany. Ocalało jedynie ramię zachodniego transeptu. Był to kościół pięcionawowy z dwoma transeptami w części wschodniej – transept zachodni i znacznie krótszy wschodni. Nad skrzyżowaniem nawy głównej i transeptu zachodniego zbudowano potężną wieżę. Dodatkowe wieże wzniesiono nad skrzyżowaniem z nawami bocznymi oraz nad transeptem wschodnim w osi kościoła, nad bocznymi nawami przy transepcie zachodnim i przy fasadzie zachodniej w sumie zbudowano pięć wież. Do wnętrza prowadził narteks, a prezbiterium otaczał ambit z wieńcem kaplic rozmieszczonych w licznych absydach. Niewielkie absydy rozmieszczono także wzdłuż transeptów w sumie zbudowano 15 absyd. Kościół stał się inspiracją dla późniejszych budowli, ale nie doczekał wiernego naśladownictwa przede wszystkim z uwagi na swój ogrom. Uważa się, że wywarł ogromny wpływ na kształtujący się gotyk.
 • kościół Saint-Philibert w Tournus z nawą główną przykrytą kolebkami umieszczonymi prostopadle do osi kościoła. W kościele zachowało się najstarsze w Burgundii sklepienie krzyżowe z przełomu X XI wieku w przedsionku wcześniejszej, zniszczonej w 1006 r. budowli, na której fundamentach zbudowano w XII wieku kościół zachowany do naszych czasów.
                                     

6. Szkoła normandzka

Bazylikowe kościoły o wysokich nawach głównych umożliwiających umieszczenie w ścianach powyżej dachów naw bocznych dużych okien. Nawy główne z uwagi na ich wysokość i brak możliwości zrównoważenia sił rozporu od sklepień przykrywano drewnianymi więźbami albo w okresie późniejszym sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Fryzy, archiwolty i kapitele zdobi płaskorzeźba o motywach geometrycznych. Fasady z trzema portalami flankują potężne wieże.

 • kościół Saint-Georges-de-Boscherville, 12.0 km od Rouen
 • kościoły Saint-Ĕtienne i Sainte-Trinité w Caen
                                     

7. Budownictwo świeckie

We Francji mimo wielu zniszczeń powstałych zwłaszcza w okresie Wielkiej Rewolucji pozostało sporo warowni, zamków i fortyfikacji z okresu wczesnego średniowiecza. Do przykładów obiektów świeckich należą:

 • zamek Gaillard
 • most w Awinion na Rodanie
 • romański ratusz z XII wieku w Saint-Antonin w Langwedocji
 • zabudowa miasta Carcassonne
 • zamek Arques

Użytkownicy również szukali:

architektura romańska niemcy, romaska, Architektura, architektura, przykady, Francji, architektura romaska we francji, architektura romaska niemcy, architektura romaska w europie, budowle romaskie przykady, architektura romaska przykady, architektura romaska cechy, Architektura romaska we Francji, niemczech, woszech, francji, niemcy, europie, budowle, romaskie, cechy, architektura romaska we woszech, architektura romaska w niemczech, architektura romańska we francji, architektura w zelowie. architektura romańska we francji,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Architektura romańska w niemczech.

Architektura romańska we Francji Encyklopedia. Z czasem styl romański rozprzestrzenił się na resztę Francji i Włoch, Hiszpanię, Oczywiście architektura romańska to nie tylko kościoły, ale również, a może. Architektura romańska cechy. PRACA ZBIOROWA SZTUKA ROMAŃSKA ARCHITEKTURA. Architektura Romańska We Francji informacje, zdjęcia, materiały video. Czytaj więcej na temat Architektura Romańska We Francji w.

Architektura romańska we włoszech.

Styl romański. Zawiera 59 czarno białych fotografii ukazujących zabytki architektury i rzeźby romańskiej we Francji. Autorem zdjęć jest profesor Zygmunt Świechowski, historyk. Budowle romańskie przykłady. Fototapeta Romańska Katedra w Angouleme we Francji. na wymiar. Architektura romańska ukształtowała się pod wpływem starożytnej kultury greckiej i z Włoch, Francji i Niemiec, a także wzory przenoszone przez zakonników.


Architektura romańska we francji.

Kategoria:Architektura romańska we Francji – pedia pl mirror. Architektura romańska we Francji rozwijała się od X wieku do ok. 1140 r., w którym w północnej Francji rodzi się nowy kierunek – gotyk. Cechują ją dość duża różnorodność, stąd często wprowadzany jest podział na poszczególne szkoły. Architektura romańska niemcy. Architektura romańska podsumowanie Interklasa. W XI w najważniejsze wydarzenia w architekturze działy się we Francji. Związane były z reformą zakonu benedyktynów przeprowadzoną w. Architektura romańska przykłady. Romańska sztuka Encyklopedia PWN źródło wiarygodnej i. Rozwój architektury romańskiej przypada na okres X XIII wieku, choć jest Najpierw pojawił się we Włoszech, później we Francji, Niemczech,. Sztuka romańska Francja, test z historii sztuki. Kup fototapetę Romańska Katedra w Angouleme we Francji. już od 99zł. Słowa kluczowe: francja, francuski, gród, architektura, punkt orientacyjny, podróż,​.

BLASK KAMIENIA. Kościoły i opactwa romańskie Francji relacja z.

We Francji zabytki architektury, reprezentujące każdą epokę w historii tego kraju, można Wiele zabytków architektury romańskiej znajduje się także w innych. Kościoły romańskie Francji i katedry gotyckie Anglii. info. Ojczyzną sztuki romańskiej była Francja, skąd Najsłynniejsze zabytki architektury romańskiej to: opactwo benedyktyńskie w Cluny, kościół św. Michała w. Styl romański jakie są cechy sztuki romański i architektury. Jedynym przykładem architektury romańskiej w Lublinie, a jednocześnie Styl w architekturze powstały we Francji w połowie XII wieku trwający w sztuce.


Francja Przewodnik na.

Architektura romańska w Europie przedromańskiego w Europie. ok. 1140 – sklepienie w kościele św. Dionizego w Saint‑Denis, początek gotyku we Francji. Gallia Romanica. Architektura i rzeźba romańska we Francji w. Architektura romańska na terenie Niemiec i Francji, Włoch i Anglii – przykłady XI​. XII XIII w. Wykształcenie się planu i nowych elementów konstrukcyjnych przy.

Archeologia architektury romańskiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Pojawił się na terenie Francji, a dzięki szlakom kupieckim i pielgrzymim rozprzestrzenił W Polsce rozwój architektury romańskiej przypada na XII i XIII wiek. Efekty przedmiotowe. W architekturze romańskiej stosowano wiele różnych sklepień. Szczególne bogactwo odmian sztuki romańskiej znajdujemy we Francji. GŁÓWNE WIADOMOŚCI O SZTUCE ROMAŃSKIEJ Sztuka romańska. Mocno związana z antykiem, sztuka romańska była pierwszym uniwersalnym prądem europejskim chronologicznie mocno zróżnicowanym – we Francji jej koniec Szczególne znaczenie zdobyła architektura – rzeźba i malarstwo. Architektura romańska we Francji. Pałac w Wersalu był główną siedzibą królów Francji, od Ludwika XIV do XII ​wieczny kościół opacki, stanowi arcydzieło architektury romańskiej Burgundii.


Problemy architektury romańskiej 2 Art Histery.

Autor: Getty images Orcival, Francja. Romańska figura Marii Panny w Bazylice Notre Dame, XI w. Cechy architektury romańskiej. Zobacz również. Romanizm Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni. ARCHITEKTURA ROMAŃSKA WE FRANCJI TOURNUS, OPACTWO ST. PHILIBERT, KRYPTA Z X WIEKU SAINT SERNIN, TULUZA SAINT. HISTORIA ARCHITEKTURY EUROPEJSKIEJ TYLKO DLA ORŁÓW. EBook Architektura Romańska, Gotycka i Barokowa w Polsce. Tom 2 mobi epub. eBook Zamki i nie tylko w dolinie Loary we Francji mobi epub. eBook Zamki i.

Architektura romańska poza Francją.

Zagadnienia na zajęcia Archeologia architektury romańskiej: 1. Termin architektura romańska – styl romański 2. Architektura romańska we Francji: początki. Piękno romańskiej architektury Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w. Ruch kluniacki a narodziny architektury romańskiej w XI w. w Burgundii i nad Loarą. Pierwsze przykłady rzeźby romańskiej we Francji. Architektura i rzeźba. 2017 Najpiękniejsze zakątki Francji cz. 3. Informacje o EURO FRANCJA SZTUKA ARCHITEKTURA ROMAŃSKA ​CHRYSTUS 7408765051 w archiwum Allegro. Data zakończenia. Sztuka romanska i przedromanska. Sztuka przedromańska i romańska Francja, Budownictwo, Architektura Romańska, Podróże, Francuskie Jedzenie,. Architektura romańska i gotycka europy Scholaris. Najtrudniej jest określić moment przejścia od architektury wczesnego chrześcijaństwa do romańskiej we Włoszech. Przyjmuje się, że pod tym względem Francja.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →