Poprzednia

ⓘ Film                                               

Film sportowy

Film sportowy – gatunek filmu fabularnego, którego akcja i tematyka związana jest ze sportem. Zapoczątkowany w 1915 r. w niemym filmie pt. Charlie bokserem z udziałem Charliego Chaplina.

                                               

Film krótkometrażowy

Film krótkometrażowy – film, którego czas projekcji nie przekracza 30–60 minut. Granica ta nie jest ściśle określona. Niegdyś za filmy krótkometrażowe uznawano filmy o długości do 20–30 minut, co było związane z tym, że prezentowano je głównie jako dodatki do filmów długometrażowych w kinach. Obecnie filmy te są zazwyczaj prezentowane przez stacje telewizyjne, które preferują metraż zbliżony do pełnej godziny. Granica 60 minut jest używana między innymi w czasie selekcji filmów podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Także International Documentary Filmfestival Amsterdam różnicuje filmy ...

                                               

Film komediowy

Film komediowy, komedia filmowa – film przedstawiający sytuacje i postacie wywołujące u widzów efekt komiczny. Komedia istnieje od zarania dziejów sztuki filmowej – za pierwszy film komediowy uchodzi Polewacz polany autorstwa braci Lumière. Komedii nie cechuje określona konwencja fabularna, ale efekt, jaki wywołują one w widzu. Początki komedii filmowej kryją się w slapsticku zwanym także burleską, opartym głównie na gagach konstruujących związki przyczynowo-skutkowe w danym dziele. Slapstick główną popularność przeżył za sprawą Macka Sennetta i jego wytwórni Keystone, zaś został artystycz ...

                                               

Film wojenny

Film wojenny − gatunek filmowy dotyczący wojny − zwykle skoncentrowany na bitwach lądowych, morskich lub powietrznych, czasem skupiający się także na losach jeńców wojennych, tajnych operacjach wojskowych, treningu adeptów i innych powiązanych tematach. Filmy wojenne ogniskują się również na życiu codziennym żołnierzy lub cywilów w czasie wojny, bez ukazania obrazu bitwy. Wątki przedstawione w kinie wojennym mogą być fikcyjne, oparte na kanwie wydarzeń historycznych lub biograficzne. Termin film antywojenny używany jest czasem do opisania projektów filmowych, które wprowadzają widza w świa ...

                                               

Dramat

Dramat – jeden z trzech rodzajów literackich. Jest to właściwie rodzaj sztuki na granicy teatru i literatury. Dzieło dramatyczne zaliczane jest do literatury jedynie w warstwie słownej, natomiast w swojej realizacji widowiskowej należy do wielotworzywowej sztuki teatru. W dziele dramatycznym nie występuje podmiot literacki lub jego rola jest ograniczona do minimum, świat przedstawiony jest opisywany poprzez działania i wypowiedzi w pełni usamodzielnionych postaci. Akcja w klasycznych formach dramatu jest wyraźnie zarysowana i ma ustalony tok przebiegu. Postacie występujące w dramacie są ch ...

                                               

Film familijny

Film familijny, film rodzinny – gatunek filmowy, który zawiera treści dotyczące świata dzieci lub odnosi się do nich w kontekście domu i rodziny. Film familijny jako gatunek skierowany jest przede wszystkim do dzieci, jak również dla szerokiej publiczności. Filmy familijne realizowane są według zróżnicowanej formy gatunku filmowego.

Film
                                     

ⓘ Film

Film – utwór audiowizualny, składający się ze scen, które składają się z jednego lub więcej ujęć. Pierwotnie filmy wyświetlano w kinach, współcześnie również w telewizji i za pomocą innych urządzeń, takich jak magnetowidy, odtwarzacz DVD, blu-ray.

                                     

1.1. Technika filmowa Nośniki

Podstawowym nośnikiem, na którym był utrwalany i z którego wyświetlano film, była światłoczuła błona fotograficzna 35 mm. Na taśmie filmowej obraz jest zapisany w postaci pojedynczych kadrów, przesuwających się w projektorze kinowym z prędkością 24 klatek na sekundę w epoce kina niemego było to 16 klatek na sekundę.

Rzadziej stosowane były inne szerokości taśmy: 70, 16, 8 mm i super 16 i super 8. Dla potrzeb telewizji filmy rejestruje się także na nośnikach magnetycznych Beta SP i cyfrowych.

                                     

1.2. Technika filmowa Proporcje ekranu

Początkowo filmy wyświetlano na ekranach w proporcji 1:1.33 podstawa 4, wysokość 3 – taki format przyjęto też dla ekranu telewizyjnego. Po wprowadzeniu na taśmę filmową ścieżki dźwiękowej format standardowy to 1:1.37. W walce z rosnącą konkurencją telewizji w latach 50. XX wieku wynaleziono szeroki panoramiczny ekran cinemascope. W kamerach i projektorach zastosowano obiektywy anamorfotyczne; ekran wydłużył się do proporcji 1:2.55. W latach 60. prowadzono tzw. cineramę z wykorzystaniem taśmy 70 mm, z ekranem w proporcjach 1:2.75.

Obecnie w kinach najczęściej stosuje się format pośredni tzw. kaszetę 1:1.66 lub 1:1.85, a taśma 70 mm znalazła zastosowanie przy wyświetlaniu obrazów trójwymiarowych w systemie IMAX. Ekran ma tu proporcje 1:1.43, a kadr jest ustawiony na taśmie poziomo, a nie pionowo jak na taśmie 35 mm.

                                     

1.3. Technika filmowa Rozwój technologiczny

Większość współczesnych filmów jest udźwiękowiona – to znaczy, że posiada dźwięk ściśle zsynchronizowany z obrazem. Dawniej popularne były filmy nieme, na których wszystkie teksty pojawiały się w formie napisów.

W historii filmu istniało kilka momentów przełomowych. Pierwszym z ważniejszych było wprowadzenie dźwięku, później koloru, różnych formatów ekranów np. ekran panoramiczny – cinemascope, filmów trójwymiarowych zob. IMAX, dźwięku stereofonicznego Dolby Stereo. Jednym z ostatnich przełomów było pojawienie się technologii cyfrowej zarówno przy efektach inscenizacyjnych jak i przy rejestracji obrazu High Definition. Dotyczy to szczególnie filmu animowanego, gdzie coraz powszechniejsza jest animacja 3D imitująca przestrzeń trójwymiarową zobacz np. Final Fantasy – realistyczną animację 3D, imitującą film aktorski.

                                     

2. Typy filmów

Film to bardzo obszerna dziedzina i można ją podzielić na wiele sposobów. Podstawowy i najbardziej popularny z nich to podział na rodzaje:

 • film eksperymentalny - utwór przynależący do tego rodzaju nie musi np. być oparty o scenariusz, opowiadać historii, stosować powszechnie przyjętych zasad języka filmu. Film eksperymentalny przyjmuje dwie podstawowe formy: abstrakcyjną lub asocjacyjną. W tej pierwszej opiera się w całości na właściwościach, jakie niesie ze sobą obraz kolor, kształt. W drugiej zaś główną formą oddziaływania jest zestawianie rozmaitych elementów, niekiedy z pozoru do siebie nieprzystających, w celu wyrażenia autorskiej idei.
 • film animowany – tworzony za pomocą klasycznych technik poklatkowych – rysunkowych lub przestrzennych np. lalkowych i plastelinowych lub najnowszych technik komputerowych – animacji 3D,
 • film oświatowy – dla celów dydaktyczno-instruktażowych,
 • film fabularny – aktorski film fikcji,
 • film dokumentalny – film o treści niefikcyjnej, dokumentujący rzeczywistość,
 • film propagandowy – dla celów jakich w danym momencie wymaga propaganda,

Pojęcie filmu w społecznej świadomości najczęściej kojarzy się jednak z rozrywkowymi aktorskimi filmami fikcji nazywanymi też fabularnymi.

W zależności od długości filmy dzielą się na

 • krótkometrażowe – do 22 minut,
 • średniometrażowe – od 22 do 55 minut,
 • pełnometrażowe – ponad 55 minut – przeciętnie 90-132 minut.

Dla telewizji powstają seriale telewizyjne złożone z wielu odcinków. Najczęściej stosowane długości odcinków to 13, 15, 25, 30, 50 minut.                                     
 • Film kryminalny w najbardziej ogólnym znaczeniu, to film który tematyką obejmuje różne aspekty przestępczości i wymiaru sprawiedliwości. Stylistycznie
 • Film akcji ang. action movie film sensacyjny, którego głównym zadaniem jest dostarczanie rozrywki widzom poprzez pokazywanie pościgów samochodowych
 • Film sensacyjny, rozumiany jako typ struktury, obejmuje m.in. takie gatunki filmowe, jak film szpiegowski, film gangsterski, film kryminalny, film detektywistyczny
 • Film komediowy, komedia filmowa film przedstawiający sytuacje i postacie wywołujące u widzów efekt komiczny. Komedia istnieje od zarania dziejów sztuki
 • Film animowany rodzaj filmu, w którym obrazów nie uzyskuje się na drodze rejestrowania zjawisk w sposób ciągły przy pomocy kamery. Źródłem danych jest
 • Film wojenny dramat wojenny gatunek filmowy dotyczący wojny zwykle skoncentrowany na bitwach lądowych, morskich lub powietrznych, czasem skupiający
 • Film familijny, film rodzinny  ang. children s film family film gatunek filmowy, który zawiera treści dotyczące świata dzieci lub odnosi się do nich
 • Film przygodowy film o akcji skonstruowanej z ciągu przygód protagonisty, charakteryzujący się szybkim tempem akcji, brawurowymi rozwiązaniami fabularnymi
 • Film niemy film któremu nie towarzyszy nagrana ścieżka dźwiękowa. Kręcenie filmów stało się możliwe gdy Thomas Alva Edison wynalazł kinetoskop. Wynalazek
                                     
 • Film dokumentalny jeden z trzech obok filmu fabularnego oraz filmu animowanego podstawowych rodzajów filmowych. Filmy dokumentalne w założeniu przedstawiają
 • Film obyczajowy gatunek filmowy traktujący o sposobach postępowania, zachowaniach społecznych, zwyczajach, nawykach, przyzwyczajeniach lub codzienności
 • Film muzyczny gatunek filmowy typowy dla kina amerykańskiego. Jego początki wiążą się z zastosowaniem dźwięku w kinach. Pierwszym filmem dźwiękowym
 • Film krótkometrażowy film którego czas projekcji nie przekracza 30 60 minut. Granica ta nie jest ściśle określona. Niegdyś za filmy krótkometrażowe
 • Master Film Ltd polskie filmowo - telewizyjne studio dźwiękowe, zajmujące się realizacją audio - wizualną dźwięku dla potrzeb polskich i zagranicznych produkcji
 • Film historyczny stosowana w Polsce nazwa gatunku filmowego traktującego o wydarzeniach historycznych, prezentuje wydarzenia przeszłości, relacje, dokumenty
 • Film noir wym. IPA: film nwaːr czarny film lub czarne kino nurt, stylistyka lub gatunek w kinie amerykańskim, wywodzący się z kina gangsterskiego
 • Film fantasy gatunek filmowy obejmujący obrazy filmowe, w fabule których występują motywy związane z magią, nadprzyrodzonością, mitologią, wymyślonym
 • Film fabularny jeden z podstawowych rodzajów filmowych, przeciwieństwo filmu dokumentalnego. Film fabularny podzielony jest na gatunki, których świat


                                     
 • Film ogólnopolski magazyn poświęcony kinematografii wydawany w latach 1946 2013 w Warszawie. Twórcą i pierwszym redaktorem naczelnym magazynu od 1946
 • Polańskiego, wyprodukowany w koprodukcji francusko - niemiecko - polsko - brytyjskiej. Film jest adaptacją autobiografii pianisty i kompozytora żydowskiego pochodzenia
 • Rashōmon jap. 羅生門 japoński film fabularny z 1950 roku w reżyserii Akiry Kurosawy. Zapoczątkował międzynarodową popularność reżysera i przyczynił się
 • Sundance Film Festival największy coroczny festiwal filmów niezależnych w USA, odbywający się w Park City, Salt Lake City, Ogden oraz w ośrodku narciarskim
 • Adult Film Database - strona internetowa stanowiąca bazę danych o aktorach, aktorkach i filmach pornograficznych wyprodukowanych przez Adult Film Database
 • Film psychologiczny dramat psychologiczny odmiana dramatu filmowego charakteryzująca filmy poświęcone emocjonalnym oraz psychicznym problemom bohaterów
 • Katyń polski film wojenny dramat historyczny z 2007 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy, który przedstawia zbrodnię katyńską. Zdjęcia do filmu rozpoczęto
 • Film fantastycznonaukowy ang. science fiction film sci - fi in. film SF zaliczany do fantastyki gatunek filmowy, który używa motywów opierających się
 • polsko - duńskiej na podstawie scenariusza Pawlikowskiego i Rebeki Lenkiewicz. Film którego akcja rozgrywa się w Polsce w 1962 roku, ukazuje losy postulantki
 • Polsat Film kanał tematyczny telewizji Polsat o tematyce filmowej. 17 marca 2009 roku kanał dostał koncesję od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na
 • Surgical Hospital Mobilny Wojskowy Szpital Chirurgiczny amerykański film fabularny z 1970 roku w reżyserii Roberta Altmana. Obraz uhonorowano Złotą
                                     
 • Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych ang. British Academy of Film and Television Arts, BAFTA organizacja, przyznająca corocznie od 1948

Użytkownicy również szukali:

film dobry, film web, filmweb konto, filmweb ranking, filmy online za darmo bez rejestracji, znajdź film,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Znajdź film.

Niezwyciezeni. Oglądaj co chcesz z VOD wideo na żądanie od firmy Vectra. Zapoznaj się z pełną ofertą najnowszych filmów, treningów i bajek dla dzieci. Film web. Repertuar Iławskie Centrum Kultury. Premiery filmowe Zapowiedzi Filmy 3D Cinema City Strona główna. Filmy online za darmo bez rejestracji. Film tłumaczenie niemiecki polski PONS. Darmowe filmy i seriale online, programy TV, filmy dokumentalne oraz bajki – na żądanie, legalnie lub w wersji Premium. Polecane filmy. Filmy 2018. 365 dni ONLINE. Gdzie obejrzeć cały film 365 dni w internecie za. Lista produktów kategorii FILMY FOTOGRAFICZNE.

Filmweb konto.

FILMY FOTOGRAFICZNE bratex sklep fotograficzny, hurtownia. Sprawdź tutaj tłumaczenei niemiecki polski słowa Film w słowniku online PONS! Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa. Filmy Gutek Film. Polskich Nagrodach Filmowych ORŁY 2020 za nami. 5 lutego poznaliśmy pełną listę nominowanych w XXII edycji tych nagród. 15 nominacji otrzymał film Jana.


Film na dziś. Filmy w TV Program TV.

Oficjalna premiera filmu Everest dla każdego związana jest z obchodami 40. rocznicy wydarzenia. Everest dla każdego to pokłosie rekordowego pod. MFF Nowe Horyzonty. Film w ramach cyklu Nowe Bollywood 3D. Projekcja odbędzie się na Dużej Sali 13.02.2020 o godzinie. Język hindi. XVII wiek. Władca Marathów Shivaji. Program TV T. Ta.pl Wiadomości ze świata kultury. Film, kino, zapowiedzi filmowe, premiery, literatura, seriale tv, muzyka. Relacje z festiwali. Filmy Kino Luna Warszawa. W imię zasad. To mógł być zupełnie inny, lepszy film Awantura wokół filmu Clinta Eastwooda wilczak Oto 10 sprawdzonych seriali i filmów na święta.

Filmy Kino za Rogiem.

Film dla dzieci, Bogdan Nowicki, Polska, 1988. Niesforne koty postanawiają doskonalić się w sztuce karate, co mieszkającemu pod nimi psu skutecznie zatruwa. Wydarzenia Muzeum Kinematografii w Łodzi. Oglądaj online Twoje ulubione seriale, programy, filmy i teatr tv. Zobacz przedpremiery hitów TVP. TVP VOD to najbogatsza oferta wideo online na rynku.


BON NA BILET FILM 2D Katalog nagród.

NEXT FILM działa na rynku filmowym od 5 lat – firma powstała w 2012 roku. Specjalizuje się w dystrybucji polskich produkcji, zarówno kina gatunkowego, jak i. 365 dni ile trwa film na podstawie książki Blanki Lipińskiej? Radio. Jeszcze kilkanaście lat temu nikomu nie śniło się nawet o rozdzielczości HD, nie mówiąc już o jeszcze lepszej jakości. Po latach jest jednak okazja, żeby. Najchętniej oglądane filmy HBO Go. Kim naprawdę jest Taylor Swift? Widzieliśmy już Miss Americana – film otwarcia festiwalu Sundance, dostępny na Netfliksie Michał Kaczoń 03.02.2020. Film w filmy, kino, repertuar kin, nowości filmowe. Ptaki Nocy i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn: pełen odlot!. Paweł Piotrowicz. Carmel Laniado dołącza do obsady Wiedźmina​. Fabuły Katalog NINATEKA. Film jako medium twórczej ekspresji nigdy wcześniej tak dobrze nie odnajdywał się poza budynkiem kina: na ekranie telewizora, komputera, tabletu cz.

Orły Polskie Nagrody Filmowe.

Barbary Rupik otrzymała 2 nagrody podczas zakończonego SLAMDANCE Film Festival: Animated Shorts Grand Jury Prize i CreativeFuture Innovation Award. Filmy Sklep. SuperPies i TurboKot, czyli superbohaterowie dla maluchów. rov5. Konkurs na Bondowski plakat! Szansa dla młodych twórców. NOWE FILMY NA KANALE. Aktualności Film it production house. IPLA interaktywna platforma rozrywkowa. Ogromna ilość materiałów w wysokiej jakości, dostęp do obszernej bazy VOD, transmisji live, filmów i seriali on.


365 dni: Anna Maria Sieklucka i Michele Morrone w filmie.

Dramat wojenny, jakiego dawno nie było. Czy to 1917 dostanie Oscara? Wiemy​, ile Podlasie dopłaciło do filmu Zenek. Kwota zaskakuje! Jest już zwiastun. Bilety na Filmy Zarezerwuj i Kup Bilet Online. Najważniejsze filmy stulecia Więcej Kino Niepodległej. Najważniejsze filmy stulecia Nowe oblicze polskiego kina. Rozmowy z młodymi filmowcami Więcej. Kino Studyjne Gdyńskie Centrum Filmowe. Wkrótce w kinach W kinach Na DVD Katalog filmów. wybierz kategorię BBC dla dzieciBBC DokumentBBC SerialePolska klasykaPolska sensacjaPolskie.

Filmy, seriale i nowości kinowe Serwis filmowy.

Przed nami 6 ta edycja festiwalu filmów żeglarskich. Najciekawsze filmy, wyjątkowi goście. Słynne regaty, szkutnictwo, znani żeglarze, morskie opowieści. Kinoteatr Słonko. Zobacz film Mayday 2020 produkcja Polska reżyser Sam Akina – zarezerwuj bilet online w Multikinie.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →