Poprzednia

ⓘ Fotografia                                               

Autoportret

Autoportret, portret własny – portret artysty wykonany przez niego samego; może nim być obraz, rzeźba, fotografia. Pierwsze autoportrety pojawiły się w średniowieczu, a rozpowszechniły się pod koniec tej epoki. Na początku renesansu artyści swoje autoportrety włączali do malowanych przez siebie scen. Wraz z zanikaniem pojmowania roli artysty jako rzemieślnika, wykształcał się samodzielny autoportret np. u Albrechta Dürera. Wielu artystów malowało autoportrety niemal przez całe swoje życie, tworząc w ten sposób cykle swoich podobizn, m.in. Rembrandt, Vincent van Gogh i Stanisław Wyspiański. ...

                                               

Fotografia cyfrowa

Fotografia cyfrowa – fotografia polegająca na zachowaniu wybranego kadru w postaci cyfrowej, a nie, jak w fotografii tradycyjnej, na utrwaleniu go na chemicznym nośniku światłoczułym. Do wykonywania zdjęć, w odróżnieniu od fotografii tradycyjnej, gdzie stosuje się klasyczny aparat fotograficzny, służy sprzęt o odmiennej konstrukcji, a mianowicie cyfrowy aparat fotograficzny. Aparaty cyfrowe od roku 2005 są częściej kupowane od aparatów klasycznych i posiadają cechy w tych drugich niespotykane, przykładowo nagrywanie krótkich filmów. Smartfony i tablety także często mają wbudowane małe apar ...

                                               

Makrofotografia

Makrofotografia – rodzaj fotografii, w której fotografowany obiekt zostaje odwzorowany w naturalnych rozmiarach lub jest nieznacznie powiększony. Na ogół zakres powiększenia liniowego często zwanego przez fotografów skalą odwzorowania waha się w granicach od 1:1 do 10:1 – od wielkości naturalnej do 10-krotnego powiększenia dla formatu małoobrazkowego jest to obszar 24×36–2.4×3.6 mm. Często rozszerza się ten obszar do zbliżeń wymagających obiektywów z funkcją makro lub dodatków na 3:1 do 30:1. Większe powiększenia uzyskuje się za pomocą mikroskopu w mikrofotografii. Podstawowym problemem, j ...

                                               

Chronofotografia

Chronofotografia – fotograficzne odzwierciedlenie ruchu poprzez udokumentowanie jego kolejnych faz metodą wielokrotnej ekspozycji motywu w regularnych odstępach czasu. Kolejne ujęcia mogą być rejestrowane na tym samym fragmencie materiału światłoczułego, lub na jego kolejnych częściach. Odmiana fotografii wykorzystywana w rozmaitych zastosowaniach, np. ujęcia wykonywane w krótkich odstępach czasu w fotografii sportowej, lub w długich odstępach czasu przy badaniu ruchu ciał niebieskich. W przypadku rejestracji w najkrótszych odstępach czasu stosowana może być fotografia w oświetleniu strobo ...

                                               

Fotografia tradycyjna

Fotografia tradycyjna, fotografia chemiczna – fotografia, w której nośnikiem obrazu są chemiczne materiały światłoczułe. W fotografii tradycyjnej dominuje fotografia srebrowa, czyli fotografia oparta na światłoczułych halogenkach srebra. Do fotografii tradycyjnej zaliczają się też szlachetne techniki fotograficzne wykorzystujące światłoczułe właściwości chromianów.

                                               

Ziarno (fotografia)

Ziarno – wada jawnego obrazu fotograficznego objawiająca się dostrzegalnymi gołym okiem skupiskami ziaren srebra tworzących obraz. Efekt ziarna jest bardzo dobrze widoczny przy skanowaniu zdjęć fotograficznych w wysokich rozdzielczościach, a także podczas wykonywania z błon fotograficznych dużych powiększeń. Wielkość ziarna zależna jest od rodzaju i czułości materiału fotograficznego oraz od sposobu jego obróbki. Ziarno jest tym większe, im wyższa jest czułość materiału fotograficznego, gdyż wraz z czułością rosną rozmiary ziaren halogenków srebra. Ziarno błon negatywowych jest mniejsze od ...

Fotografia
                                     

ⓘ Fotografia

Fotografia – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie zakłada wykorzystanie układu optycznego, choć nie jest to konieczne np. przy rayografii.

                                     

1. Podstawowy podział technik fotograficznych

 • fotografia cyfrowa – w tym przypadku rejestracja obrazu odbywa się nie na materiale światłoczułym, ale w karcie pamięci, po uprzednim przetworzeniu światła /obrazu/ wpadającego przez obiektyw na sygnał elektryczny – w matrycy np. w układzie CCD lub CMOS zamontowanej w aparacie cyfrowym. Obiektywy aparatów cyfrowych są identyczne pod względem konstrukcji optycznej ze stosowanymi w aparatach do fotografii tradycyjnej analogowej, ale występują też w postaci zmodyfikowanej, np. z wbudowanymi mechanizmami redukcji wstrząsów.
 • szlachetne techniki fotograficzne – techniki oparte o wykorzystanie światłoczułości i garbujących właściwości soli chromianowych, a także innych związków światłoczułych, np. gumy, pigmentu, bromoleju.
 • fotografia tradycyjna błędnie określana jako analogowa – od swego powstania oparta na chemii światłoczułych związków srebra. Dzieli się na fotografię monochromatyczną i fotografię barwną. Materiały fotograficzne dzieliły się na dwa rodzaje: pierwsze służyły do utrwalania obrazu w aparacie i produkowane były w postaci klisz ciętych do aparatów wielkoformatowych – fotografia wielkoformatowa, zaś drugie w postaci błon fotograficznych filmów perforowanych do aparatów małoobrazkowych i błon zwojowych, najczęściej o szerokości 60 mm do aparatów średnioformatowych, które następnie musiały być wywoływane. Obraz zapisany na obu tych rodzajach materiałów mógł być przenoszony na papiery fotograficzne o różnych formatach.

Naukowców od zawsze fascynowała możliwość rejestrowania dokładnych obrazów ruchu, przykładem tego jest twórczość Eadwearda Muybridge’a.

                                     

2. Ważniejsze wydarzenia w historii fotografii opartej o materiały światłoczułe

Fotografia, powstała w XIX wieku, korzystała z wynalazków znanych już wcześniej. Przykładem jest camera obscura, znana już w starożytnej Grecji.

 • 1556 – Georg Fabricius zauważył, że chlorek srebra zaczernia się pod wpływem promieni słonecznych.
 • 1724 – światłoczułość azotanu srebra zaobserwował Johann Heinrich Schulze.
 • 1725 – w Halle Johann Heinrich Schulze uzyskał pierwsze odwzorowanie obrazu na emulsji światłoczułej sporządzonej z chlorku srebra na podkładzie z białej kredy.
Spreparowana odpowiednio kreda posłużyła jako substancja mająca zapewnić w miarę równomierne pokrycie materiału podkładowego emulsją. Jako obrazu do odwzorowania użył nieprzeźroczystego materiału, w którym wyciął szablony. Następnie naświetlał emulsję na słońcu przez te szablony. W ten sposób uzyskał pierwszy, chociaż nie dający się jeszcze utrwalić, obraz fotograficzny.
 • 1826 lub 1827 – powstała pierwsza fotografia, stworzona przez Francuza Josepha-Nicéphore’a Niepce’na wypolerowanej płycie metalowej
Jako substancję światłoczułą wykorzystał on asfalt syryjski – związki bitumiczne wytworzone z ropy naftowej. Otrzymane przez niego zdjęcie było jednak bardzo niedoskonałe.
 • 1839 – rok uznawany za właściwą datę wynalezienia fotografii. Francuz Louis Jacques Daguerre zademonstrował Akademii Francuskiej zdjęcie fotograficzne otrzymane na warstewce jodku srebra, powstałej w wyniku działania pary jodu na wypolerowaną płytę miedzianą pokrytą srebrem.
Metoda Daguerre’a, zwana od nazwiska twórcy dagerotypią, pozwalała na otrzymanie poprawnego zdjęcia, ale tylko w jednym egzemplarzu, gdyż utworzony na płytce obraz był od razu obrazem pozytywowym.
 • w tym samym czasie nad otrzymywaniem obrazów tworzonych przez światło pracował angielski uczony William Henry Fox Talbot.
Naświetlając w ciemni optycznej papier powleczony jodkiem srebra uzyskał on – po wywołaniu kwasem galusowym – obraz negatywowy, w którym jasnym miejscom fotografowanego przedmiotu odpowiadał czarny strąt srebra. Następnie, naświetlając przez ten negatyw arkusz papieru pokryty warstewką chlorku srebra, otrzymywał obraz pozytywowy w dowolnej liczbie odbitek.
 • 1839 – John Herschel na określenie procesu opracowanego przez Talbota wprowadził termin fotografia.

Technika fotografii rozwijała się od tego momentu bardzo szybko. Już wkrótce płytki srebrne lub arkusze papieru zastąpiono płytkami szklanymi powleczonymi warstwą światłoczułą. Płytki te preparowano tuż przed wykonaniem zdjęcia, co wymagało przenośnej ciemni fotograficznej, w której można było dokonać tego zabiegu.

 • 1861 – fizykowi Jamesowi Clerkowi Maxwellowi udało się uzyskać pierwszą trwałą fotografię barwną.
 • Od 1963 – jest dostępny natychmiastowy materiał kolorowy firmy Polaroid Corporation.
 • Większość współczesnych filmów barwnych, oprócz Kodachrome, wykorzystuje technologię stworzoną dla filmu Agfacolor w 1936 roku.
 • 1935 – wprowadzono do sprzedaży pierwszy współczesny trójwarstwowy film barwny – Kodachrome.
 • 1907 – bracia Lumière wprowadzili na rynek pierwsze płyty do fotografii barwnej, Autochrome. Były one wyprodukowane na bazie barwionej skrobi ziemniaczanej.
                                     

3. Fotografia w Polsce

Fotografia pojawiła się na ziemiach polskich równolegle do osiągnięć na zachodzie Europy na tym polu. Już 13 lipca 1839 roku, a więc jeszcze przed ujawnieniem szczegółów techniki dagerotypii, polski inżynier i wynalazca Maksymilian Strasz opublikował w "Wiadomościach Handlowych i Przemysłowych” artykuł poświęcony innej technice fotograficznej: kalotypii dołączając próbki wykonanych przez siebie obrazów wykonanych tą techniką. W tym samym roku Kurier Warszawski wydrukował ogłoszenie firmy Fraget oferującej aparaty do dagerotypii. Rok później w Poznaniu i w Warszawie pojawiły się ilustrowane broszury poświęcone dagerotypii.

Pierwszy profesjonalny zakład fotograficzny na ziemiach polskich "Zakład Daguerrotypowy Karola Beyer w Warszawie” na przełomie lat 1844–1845 otworzył w Warszawie Karol Beyer. Początek przemysłu fotograficznego na ziemiach polskich to rok 1887, kiedy chemik Piotr Lebiedziński założył w Warszawie fabrykę papierów fotograficznych FOTON. W 1899 roku, również w Warszawie, powstała wytwórnia aparatów fotograficznych i obiektywów FOS.                                     

4. Fotografia tradycyjna a analogowa

Bardzo często fotografię tradycyjną opartą na wykorzystaniu światłoczułych własności halogenków srebra kompletnie mylnie określa się fotografią analogową. Jest to poważny błąd merytoryczny, gdyż fotografią analogową można określić proces reprodukcji obrazu z pomocą urządzeń elektronicznych analogowych np. fotopowielacz. Wynikiem działania światła na taki element światłoczuły jest powstanie sygnału analogowego, a nie efektu fotochemicznego na błonie filmowej czy innym nośniku emulsji światłoczułej.

                                     
 • 2003. Fotografia Hessler s Remix Fotografia Hessler s Radio Remix Fotografia DJ Enzo Remix Fotografia Gianina Mix Fotografia Base Mix
 • Fotografia tradycyjna, fotografia chemiczna ale nie analogowa fotografia w której nośnikiem obrazu są chemiczne materiały światłoczułe filmy, błony
 • fotografia czarno - biała w postaci nieprzetworzonej lub barwiona np. sepia. Fotografia monochromatyczna, podobnie jak każdy inny rodzaj fotografii
 • Fotografia aktu fotografia nagości, przedstawienie nagiego ludzkiego ciała w fotografii Wymaganiem szczególnym w fotografii aktu jest brak dosłowności
 • Fotografia artystyczna, fotografika dziedzina sztuki wykorzystująca techniki fotografii jako medium artystyczne. Najczęściej używanym narzędziem artysty
 • Fotografia cyfrowa fotografia polegająca na zachowaniu wybranego kadru w postaci cyfrowej, a nie, jak w fotografii tradycyjnej, na utrwaleniu go na chemicznym
 • Muzeum Fotografii w Krakowie MuFo muzeum w Krakowie, publiczna placówka muzealna poświęcona zagadnieniom fotografii Muzeum zostało utworzone z dniem
 • Fotografia kirlianowska metoda rejestracji wyładowań elektrycznych przy użyciu materiałów fotograficznych. Po umieszczeniu fotografowanego obiektu na
 • Fotografia mody rodzaj fotografii poświęconej pokazywaniu odzieży oraz innych aspektów mody. Fotografia mody jest głównie napędzana przez reklamę i
 • Fotografia społeczna, fotografia socjologiczna - rodzaj fotografii rejestrującej zjawiska społeczne, przedstawiając je w krytycznym świetle. Twórcą fotografii
                                     
 • Fotografia uliczna rodzaj fotografii której tematem są przypadkowe, odpowiednio uchwycone ujęcia życia ulicznego. Jest to dyscyplina z pogranicza reportażu
 • Fotografia barwna technika fotograficzna umożliwiająca rejestrowanie obrazów barwnych. Polega na rejestracji, na negatywie lub pozytywie, zdjęć fotografowanych
 • Fotografia otworkowa technika wykonywania zdjęć przy pomocy aparatu typu camera obscura. Światło przechodząc przez otworek o małej średnicy tworzy na
 • Fotografia wielkoformatowa fotografia tzw. aparatami wielkoformatowymi, czyli dającymi obraz w formacie co najmniej 4 5 cala 9 12 cm Specyficzna
 • Aerofotografia fotografia lotnicza, zdjęcia lotnicze dziedzina wykorzystywania fotografii polegająca na wykonywaniu zdjęć z lotu ptaka balonów
 • Fotografia polski ilustrowany miesięcznik o tematyce fotograficznej, wydawany w Warszawie, w latach 1953 1974. Pierwszy numer miesięcznika Fotografia
 • Fotografia kolekcjonerska zdjęcia dawne lub współczesne o wysokich, ponadczasowych walorach artystycznych odbitki wykonane technikami archiwalnymi w
 • Fotografia nocna fotografowanie nocą, późnym wieczorem lub wczesnym rankiem przy długim czasie ekspozycji długim czasie otwarcia migawki z wykorzystaniem
 • Fotografia kryminalistyczna wspiera techniki śledcze policji rejestrując: miejsce zdarzenia i ślady odkryte w tym miejscu lub poza nim, ale mogące mieć
 • Fotografia ślubna fotografia wszelkich osób, czynności i miejsc związanych z daną uroczystością ślubną. Zdjęcia ślubne obejmują przygotowania młodej
 • Fotografia w retrospektywie książka, album fotograficzny, wydany w 2011 roku przez poznańskie wydawnictwo Coś Pięknego Fotografie opublikowane w albumie


                                     
 • Fundacja Fotografia dla Przyszłości fundacja założona w 1990 roku. Powstanie fundacji poprzedziło przeprowadzenie, z inicjatywy Mieczysława Cybulskiego
 • jest podstawą komentarza słownego prelegenta, który rozszerza zagadnienia naszkicowane w tymże slajdzie. fotografia barwna fotografia monochromatyczna
 • czułości negatywowego materiału światłoczułego w większym zakresie częstotliwości fal świetlnych pochłanianych przez tę substancję. fotografia tradycyjna
 • Fotografia gr. φως, phōs, D. phōtós światło gráphō piszę, graphein rysować, pisać rysowanie za pomocą światła zbiór wielu różnych technik
 • Fotografia subiektywna fotografia podjęta w celach autoekspresji, a nie w celu zarejestrowania zewnętrznych kształtów świata. Takie rozróżnienie wskazał
 • Ostrość obrazu w fotografii stan, gdy obraz zarejestrowany na kliszy, błonie czy matrycy światłoczułej aparatu cyfrowego jest równy pod względem wyrazistości
 • odwrocie tekturki, na którą w 2. połowie XIX i na początku XX w. naklejano fotografię Zawiera nazwisko fotografa lub nazwę atelier i inne informacje na jego
 • EV - skrót od ang. exposure value pl. wartość ekspozycji w fotografii nazwa jednostki miary oraz skali ekspozycji fotograficznej. EV jest skalą logarytmiczną
 • Ogniskowa w fotografii ogniskowa obiektywu aparatu fotograficznego. Jest ona parametrem decydującym o kącie widzenia obiektywu. W typowym klasycznym

Użytkownicy również szukali:

fotografia artystyczna, fotografia blog, fotografia dla początkujących, fotografia historia, fotografia poradnik, fotografia portal, fotografia prezentacja, fotografia rodzaje,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Fotografia rodzaje.

Nowości świata fotografii zawsze najszybciej na. Specjaliści w fotografii! Na rezultat końcowy – reportaż ślubny – składa się praca wielu osób, które przekształciły pasję w specjalizację w swoich dziedzinach. Fotografia portal. Artykuły nawiązujące do tematu fotografia Grafmag. Męczennicy. Trupy. Zdjęcia pięciu poległych otwierają w historii fotografii wielki rozdział pełen trupów mniej lub bardziej pokancerowanych i w. Fotografia historia. Fotografia – Wydział Architektury Wnętrz. Foto - współczesna fotografia na świecie artyści fotograficy fotografia dokumentalna, artystyczna oraz historyczna. Biografie, galerie zdjęć fotografii.

Fotografia poradnik.

Studia podyplomowe: Fotografia Collegium Da Vinci Poznań. Warszawska Szkoła Fotografii i Grafiki Projektowej zaprasza na studia licencjackie i podyplomowe, studium i kursy fotografii w Warszawie. Dostępne kierunki:. Fotografia blog. Fotografia Wiadomości. Literatura. Wielu producentów i różne modele w atrakcyjnych cenach. Sprawdzony sklep, bezpieczne zakupy oraz szybka dostawa. Zobacz i kup w.


Kategoria:Fotografia – pedia, wolna encyklopedia.

Fotografia, to możliwość krzyku, wyzwolenia, a nie próba udowodnienia własnej oryginalności. To sposób życia – tak o fotografii mówił kiedyś Henri Cartier. Szablony Witryn HTML dla Fotografia Wix. Artystyczna fotografia ślubna, Reportaż ślubny, Fotografia rodzinna, Sesje narzeczeńskie, Sesje ciążowe, naturalna fotografia, Warszawa Cała Polska.

Fotografia cyfrowa i analogowa, edycja obrazu.

Jeśli szukasz informacji na temat fotografia, w tych artykułach możesz znaleźć interesujące Cię treści. Fotografia o fotografii Przewodnik Katolicki. Fotografia Poradniki: O fotografii, Fotografuj jak mistrz, Okaleczony świat. Historie fotografii Europy Środkowej 1838 2018, Sztuka fotografowania. 60 pomysłów. Fotografia Legalna Kultura. Już wiesz, że Twoją pasją jest robienie zdjęć? Najobszerniejszy kurs fotografii online nauczy Cię, jak fotografować w pełni świadomie. Wpisy z tagiem: fotografia – Vogue Polska. Rodzaje i wielkości matryc wszystko, co powinieneś wiedzieć. Na rynku mamy całe mnóstwo aparatów, które prócz wyglądu czy wielkości, a także​.


Fotografia aparaty i akcesoria fotograficzne.

Zdjęcie fotograficzne, zdjęcie, fotografia – ogólna nazwa czegoś, co zostało sfotografowane, czyli sam obraz zapisany dowolną techniką fotograficzną. Fizycznie obraz ten może występować w kilku postaciach – negatyw, slajd, odbitka fotograficzna, a także obraz utrwalony bezpośrednio w postaci cyfrowej. Fotografia WP Turystyka. Wybierz darmowy szablon Fotografiai zacznij tworzyć fantastyczną stronę internetową. Szblony można dostosować z ocją przeciągnij i upuść. Korzystaj z. Fotografia na świecie artyści fotograficy współczesna fotografia. Fotografia jest wszędzie. Na plakatach, w telewizji, w internecie – przede wszystkim w internecie. Dlaczego przede wszystkim? Ponieważ. Impuls do rozwoju rynku aukcji fotografii artystycznej Porady. Branżowy portal dla entuzjastów fotografii cyfrowej i analogowej. Nowości ze świata fotografii recenzje, testy i wywiady. Wejdź i zapoznaj się!. 10 rzeczy, których fotograf nie powinien robić. Fotografia – zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie zakłada wykorzystanie układu optycznego, choć nie jest to konieczne np. przy rayografii.

Fotografia Podróże.

Kurs Fotografia krajobrazu. 79zł Fundamenty i teoria fotografii. 79zł Kurs Fotografia produktowa. 129zł Kurs Adobe Photoshop CC zaawansowany. 119zł. Zdjęcie fotograficzne. Internetowy Dziennik o Fotografii i Wideo to źródło informacji o technice fotografii i wideo, o sprzęcie najbardziej znanych i uznanych firm:. Fotografia tag strefakursów.pl kursy i szkolenia on line. Sławomir Kamiński z Gazety Wyborczej wygrał Ogólnopolski Konkurs Fotografii Prasowej Grand Press Photo 2019. Zdjęcie Roku zostało wykonane 24 maja.


Fotograf w Podróży Fotografowanie w podróży – Jak fotografować.

Interesuje Cię fotografia artystyczna? W takim razie zobacz najlepsze prace współczesnych artystów i kup zdjęcia w różnych formatach na naszej stronie Gallery. Szeroki Kadr: Dobrze wykadrowany portal edukacyjny o fotografii. Fotografia, porównanie cen w sklepach internetowych, najniższe ceny, opisy, recenzje w kategorii Fotografia na.

Fotografia Ostrowski Zdjęcia cyfrowe przez internet. Powiększenia.

Fotografia najlepsze zdjęcia, przydatne informacje i porady, niesamowite galerie. Zobacz najpopularniejsze i najciekawsze atrakcje turystyczne z WP. Fotografia jako sposób życia NINATEKA. Studia na kierunku Fotografia mają formułę warsztatową. Program obejmuje 10 warsztatów z różnych dziedzin fotografii a duża część zajęć to ćwiczenia w. Projekt35 artystyczna i naturalna fotografia. Zainteresowanie działaniami twórczymi związanymi z fotografią. Trzeba na otrzymanych fotografiach określić kompozycję otwartą, zamkniętą, statyczną i.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →