Poprzednia

ⓘ Kościół Opatrzności Bożej w KoleKościół Opatrzności Bożej w Kole
                                     

ⓘ Kościół Opatrzności Bożej w Kole

Kościół Opatrzności Bożej w Kole – jedyna kolska świątynia wyznania ewangelicko-augsburskiego. Wybudowany został w latach 80. XIX wieku z inicjatywy ks. Ludwika Teichmanna. Ulokowany jest na osiedlu Przedmieście Warszawskie, w pobliżu Mostu Warszawskiego.

17 października 1990 r. kościół wraz z pastorówką został wpisany do rejestru zabytków.

                                     

1. Historia

W drugiej połowie XVI wieku reformacja dotarła na Ziemię Kolską. Wówczas starostą w Kole był Andrzej, a później Stanisław Górka – obaj byli gorliwymi zwolennikami reformy Kościoła – czyli odnowy nauki i życia. Nabożeństwa odbywały się w kaplicy urządzonej w ich rezydencji. W czasie kontrreformacji wszelki ruch odnowy w okolicach Koła został wyrugowany.

Na nowo ewangelicyzm pojawił się w czasie tzw. osadnictwa olęderskiego, kiedy to wśród przybyłych osadników ze Śląska, Prus i Saksonii większość stanowili luteranie. Powstały wówczas kolonie: Majdany 1779, Police 1785, Budki 1786 i Szarłatowo 1855. Pierwsze nabożeństwa dla ewangelików zamieszkujących Koło odbywały się najpierw w ratuszu, a później we wspólnej szkole elementarnej.

W 1835 r. utworzono w Kole filiał podległy parafii ewangelicko-reformowanej kalwińskiej w Żychlinie, a w latach 1845–1903 podległy parafii ewangelicko-augsburskiej luterańskiej w Turku. W połowie XIX wieku istniał już cmentarz ewangelicki. Luteranie kolscy zakupili w 1857 r. budynek, w którym urządzono kaplicę. Ponieważ była ona zbyt mała postanowiono wybudować kościół. 7 czerwca 1882 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę, którą zakończoną poświęceniem kościoła – 15 listopada 1883 r. W budowę czynnie włączał się hrabia Aleksander Kreutz z Kościelca oraz lokalni ewangelicy. W latach 1902–1904 zbudowano plebanię do 2013 r. użytkowaną przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną. Kolską parafię ewangelicką erygowano w 1923 r.

W czasie II wojny światowej świątynia poniosła wielkie straty. Zniszczeniu uległa wieża z kopułą, zniszczono drzwi, skradziono lub zniszczono sprzęt liturgiczny. Władze kościelne sprzedały dzwony parafiom katolickim w Osieku Wielkim i Białkowie Kościelnym, a ambonę – parafii w Dębach Szlacheckich. Ks. mjr Ryszard Paszko, który kilka lat był administratorem kolskiej parafii, został zamordowany w Twerze.

Po wyzwoleniu Koła w 1945 r. wielu ewangelików musiało opuścić miasto, w którym się urodzili i wychowali. Luteranie musieli walczyć z ówczesną władzą ludową o odzyskanie kościoła. W planach miała powstać na miejscu kościoła m.in. poczta. 1 listopada 1952 r. odprawiono pierwsze nabożeństwo, w zrujnowanym kościele, bez organ, dzwonów i żyrandoli. Niewielka grupa ewangelików kolskich przystąpiła do remontu zabezpieczającego, bowiem do odbudowy wieży i uporządkowania wnętrza brakowało funduszy. 1 stycznia 1968 r. parafia w Kole stała się filiałem parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie.

Do gruntownego remontu kościoła przystąpiono dopiero w latach 90. XX wieku. Świątynię wyposażono w organy i dzwony oraz odrestaurowano wieżę. Do dziś kościół nie posiada żyrandoli i częściowo posadzki.

                                     

2. Wygląd kościoła

Kościół budowany był w latach 1882–1883 według projektu Bronisława Schuppe. Usytuowany jest w kształcie prostokąta na osi wschód-zachód z głównym wyjściem od wschody. Jest to budowla jednonawowa z małym prostokątnym prezbiterium, do którego przylega węższa zakrystia. Również przedsionek jest nieco węższy od nawy. Budynek ma następujące wymiary: długość 31 m, szerokość 12.5 m, wysokość 9 lub 10 m pośrodku świątyni. Wewnątrz, po trzech stronach, przebiega empora.

Całość wykonana jest z czerwonej cegły w stylu neogotyckim. Od wschodu, nad przedsionkiem, usytuowana jest wieża wysoka na niecałe 20 metrów, będąca również dzwonnicą. Kościół nakryty jest dachem dwuspadowym, krytym dachówką. Po stronie północnej i południowej znajduje się po pięć bocznych wnęk okiennych.

                                     

3. Duszpasterstwo

Obecnie kościół Opatrzności Bożej w Kole jest filiałem parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie należącej do diecezji pomorsko-wielkopolskiej. Nabożeństwa odbywają się w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca o godzinie 12.00.

Proboszczem parafii jest pastor Waldemar Wunsz z Konina od 2014.

Użytkownicy również szukali:

ogłoszenia parafialne parafii opatrzności bożej w wesołej, parafia opatrzności bożej - wesoła facebook, parafia opatrzności bożej - wesoła msza online, Boej, Opatrznoci, opatrznoci, boej, parafia, wesoa, online, witynia, parafialne, ogoszenia, msza, facebook, msze, warszawie, parafii, youtube, line, kamera, wesoej, Koci, Kole, wilanw, ogoszenia parafialne parafii opatrznoci boej w wesoej, witynia opatrznoci boej msze online, parafia opatrznoci boej - wesoa, parafia opatrznoci boej w warszawie wilanw, parafia opatrznoci boej - wesoa facebook, Koci Opatrznoci Boej w Kole, witynia opatrznoci boej - youtube, parafia opatrznoci boej - wesoa msza online,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Świątynia opatrzności bożej - youtube.

Jubileusz księdza Jana Kozieła – Parafia Ewangelicko Augsburska. Kościół pod wezwaniem Opatrzności Bożej zbudowano pod koniec XIX wieku w stylu neogotyckim. Obiekt służył ewangelikom w latach 20. XX wieku. Parafia opatrzności bożej w warszawie (wilanów. Kościół św. józefa oblubieńca nmp na warszawskim kole. Maksymiliana Marii Kolbego w Józefowie Parafia Matki Bożej Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Rybienku Leśnym koło Wyszkowa Parafia św. w Warszawie Miedzeszyn Parafia Opatrzności Bożej w Warszawie. Parafia opatrzności bożej - wesoła msza online. O nowym kościele w Guzowie opowiada arch. Lech Szymborski. Świątynia Opatrzności Bożej jest wybudowana na narzucie koła, który nawiązuje do symbolu Boga Ojca. Koło to jest wpisane w równoramienny.

Świątynia opatrzności bożej msze online.

Święta Tekla Parafia Opatrzności Bożej w Strzelcach Wielkich. W 1947 r. świątynia została przekazana wrocławskiej parafii ewangelicko ​augsburskiej i konsekrowana pod patronatem Opatrzności Bożej. Parafia opatrzności bożej - wesoła facebook. Muzeum poleca Weekend z Historią Muzeum Pana Tadeusza. Sala Opatrzności Bożej. I poniedziałek poniedziałek. 17.00. S. Krystyna. Różaniec rodziców. Kościół. ostatni wtorek. miesiąca Żeńskie Koło Różańcowe​. Parafia opatrzności bożej - wesoła. Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP – w Żurawicy. Kościół parafialny, pw. Opatrzności Bożej, wybudowano w latach 1948 1949 z ofiarności wiernych wg planów inż. Adama Klimka. 1 VII 1951 r. został on.


Świątynia opatrzności bożej kamera on - line.

Świątynia Opatrzności Bożej. 11 powodów, dla których jest czymś. Zapowiedź transmisji mszy świętych z kościołów parafialnych jest ważną 9:00 – Polsat News Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie na zywo z kaplicy ​matki bozej rozancowej w sanktuarium w wysokim kole. Oddziały i Koła – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji. W Duchu Świętym KANA GALILEJSKA Koła różańcowe Chór parafialny Kółka Miłosierdzia Bożego Schola dziecięca Bractwo Opatrzności Bożej.

Sacrum profanum sacrum w Seulu Galeria.

Świątynia Świętej Bożej Opatrzności została zaprojektowana na rzucie kwadratu, w który wpisano krzyż grecki równoramienny i rotundę koło nawy głównej. ODDZIAŁY Związek Sybiraków. Parafia Opatrzności Bożej Wesoła. 1.2 tys. osób lubi to. Ośrodek religijny. Wspólnoty Parafia Matki Bożej Nieustają…cej Pomocy na Saskiej. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Powierzajmy ufnie nasz los Bożej Opatrzności i módlmy się o wypełnienie woli Bożej. W pierwszy Piątek Miesiąca przedstawiciele Szkolnego Koła Caritas.


Archiwum Księża Archidiecezja Krakowska.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, to druga z trzech parafii w Kole. Liczy około 8 tysięcy wiernych, nad którymi opiekę duszpasterską sprawuje 3 kapłanów. Parafia w Rzeszowie Kolejna witryna sieci.pl Serwis. W piątek uroczyste otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. W jego środku znajduje się olbrzymie koło o średnicy 68 m to nawa. Parafia Opatrzności Bożej Warszawa Wesoła. Kościół ewangelicko augsburski Opatrzności Bożej w Kole. Miejscowość: wielkopolskie Województwo: Koło Adres: ul. Sienkiewicza Nr.

Intencje Parafia św. Filipa i Jakuba w Żorach.

– Przechodząc koło kościoła wspominał p. Zbigniew Rogoźnik spotkałem ks. proboszcza odmawiającego brewiarz. Zaczęliśmy rozmowę, podczas której ksiądz. KulT OPATRZnOścI BOżEJ W KOścIElE Repozytorium UwB. Kościół Opatrzności Bożej w Kole – jedyna kolska świątynia wyznania ewangelicko augsburskiego. Wybudowany został w latach 80. XIX wieku z inicjatywy ks. Ludwika Teichmanna. Ulokowany jest na osiedlu Przedmieście Warszawskie, w pobliżu Mostu Warszawskiego.


Parafie Urząd Dzielnicy Wesoła.

B. Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i klasztor bernardynów w Kole​. O. Kościół Opatrzności Bożej w Kole. P. Kościół Podwyższenia Krzyża. Leksykon bogucki K Muzeum Historii Katowic. Opatrzności Bożej zbudowany w 1802 r., przebudowany w latach 1886 i 1933. Wewnątrz Górskie Centrum Informacji Turystycznej, Mosty koło Jabłonkowa.

Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Różańcowej w.

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie – Osiedle Stałe. KURSY PRZEDMAŁŻEŃSKIE w roku 2020: 08 09 lutego. 21 22 marca. 17 18 maja. Trasa 11A Koło. Wniebowstąpienia Pańskiego. Ciała i Krwi Chrystusa Boże Ciało. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 VIII. Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie. Parafia pw. Opatrzności Bożej Spowiedź święta w naszym kościele przed każdą Mszą Świętą, a wieczorem od godz. Nie będzie całodziennej. Parafia Rzymskokatolicka pw. Opatrzności Bożej w Michałowie. Parafia pw. Opatrzności Bożej. 60 681 Poznań, Ks. Gieburowskiego 6. 61 822 38​ 47. www: rz. Msze św. w niedziele: godz. 8.00, godz. Parafia pw. Opatrzności Bożej Archidiecezja Poznańska. Otwarto Świątynię Opatrzności Bożej, decyzja o jej wybudowaniu Rzut kościoła składa się z podstawowych figur geometrycznych koła.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →