Poprzednia

ⓘ Muzyka                                               

Rock

Rock – gatunek muzyki rozrywkowej powstały w połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych i ogólna nazwa szeregu stylów muzycznych, wywodzących się z rock and rolla oraz rhythm and bluesa i bluesa. Sama nazwa "rock” jest skrótem od "rock and roll”, choć można uznawać owe dwa pojęcia za odmienne od siebie gatunki muzyczne.

                                               

Muzyka pop

Muzyka pop – ogólnie muzyka popularna, termin ten jest jednak wieloznaczny, w najszerszym sensie oznacza każdy rodzaj muzyki rozrywkowej, niezależnie od jej charakteru.

                                               

Muzyka rozrywkowa

Muzyka rozrywkowa – pojęcie określające wszystkie gatunki muzyczne, które posiadają szeroki odbiór publiczny i są zazwyczaj dystrybuowane oraz promowane w obrębie przemysłu muzycznego. Muzyka rozrywkowa pod względem dostępności i rozpowszechniania stoi w opozycji wobec muzyki poważnej czy ludowej, które z natury rzeczy kierowane są do relatywnie nielicznych społeczności. Muzyka rozrywkowa często bywa niepoprawnie utożsamiana z muzyką pop; muzyka rozrywkowa to szerokie pojęcie, obejmujące wszelkie gatunki muzyki trafiające w gusta różnorodnej publiczności, zaś określenie "muzyka pop" odnosi ...

                                               

Ansambl

Ansambl – utwór dla kilku instrumentalistów lub kilku śpiewaków solistów, a także zespół śpiewaków solistów o różnych barwach głosu.

                                               

Instrument muzyczny

Instrument muzyczny – przyrząd wytwarzający dźwięk, przeznaczony do wykonywania muzyki. Dźwięk w instrumencie muzycznym wytwarzany jest za pomocą wibratora, którego własności fizyczne wpływają na wysokość dźwięku i jego barwę – najbardziej charakterystyczną cechę pozwalającą odróżnić poszczególne instrumenty tylko za pomocą słuchu. Wibrator jest głównym elementem instrumentu muzycznego; dwa pozostałe to incytator i rezonator, czyli element pobudzający wibrator do drgań i element zwiększający głośność dźwięku. Zarówno incytator, jak i rezonator wpływają na barwę dźwięku wytwarzanego przez i ...

Muzyka
                                     

ⓘ Muzyka

Muzyka – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki.

Struktury dźwiękowe składają się z zestawów fal akustycznych o celowo dobranych częstotliwościach i amplitudach oraz ciszy pomiędzy nimi. Celem muzyki jest samoekspresja oraz przekaz subiektywnych odczuć kompozytora lub wykonawcy, który ma wpływ na odczucia, reakcje i świadomość słuchacza przetwarzającego te doznania w sposób zupełnie indywidualny. Od mowy ludzkiej różni się znacznie większą abstrakcyjnością przekazywanych treści oraz wykorzystaniem, oprócz głosu ludzkiego, instrumentów muzycznych oraz wszelkich dźwięków elektronicznych, naturalnych i nieartykułowalnych.

Muzyka jest jednym z przejawów ludzkiej kultury. Można przyjąć, że muzyka od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku oraz w obrzędach, najpewniej również od początku łączona była z tańcem i słowem. Z początku muzyka służyła celom praktycznym – pomagała w pracy zespołowej, była formą komunikacji, później stała się także elementem tożsamości zbiorowej. Z czasem wykształciła się jako jedna z gałęzi sztuki.

                                     

1. Początki

W czasach prehistorycznych grano na muszlach i piszczałkach wykonanych z kości. Muzyka towarzyszyła tańcom i ceremoniom religijnym. A w starożytnych państwach: Mezopotamii, Egipcie, Indiach, Chinach i Grecji słuchano muzyki również dla przyjemności. Muzykę zaczęto zapisywać w starożytnej: Mezopotamii, Egipcie i Grecji, a specjaliści uważają nawet, że znaleźli zapisany fragment muzyczny – hymn, pochodzący z Sumeru z okresu 5000-3000 lat p.n.e.

Prawdopodobnie za najstarszy wiernie odtworzony współcześnie utwór muzyczny uważany jest Hymn do Nikkal, którego zapis datowany jest na 1400 rok p.n.e. Zapis pochodzi z państwa Hurytów; odnaleziono go w połowie XX wieku w Ugarit na wybrzeżu Morza Śródziemnego, zaś muzykę odtworzono po piętnastu latach prac na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley. Pierwszy kompletny utwór muzyczny, który zachował się do naszych czasów, datowany jest na IX wiek.

                                     

1.1. Początki Mitologiczne początki

Według przekazów biblijnych wynalazcą muzyki był Jubal, gdyż w Rdz 4, 21 określony został jako ojciec wszystkich tych, którzy grają na "cytrach i organach”.

Według mitologii rzymskiej wynalazcą muzyki był Merkury, który ze skorupy wyschniętego żółwia zrobił lirę.

                                     

2. Elementy dzieła muzycznego

W tradycyjnym i najbardziej rozpowszechnionym ujęciu, struktury muzyczne składają się z rytmu, melodii oraz harmonii. Rozpatrując ten problem bardziej szczegółowo, podział ten można przedstawić następująco są to tzw. elementy dzieła muzycznego:

 • harmonika
 • melodyka
 • artykulacja
 • dynamika
 • rytmika
 • kolorystyka.
 • agogika

W muzyce współczesnej także akustyka.

                                     

3. Klasyfikacje

Muzykę euroatlantyckiego kręgu kulturowego można klasyfikować na wiele sposobów, np.:

Forma przekazu:

 • muzyka rozrywkowa – przekazywana poprzez środki masowego przekazu;
 • muzyka profesjonalna – przekazywana poprzez notację muzyczną.
 • muzyka ludowa – przekazywana poprzez naśladownictwo;

Środki wykonawcze:

 • muzyka wokalno-instrumentalna.
 • muzyka wokalna;
 • muzyka instrumentalna;

Liczba wykonawców:

 • muzyka chóralna.
 • muzyka symfoniczna;
 • muzyka solowa;
 • muzyka koncertowa estradowa;
 • muzyka kameralna;

Przeznaczenie:

 • muzyka liturgiczna.
 • muzyka funkcjonalna;
 • muzyka autonomiczna;
 • muzyka sceniczna – opera, balet, muzyka teatralna, muzyka filmowa;

Cechy formalne i genetyczne:

 • muzyka rozrywkowa;
 • muzyka ludowa.
 • muzyka poważna;

Ze względu na cechy stylistyczne dzieli się też muzykę według epok. Mówi się o:

 • muzyce średniowiecznej;
 • muzyce klasycznej;
 • muzyce współczesnej.
 • muzyce romantycznej;
 • muzyce barokowej wraz z średniowieczną i renesansową o muzyce dawnej;
 • muzyce renesansowej;
 • muzyce antycznej;


                                     
 • Muzyka pop ogólnie muzyka popularna, termin ten jest jednak wieloznaczny, w najszerszym sensie oznacza każdy rodzaj muzyki rozrywkowej, niezależnie
 • Muzyka bożonarodzeniowa muzyka związana tematyką ze świętami Bożego Narodzenia i zimą. Najstarsze pieśni, litanie i hymny były po łacinie i były one
 • się trzy rodzaje muzyki: muzyka ludowa folk music muzyka poważna art music i muzyka rozrywkowa popular music Muzyka ludowa w tym podziale ma z
 • Muzyka folkowa gatunek muzyki popularnej wywodzący się z muzyki ludowej. Często muzyka folkowa jest określana jako europejska muzyka ludowa. Sam termin
 • Muzyka latynoamerykańska także Muzyka Ameryki Łacińskiej wspólne określenie tańców, rytmów i stylów muzycznych charakterystycznych dla krajów Ameryki
 • teatr instrumentalny muzyka graficzna happening muzyka elektroakustyczna muzyka konkretna muzyka elektroniczna postmodernizm Na muzykę komponowaną współcześnie
 • Muzyka w średniowieczu muzyka tworzona i wykonywana w średniowiecznej Europie od około V do XV stulecia. Osobny artykuł: chorał gregoriański. Chorał
 • Muzyka barokowa muzyka epoki, której początek w historii muzyki wyznacza data skomponowania w roku 1597 przez Jacopo Periego pierwszej opery zatytułowanej
 • Elektroniczna muzyka taneczna potocznie muzyka klubowa, dance, ang. electronic dance music, w skrócie EDM zbiór gatunków muzycznych wywodzących się
 • Muzyka poważna muzyka wywodząca się z tradycji klasycznych. Obejmuje całą muzykę akademicką, świecką i sakralną, tworzoną na przestrzeni tysiąca lat
 • Muzyka celtycka szeroko pojęty gatunek muzyczny zaliczany do muzyki folkowej, wywodzący się z tradycji muzycznej narodów celtyckich, zamieszkujących
 • Muzyka liturgiczna muzyka służąca obrzędowi religijnemu, która według zaleceń władz danego kościoła jest odpowiednia przy odprawianiu liturgii. W Kościele
                                     
 • Muzykę rozrywkową charakteryzuje ludyczność, spontaniczność i swoboda interpretacji. W zasadzie można ją podzielić na kilka nurtów: muzyka pop muzyka
 • historycyzm, fantastyka baśniowość Sztuka dla sztuki co znaczyło, że muzyka przestała być pisana i komponowana na życzenie, ale wtedy, kiedy muzyk miał
 • Lęborku, Tucholi, Trójmieście i wielu innych miejscowościach. Muzyka liturgiczna Muzyka obrzędowa Pierwsze formy wielogłosowe Magazyn Muzyczny RUaH pierwszy
 • nazwa to muzyka elektronowa. Pierwszy raz termin muzyka elektroniczna pojawił się w 1951 w znaczeniu programowym w deklaracji grupy muzyków skupionych
 • Cygańska muzyka muzyka koczowniczego ludu Cyganów. Przeniknęła do folkloru ludów autochtonicznych, m.in. węgierskiej orkiestry smyczkowe rosyjskiej
 • Festiwal Nowa Muzyka Tauron Nowa Muzyka festiwal muzyczny, odbywający się w Katowicach, wcześniej także w Cieszynie, prezentujący muzykę z pogranicza
 • Muzyka instrumentalna muzyka wykonana tylko na instrumentach muzycznych, bez udziału głosu ludzkiego. Muzyka instrumentalna jest wykorzystywana w celach
 • Muzyka folk traktowana jest jako muzyka europejska. W literaturze spotyka się często podział na muzykę folk, czyli europejską muzykę ludową, i muzykę
 • Stowarzyszenie Artystyczne Muzyka Centrum to stowarzyszenie 25 wybitnych solistów instrumentalistów, powstałe 1977 roku w Krakowie. Członkowie zrzeszenia
 • kultywowano w średniowieczu od czasów Boecjusza, ale sama muzyka starożytna pozostawała muzyką W praktyce kompozytorskiej wpływ antyku był więc pośredni:


                                     
 • Muzyka absolutna absolutna muzyka z łaciny absolutus, czyli niezależny. Określenie muzyki pozbawionej treści pozamuzycznej, w przeciwieństwie do muzyki
 • Laureaci Fryderyków w kategorii album roku muzyka współczesna: Nominowani i laureaci : : Nagroda muzyczna - Fryderyk : : Związek Producentów Audio - Video
 • Muzyka hiszpańska nie stanowi jednolitego stylu. Cechą charakterystyczną jest specyficzne zróżnicowanie regionalne, wynikające z przemieszania kulturowego
 • Muzyka filmowa jeden z gatunków muzyki. Komponowana specjalnie na potrzeby dzieła filmowego, dla jego ilustracji. Muzyka filmowa może być ilustracją
 • Muzyka country, utożsamiana mylnie z filmową country and western music odmiana muzyki rozrywkowej, powstała w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku z ballad
 • Muzyka epoki klasycyzmu ok. 1750 1820 prawidłowe znaczenie terminu inaczej muzyka klasycystyczna Muzyka poważna Muzyka klasyczna album Pezeta
 • Muzyka taneczna muzyka towarzysząca w tańcu lub muzyka do słuchania oparta na tanecznych rytmach. W muzyce tanecznej ważną role odgrywa rytm. Taniec
 • Muzyka eksperymentalna muzyka stosująca nietypowe dla muzyki popularnej rozwiązania stylistyczne, rytmiczne, metryczne, melodyczne, aranżacyjne itd

Użytkownicy również szukali:

muzyka 2019, muzyka na czasie, najnowsza muzyka 2019, najnowsza muzyka, top muzyka, www.yuotube.pl muzyka, youtube muzyka lata 80, youtube muzyka polska, rock, Rock, radio, rock radio, rock alone, rock play, rock twitch, rock radio fm, rock youtube, rock stream facebook, facebook, alone, play, twitch, youtube, stream, czonkowie, ja rock czonkowie, muzyka pop, Muzyka, muzyka, Muzyka pop, muzyki, rodzaje, popularna, zagraniczna, skrt pop, rodzaje muzyki, radio pop, muzyka popularna,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Muzyka na czasie.

Muzyka Onet Kultura. Strumieniuj 60 milionów utworów z Apple Music. Bez reklam. Zobacz AirPods i inne słuchawki. I stwórz kolekcję multimediów z pomocą iPoda i iTunes. Youtube muzyka lata 80. Muzyka MKiDN. Wiosną tego roku w ramach trasy Wielkomiejski Tour muzyk razem z zespołem odwiedził kilkadziesiąt kameralnych sal widowiskowych, by we wrześniu.

Www.yuotube.pl muzyka.

Muzyka relaksacyjna: Sklep z muzyką relaksacyjną, muzyką bez. Radio numer 1 w Polsce! Największa i najpopularniejsza stacja muzyczno ​informacyjna. Zawsze najlepsza muzyka i najświeższe fakty. Posłuchaj radio online. Youtube muzyka polska. Muzyka dla zdrowia – dlaczego muzyka relaksacyjna działa, jaka. Sprawdź najlepsze videoklipy, ciekawostki, rozmowy, podsumowania i odkrycia wszystko ze świata muzyki.


Najnowsza muzyka 2019.

MUZYKA w Po. Muzyka Darmowa muzyka Online a ponadto newsy i wiadomości muzyczne na Online. Sprawdź co dzieje się w świecie muzyki w Polsce i za. Muzyka – Apple PL. Mamy czego zazdrościć. Nowa ukraińska muzyka jest niewątpliwie lepsza od wiadomości politycznych, które stamtąd dochodzą.Kasia Jaroch. Easterndaze. The Weeknd opowiada o tworzeniu muzyki pod wpływem Noizz. Ludzie w średniowieczu tańczyli równie chętnie jak teraz, ale mieli mniej do tego okazji. Ich rok wyznaczały święta i dni postne, w których trzeba się było. M.U.Z.Y.K.A. Wydawnictwo Dwie Siostry. Spotify to serwis muzyki cyfrowej, który zapewnia Ci dostęp do milionów utworów​.

Muzyka Katalog NINATEKA.

Kategoria grupuje hasła związane z muzyką ludową, poważną, rozrywkową oraz muzykologią. Główna Muzyka według tradycyjnego podziału‎ 2 kategorie. Muzyka Livro. Największy polski sklep z muzyką relaksacyjną i muzyką bez opłat Zaiks, 35 lat doświadczeń: muzyka relaksacjna, muzyka do firmy, muzyka relaksacyjna dla. Muzyka Książki, muzyka, film. Zapewniamy najwyższą ochronę i bezpieczeństwo. Wsparcie 24 7. Nasz zespół czuwa nad Sklepem i jest do Twojej dyspozycji. With love! Z miłości do muzyki,. Muzyka Business Insider. Nowe piosenki, nowości muzyczne, hity, fajne piosenki, muzyka online. Posłuchaj za darmo. Muzyka, instrumenty, tańce TVP VoD. Znajdź taką muzykę, która pomoże ci przejść tanecznym krokiem przez listę zadań. Muzyka w – recenzje płyt, wywiady, koncerty, teledyski. Tysiące stacji z muzyką na popularne Gatunki i Artyści, polskie radia na żywo. Odkrywaj nową muzykę online i słuchaj Radia Internetowego za.


Muzyka wiadomości muzyczne, koncerty, recenzje, zapowiedzi.

The World of Hans Zimmer w krakowskiej TAURON Arena. Uczta na sto gam Koncert The Kelly Family w Krakowie: sentymentalny. Muzyka Spiders Web. Przyznajmy się do tego. Czasem po prostu nie chce nam się szukać. Nawet w Google. Chcielibyśmy, że ilustracje do prezentacji, podkład muzyczny do filmu. Muzyka w Teatrze, Teatr w Muzyce Wielka Podróż Pompilusa. YouTube to nie tylko platforma wideo. Dla wielu z nas to przecież także odtwarzacz muzyki. Zobaczcie, czego obecnie najchętniej słuchamy. Hity Internetu 2018 2019 radio online i muzyka online eskaGO. Serwis muzyczny Wirtualnej Polski. Najświeższe informacje ze świata muzyki, premiery płytowe, wywiady, teledyski, baza tysięcy artystów i plyt. Muzyka sbm store. Streaming właśnie wygrał. Rok 2016 przejdzie do historii jako ten, który na zawsze zmienił branżę muzyczną. Przemysław Pająk 31.03.2017. 42 interakcje. E Muzyka: Strona główna. Szukasz muzyki na dziś? Znajdziesz tu TOP20 najpopularniejszych piosenek. Kolejność jest ustalana na podstawie liczby odtworzeń.

Muzyka kultu.

Koncepcja Thraksa skupia się wokół roli tła i ciszy w percepcji muzyki. Przyciemnienie tła, czyli zmniejszenie szumów lub, mówiąc obrazowo, panującego tam. Radio Internetowe Słuchaj muzyki online!. Muzyka. Tygodnik WprostKultura Autor: Marcin Cichoński Marcin Cichoński Muzyka. Fortepian i dziewczyna Agnes Obel fascynuje nieoczywistymi. Sklep Pomelody Wartościowa muzyka dla dzieci po polsku i. Bilety na koncerty. Wszystkie gatunki muzyczne. Koncerty plenerowe i klubowe. Muzyka Księgarnia internetowa. Strona umożliwiająca początkującym artystom dotarcie do fanów ze swoją muzyką poprzez dedykowany kanał radiowy oraz platformę udostępniania i. Lista przebojów YouTube, najnowsze piosenki TOP15 muzyki YT. Wielu ludzi uważa, że przy muzyce można się zrelaksować. I choć w sklepach znajdziemy płyty z muzyką relaksacyjną, sprowadzenie roli muzyki do czynnika,​.


Hi Fi i Muzyka.

Muzyka w ta.pl aktualności muzyczne, premiery i recenzje płyt, wywiady, relacje z koncertów i festiwali, zdjęcia i sylwetki artystów. Muzyka YouTube. Artysta po raz kolejny otwarcie opowiedział o swoim stosunku do substancji psychoaktywnych. Gdy występuję jestem kompletnie czysty i. Muzyka RMF FM. Cudowna maszyna jest napędzana najbardziej ekologicznym paliwem świata dobrą muzyką! Pompilius zabierze wszystkich widzów w.

Spotify: Muzyka dla każdego.

Muzyka. Produkcja płyt winylowych na świecie jest zagrożona przez pożar w fabryce firmy Apollo Masters. Zajmuje. Branży płyt winylowych grozi poważny. MUZYKA Otwarte zasoby. Darmowa muzyka online, wiadomości i newsy muzyczne. Sprawdź naszą najnowszą Listę Przebojów na RadioZET Online! Muzyka, teledyski i piosenki.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →