Poprzednia

ⓘ 28 Dywizja Piechoty (II RP)28 Dywizja Piechoty (II RP)
                                     

ⓘ 28 Dywizja Piechoty (II RP)

28 Dywizja Piechoty została sformowana jesienią 1921 roku, w ramach przejścia Wojska Polskiego z organizacji wojennej na pokojową. Dowództwo 28 DP znajdowało się w Warszawie. W skład dywizji zostały włączone trzy pułki piechoty i pułk artylerii polowej:

 • 28 pułk artylerii polowej został utworzony 7 września 1921 roku w Zambrowie, a w dniach 19–21 września 1921 roku przeniesiony do garnizonu Radom.
 • 72 pułk piechoty został wyłączony ze składu 18 Dywizji Piechoty i w dniach 7–8 października 1921 roku przetransportowany z Brześcia do Warszawy;
 • 36 pułk piechoty w Warszawie został wyłączony ze składu 8 Dywizji Piechoty;
 • 15 pułk piechoty "Wilków” został wyłączony ze składu 9 Dywizji Piechoty i w dniach 19–21 sierpnia 1921 roku przetransportowany do Dęblina, jako pokojowego garnizonu;

W latach 1921–1926 dywizja była podporządkowana dowódcy Okręgu Korpusu Nr I.

W 1922 roku 28 pap został dyslokowany z Radomia do Zajezierza pod Dęblinem.

24 kwietnia 1922 roku 72 pp został przeniesiony z Warszawy do Radomia.

Sztab dywizji stacjonował w Warszawie.

                                     

1.1. Dywizja w kampanii 1939 Położenie wyjściowe

Dywizja przyjęła ugrupowanie typowe do prowadzenia działań opóźniających. Obsadziła wojskami węzły dróg, wzgórza i kompleksy leśne. Nie przewidywano kontrataków na korzyść oddziału wydzielonego lub sąsiadów. Nastawiano się na działania obronne. Dywizja wystawiła oddział wydzielony i wysunęła go nad granicę. W jego skład weszły: 36 pułk piechoty z kawalerią dywizyjną, dywizyjna kompania kolarzy i I/28 pułku artylerii lekkiej. O świcie 30 sierpnia OW obsadził rejon pośredni Borowiec – Piskor, a następnie węzły dróg w miejscowościach: Skomlin, Ożarów, Wierzbie, Dzietrzniki. II/36 pułku piechoty bez 4 kompanii z drużyną kolarzy z pułkowej kompanii rozpoznawczej i 2/28 pułku artylerii lekkiej zajął pozycję w miejscowościach Mokrsko – Komorniki. Swoje ubezpieczenia wysłał do Skomlina, Topolina i Wróblewa. I batalion 36 pp z dywizyjną kompanią kolarzy i I/28 pal bez 2 baterii zajął stanowiska północ Wierzbie – południe Grębień. Jego 3 kompania obsadziła południowy skraj lasu Ożarów, a kompanię kolarzy Dzietrzniki. 3/36 pp stanowił odwód dowódcy pułku i rozwinął się na południe od Wielunia. Siły główne dywizji ugrupowane były następująco: 15 pułk piechoty ze 117 dywizyjną kompanią ckm i III/28 pułku artylerii lekkiej bronił się na rubieży: Łagiewniki – Raczyn – Staw; 72 pułk piechoty z II/28 pal i 28 dywizjonem artylerii ciężkiej na rubieży: Masłowice – południowy skraj lasu Kraszkowice.

Na głównej pozycji obrony Strońsko – Chrząstawa pozostał dowódca piechoty dywizyjnej, płk dypl. Broniewski. Do jej rozbudowy i zabezpieczenia wyznaczono po jednej kompanii z każdego pułku piechoty.

                                     

1.2. Dywizja w kampanii 1939 Walki dywizji

1 września od rana walczyła w rejonie Masłowic, Łagiewnik i Raczyna z niemiecką 1 DLek., której niezdecydowane ataki skutecznie odpierała. Poniosła jednak duże straty od lotnictwa i artylerii wroga. 2 września rozpoczęła nakazany rozkazem dowódcy Armii odwrót za Wartę. 3 września, unikając silnego natarcia niemieckiego, obsadziła pozycje za Wartą pod Wieluniem. Tego dnia dostała rozkaz obrony Widawy. Na skutek zmiennych decyzji dowódcy dywizji jej 15 pułk piechoty prawie został rozbity i zdezorganizowany obsadził pozycje dopiero po południu. Jego miejsce zajął 36 pułk piechoty, który wraz z 72 pułkiem piechoty obsadził pozycje nad Wartą. Oddziały niemieckiej 1 DLek. przełamały te pozycje i wdarły się pod Konopnicę. W nocy z 3 na 4 września 36 pp i 72 pp wycofały się na Widawkę i dopiero 4 września cała mocno zdezorientowana dywizja obsadziła główną linię obrony. Dowództwo Armii dla wzmocnienia jej pozycji oddało pod jej rozkazy 4 pułk piechoty z 2 DP Leg. 5 września na odcinku obrony dywizji niemiecki XIV Korpus zachowywał się dosyć biernie. 7 września 28 DP obsadziła pozycje obronne pod Pabianicami. Na kierunku Łask – Pabianice nacierała niemiecka 17 DP gen. Locha, w składzie której do ataku na miasto został wyznaczony słynny później pułk zmotoryzowany SS Leibstandarte Adolf Hitler. Pabianic bronił bezpośrednio 15 pułk piechoty. Walka była bardzo zacięta z dużymi stratami po obu stronach i trwała aż do godzin wieczornych. Niemcy w pewnym momencie dotarli do centrum miasta, jednak zostali odrzuceni przez polskie kontruderzenie. 15 pp utrzymał swoje pozycje, zadając Niemcom duże straty, zwłaszcza w broni pancernej. Niestety jednocześnie – po odejściu z północnego skrzydła 2 DP Leg. – w wolne miejsce weszły niemieckie oddziały i przedarły się na tyły dywizji. Na południowym skrzydle 72 pp zmuszony został do ataku pod Chechłem. Odebrał Niemcom wieś, ale w wyniku niemieckiego kontrataku poniósł takie straty, że właściwie przestał istnieć. W związku z tym dowódca 28 DP wydał rozkaz do przegrupowania dywizji, co oznaczało wycofanie oddziałów z rejonu Pabianic. 15 pp po podjęciu wieczorem odwrotu, natknął się na Niemców pod Ksawerowem i poniósł znaczne straty. Następnie dywizja miała skoncentrować się pod Wola Cyrusową, gdzie 8 września toczyła ciężkie walki z wrogiem. 9 września dostała rozkaz od dowódcy Armii gen. Wiktora Thommée wycofania się za Rawkę. 10 września dostała kolejny rozkaz zmiany drogi odwrotu i teraz zmierzała na Warszawę przez Grodzisk Mazowiecki i Pruszków. Jednak mimo początkowych sukcesów zabrakło jej sił, aby przebić się przez niemieckie pozycje obsadzone przez oddziały XI i XVI Korpusów Pancernych. 13 września zmieniła kierunek odwrotu na Modlin, gdzie – po dotarciu następnego dnia – jej oddziały obsadziły odcinek "Pomiechówek”. Dopiero 19 września do Modlina dotarł 15 pp. 28 DP uczestniczyła w obronie twierdzy modlińskiej do jej kapitulacji 29 września.

                                     

1.3. Dywizja w kampanii 1939 Ordre de Bataille i obsada personalna

Planowane Ordre de Bataille i obsada personalna 28 DP w kampanii wrześniowej. W nawiasach podano nazwy jednostek mobilizujących oraz stanowiska służbowe oficerów dywizji zajmowane przed mobilizacją.

Kwatera Główna 28 DP

 • I dowódca piechoty dywizyjnej – płk dypl. Stefan Broniowski
 • dowódca artylerii dywizyjnej – płk art. Włodzimierz Dembiński
 • Dowództwo
 • dowódca dywizji – gen. bryg. Władysław Bończa-Uzdowski
 • II dowódca piechoty dywizyjnej – płk dypl. Aleksander Wacznadze
 • kwatermistrz – kpt. dypl. Aleksander Żmichowski 12 IX ranny w Brwinowie
 • szef sztabu - ppłk dypl. Albin Piotr Habina do 8 IX i od 16 IX; mjr Władysław Naprawa od 8 do 15 IX
 • dowódca łączności - kpt. René Machalski
 • szef sanitarny – mjr dr med. Tadeusz Radwański
 • oficer operacyjny - kpt. dypl. Jan Rześniowiecki
 • Sztab
 • 15 pułk piechoty "Wilków” Dęblin
 • samodzielna kompania karabinów maszynowych i broni towarzyszącej nr 14 15 pp
 • 28 pułk artylerii lekkiej Zajezierze k. Dęblina
 • 36 pułk piechoty Warszawa
 • 28 dywizjon artylerii cieżkiej
 • bateria artylerii przeciwlotniczej motorowa typ A nr 28 - por. Marian Ostaszewski
 • 72 pułk piechoty Radom
 • kompania telefoniczna 28 DP
 • park intendentury nr 103
 • 28 batalion saperów
 • kompania kolarzy nr 13 36 pp - por. Anatol Trusow
 • szwadron kawalerii dywizyjnej - mjr Jan K. Motz
 • kompania sanitarna nr 103 - dowódca plutonu - ppor. lek. Tadeusz Jankowski


                                     

2. Obsada personalna dowództwa dywizji

Dowódcy dywizji
 • gen. bryg. Władysław Bończa-Uzdowski 17 III 1927 - 30 IX 1939
 • gen. bryg. Romuald Dąbrowski 9 VIII 1926 - 17 III 1927
 • gen. bryg. Tadeusz Ludwik Piskor 23 X 1925 - 19 VI 1926 → szef Sztabu Generalnego
 • płk piech. Bolesław Kraupa 10 XII 1923 - 15 III 1924
 • gen. bryg. Mieczysław Norwid-Neugebauer 7 VIII 1921 - 10 XII 1923 → szef Departamentu VII M.S.Wojsk.
 • gen. dyw. Kazimierz Dzierżanowski III 1924 - 20 X 1925
Dowódcy piechoty dywizyjnej
 • płk piech. Romuald Żurakowski 21 VIII 1926 - 3 VIII 1931 → pomocnik dowódcy OK I ds. uzupełnień
 • płk dypl. Stefan Broniowski III 1938 - IX 1939
 • płk piech. Romuald Dąbrowski 1 XII 1923 - 9 VIII 1926 → dowódca 28 DP
 • płk dypl. Adam Brzechwa-Ajdukiewicz 3 VIII 1931 - III 1938 → dowódca 26 DP
 • płk piech. Bolesław Zaleski 1921 - 31 X 1921
II dowódcy piechoty dywizyjnej
 • płk dypl. Aleksander Wacznadze
Szefowie sztabu
 • mjr SG Mieczysław Mozdyniewicz IX 1921 - 15 X 1923 → Oddział I SG
 • ppłk dypl. Albin Piotr Habina do IX 1939
 • mjr dypl. piech. Jan Grudzień 26 III 1931 – 1 X 1932 → dyspozycja szefa SG
 • mjr SG Józef Sierosławski 24 X 1926 - 31 X 1928 → PUWFiPW
 • mjr / ppłk SG Franciszek Dudziński 15 X 1923 - 5 I 1926 → szef Oddziału Wyszkolenia Sztabu DOK I
 • mjr dypl. piech. Stefan Loth 1 XI 1932 - 7 VI 1934 → GISZ
 • mjr dypl. art. Józef Kaiser od 7 VI 1934
 • ppłk SG Feliks Kwiatek 1 I - 24 X 1926 → Oddział I SG
 • mjr dypl. piech. Adam Rudnicki 31 X 1928 – 28 I 1931 → dowódca baonu w 57 pp
                                     

2.1. Obsada personalna dowództwa dywizji Obsada personalna w marcu 1939 roku

Ostatnia "pokojowa” obsada personalna dowództwa dywizji:

 • dowódca artylerii dywizyjnej – płk art. dr Włodzimierz Leon Dembiński
 • dowódca piechoty dywizyjnej – płk dypl. mgr Stefan Józef Ludwik Broniowski
 • I oficer sztabu – kpt. dypl. Aleksander Żmichowski
 • dowódca łączności – mjr łączn. Wacław Walknowski
 • II oficer sztabu – kpt adm. piech. Wacław Bagiński
 • szef sztabu – ppłk dypl. Albin Piotr Habina
 • dowódca dywizji – gen. bryg. Władysław Bończa-Uzdowski
 • oficer taborowy – kpt tab. Antoni Bogusław Konopko
 • oficer intendentury – kpt int. inż. Jan Ogarzowski
 • komendant rejonu PW konnego – mjr kaw. Mieczysław Badowski
                                     

3. 28 Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei

W czasie powstania warszawskiego z oddziałów powstańczych walczących w Śródmieściu utworzono 28 Dywizję Piechoty im. Stefana Okrzei pod dowództwem płk. Edwarda Pfeiffera, która weszła w skład Warszawskiego Korpusu AK.

Użytkownicy również szukali:

35 rezerwowa dywizja piechoty, Piechoty, piechoty, dywizja, Dywizja, legionw, rezerwowa, dywizji, bataille, ordre, dywizja piechoty legionw, polska dp, dp leg, rezerwowa dywizja piechoty, dywizja piechoty, polska, dywizja piechoty ii rp, Dywizja Piechoty II RP, 1 dywizja piechoty legionw, polska dp 1939, 1dp leg, 35 rezerwowa dywizja piechoty, ordre de bataille dywizji piechoty wp, 2 dywizja piechoty legionw, 9 dywizja piechoty, 9 dywizja piechoty ii rp, 28 Dywizja Piechoty II RP, 28 dywizja piechoty (ii rp),

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

2 dywizja piechoty legionów.

Tadeusz Piskor 1889 1951 Postacie Historia Polski. O wschodnią granicę Rzeczypospolitej. Koncepcja Do czerwca 1919 r. udało się sformować trzy dywizje piechoty, trzy Po podpisaniu przez Niemcy traktatu wersalskiego 28 czerwca 1919 r. Po wybuchu II wojny światowej część z nich. Ordre de bataille dywizji piechoty wp. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej Przystanek Historia. Pod koniec 1943 r. wschodni front w szybkim tempie zbliżał się do granic II RP. de Bataille pokojowego i dyslokacji sprzed mobilizacji 1939 r., w dniu 28 stycznia 1944 r. W wyniku tych działań oddziały 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii.

35 rezerwowa dywizja piechoty.

15 dywizja piechoty w wojnie 1939 roku Księgarnia Historyczna. Istnieje relacja Zygmunta Siekierko, który opisuje podobną sytuację dotyczącą stacjonowania sztabu 30 tej Dywizji Piechoty z Kobrynia. Poniżej. 9 dywizja piechoty ii rp. Pułk piechoty WOJSKO POLSKIE struktury organizacyjne. 21 dywizji piechoty każda w składzie czterech pułków i 10 brygad kawalerii. 28. 15.pp, 36.pp, 72.pp, 28.pap Warszawa. 29. 42.pp, 76.pp, 81.pp, 29.pap Grodno W systemie szkolnictwa II Rzeczypospolitej w grupie szkół podoficerskich. 1 dywizja piechoty legionów. 72 Pułk Piechoty II RP Jednostki. Trzynasta Dywizja Piechoty w wojnie 1939 r 13 Dywizja Piechoty w wojnie 1939 r 28 Dywizja Piechoty Dwudziesta ósma Dywizja Piechoty 15, 36, 72​.


Polska dp 1939.

Kategoria:Wojsko Polskie II Rzeczypospolitej w Warszawie. Dywizja ta posiadała w armii II RP najdłuższą historię, gdyż została sformowana już latem 1918 r. we Francji jako 1. DSP w AGH i jako jedyny polski związek. Koncepcja wystawy i opracowanie merytoryczne Wojsko Polskie. Wojsko Polskie II RP garnizon Biała Ziemia Siedlecka nr 28 i 29 z 30.X.1937​ 10. Izdebski J., Dzieje 9 Dywizji Piechoty 1918 1939, Warszawa 2000. 18.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Stanisława Czai.

Wincenty Kowalski 2 Dywizja Piechoty płk. E. Dojan Surówka od 8 Piechoty gen. bryg. Juliusz Drapella 28 Dywizja Piechoty gen. bryg. Inne jednostki 28 Dywizji Piechoty Bohaterowie 1939. W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej badania naukowe nad kampanią 1939 r. były 2., 4., 6., 7., 11., 12., 14., 21., 22., 23., 24., 25., oraz 28. dywizji piechoty. z Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie – Rembertowskim II 94.


Przeciwko blitzkriegowi Historia rp.pl.

Udział 11. bawarskiej Dywizji Piechoty w bitwie pod Gorlicami. Dywizji Piechoty w dniach 2 i 3 maja 1915 r. Cztery spośród nich – bataliony I 7​., II 28. z 95. Zob. również: J. Moklak, Łemkowszczyzna w II Rzeczypospolitej. Podkarpacki wrzesień 1939. 28. Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei 72. pułk piechoty. Szlak bojowy: a następnie członek Komisji Likwidacyjnej Rządu RP na Uchodźstwie. Należał. Kołomyja, pokucie i huculszczyzna w ii rzeczypospolitej. Nasz batalion liniowy z dywizji piechoty na stopie wojennej, liczący około 940 28, który dostosowany był do pudełkowego magazynka lekkie PzKpfw I ​zasługujące raczej na miano tankietek oraz nieco lepsze PzKpfw II,. Stara Szuflada 14 Wielkopolska Dywizja Piechoty. Bitwa nad. 28 Dywizja Piechoty Ii Rp informacje, zdjęcia, materiały video. Czytaj więcej na temat 28 Dywizja Piechoty Ii Rp w Fakty w.

Walki 1939 roku oczami żołnierzy 7 Dywizji Piechoty cz. I.

Edipresse Polska 28 Dywizja Piechoty 15, 36, 72 Pułk Piechoty. Kolekcja Wielka Księga Piechoty Polskiej. Tom 28 praca zbiorowa zobacz opis produktu. Jan Pilżys Piechota polska w dwudziestoleciu międzywojennym. Z. Mierzwiński Generałowie II Rzeczypospolitej Po wybuchu I wojny 1925 r. do czerwca 1926 r. Piskor dowodził 28 Dywizją Piechoty w Warszawie. Odznaki wojskowe z okresu II Rzeczypospolitej Grawer Panasiuk. 21 dywizji piechoty każda w składzie czterech pułków i 10 brygad kawalerii. 28. 15.pp, 36.pp, 72.pp, 28.pap Warszawa. 29. 42.pp, 76.pp, 81.pp, 29.pap Grodno W systemie szkolnictwa II Rzeczypospolitej w grupie szkół. 18 Dywizja Piechoty II RP – pedia pl mirror, wolna encyklopedia. Odziemkowski Janusz, Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996. 18 kwietnia przez 26. i 28. pułki piechoty 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty. W przededniu sowieckiej agresji 1939 r. Wydawnictwo militarne. Dywizji Pancernej w wojnie 1939 roku. Formacja ta posiadała w armii II RP najdłuższą historię, gdyż powstała już latem 1918 roku we Francji jako 1. Dywizja.


Sztandar 15 Pułku Piechoty Wilków Historia Ziemi Bocheńskiej.

Gach Korpusów rozlokowane były po trzy dywizje piechoty i brygada jazdy, pułki 28. K. Pindel, Obrona terytorialna w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1995, s. 28 Dywizja Piechoty Ii Rp Fakty w. Żeń, miały wejść 10, 12, 22, 28 i 30 Dywizja Piechoty, dwie brygady kawalerii, dwa szej drogi od zachodniej granicy II RP do Warszawy.

Stanisław FOŁTA.

Stanisławowi Czai oficerowi 15 Pułku Piechoty Wilków oraz 1939 r. w składzie 28 Dywizji Piechoty pod dowództwem gen. bryg. Stanisław Czaja, oficer II Rzeczypospolitej i obrońca jej niepodległości, do Ojczyzny. Polska 1922 1939 Producent:. Tralne Archiwum Wojskowe, DP – Dywizja Piechoty, DPanc. – Dywizja nym dowódcą został 28 sierpnia płk Wasyl Gulida, którego po kil ku dniach 6 rze armii II Rzeczypospolitej m.in. dowodził skierniewickim 26. pal. a w kampanii. Odznaka piechoty Niska cena na. Kwiaty na grobie zasłużonego oficera II RP Aktualności Dolnośląski Jarosław Kresa w przeddzień 28. rocznicy śmierci pułkownika Witolda Sztarka Łętownicą pozostał najwyższym stopniem oficerem 18 Dywizji Piechoty. Drukuj Instytut Pamięci Narodowej Katowice. Go, Planowanie wojenne i przygotowania obronne II Rzeczypospolitej. Studia i W ten sposób mobilizacja objęła 25 dywizji piechoty, 2½ dywizji piechoty rezerwo wej oraz II.11.34, Rozkaz dowódcy 19. pp z 28 VIII 1939 r. CAW, Kam​. Pobierz Wojskowe Biuro Historyczne. Po 100 latach, gdy jesteśmy bogatsi w doświadczenia II wojny światowej i rządów sowieckich we wschodniej 14 Wielkopolska Dywizja Piechoty w sierpniu 1920 r. składała się z: 15 Pułku Ułanów Rzeczypospolitej 1918 ​1920, Sowiniec, R. 2016, nr 49, s. 35 36. 21.00, wydał dla 4 Armii rozkaz nr 13611 III28, gdzie.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →