Poprzednia

ⓘ Olimpiada Wiedzy o RP                                     

ⓘ Olimpiada Wiedzy o RP

Olimpiada Wiedzy o RP – olimpiada szkolna z zakresu tematyki wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawniczej, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem olimpiady jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe Coptiosh w Białymstoku.

Olimpiada jest finansowana z wpłat uczestników, środków własnych organizatora oraz środków na realizację projektu pozyskanych z innych źródeł, w tym i ewentualnych sponsorów.

                                     

1. Cele

Celem głównym olimpiady jest upowszechnianie wiedzy na temat współczesnej Rzeczypospolitej Polskiej – m.in. jej konstytucji, ustroju, systemu politycznego, samorządu terytorialnego, organów władzy publicznej, prawa, społeczeństwa, przestrzegania praw człowieka, polityki zagranicznej czy członkostwa w organizacjach międzynarodowych, promocja takich wartości jak demokracja, tolerancja, patriotyzm i szacunek do własnej Ojczyzny, jak również umożliwienie uczniom zaprezentowania posiadanych wiadomości i umiejętności z zakresu olimpiady.

                                     

2. Etapy

Olimpiada składa się z trzech etapów:

 • część II – rozwiązywanie pracy z zadaniami otwartymi – pytań testowych za 35 pkt. i 1 zadania krótkiej wypowiedzi za 5 pkt. – łącznie za II część można uzyskać maksymalnie 40 pkt.;
 • część I – test: uczestnicy udzielają odpowiedzi na 40 pytań testowych wielokrotnego wyboru w nieprzekraczalnym czasie 40 minut, w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest prawidłowa, każde pytanie oceniane jest za 0 lub 1 pkt;
 • etap szkolny – test rozwiązywany on-line, z każdej szkoły przechodzą dalej trzej uczestnicy z najlepszymi wynikami;
 • etap okręgowy – składa się z dwóch części
 • część I – test z zadaniami zamkniętymi i otwartymi: uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania, za które można uzyskać w sumie 50 pkt., w nieprzekraczalnym czasie 50 minut, z zagadnień działu I, II i III stałego programu tematycznego olimpiady;
 • część III – quiz z zakresu zarówno stałego, jak i zmiennego programu tematycznego, za który można uzyskać maksymalnie 10 pkt.
 • część II – test z zadaniami zamkniętymi i otwartymi: uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania, za które można uzyskać w sumie 40 pkt., w nieprzekraczalnym czasie 40 minut, z zagadnień zmiennego programu tematycznego olimpiady;
 • finał składa się z trzech części
                                     

3. Komisja

Członkami komisji finałowej są naukowcy i dziennikarze oraz rotacyjnie członkowie komitetów okręgowych. Przewodniczącą Komitetu Głównego jest dr hab. Joanna Sadowska prof. UwB Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku.

                                     
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych olimpiada szkolna z zakresu rolnictwa, organizowana od 1976 w Siedlcach. Olimpiada jest finansowana przez
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora Olimpiada
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym przedmiotowa olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o społeczeństwie, organizowana od 1960, skierowana do
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej olimpiada szkolna z zakresu techniki, skierowana do uczniów szkół średnich ponadgimnazjalnych która po raz pierwszy przeprowadzona
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej OWE olimpiada szkolna z zakresu ekonomii. Celem olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej
 • Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej pułtuska nieistniejąca olimpiada szkolna organizowana corocznie od 2003 do roku szkolnego 2009 - 2010 przez Akademię
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej OWE olimpiada szkolna z zakresu ekologii, organizowana od 1985 dla uczniów szkół średnich przez Ligę Ochrony Przyrody
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie olimpiada szkolna z zakresu tematyki wiedzy o społeczeństwie, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej olimpiada szkolna z zakresu elektryki i elektroniki, organizowana dla uczniów szkół średnich w latach
 • Olimpiada Wiedzy o Finansach Banki w Akcji nieistniejąca olimpiada szkolna organizowana przez Wyższe Szkoły Bankowe, Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej szczecińska nieistniejąca olimpiada szkolna organizowana od roku szkolnego 1996 1997 do roku szkolnego 2009 2010


                                     
 • Olimpiada Wiedzy o Bankach interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę uczniów z zakresu bankowości i przedsiębiorczości, organizowana
 • przedsiębiorczości olimpiada teologii katolickiej olimpiada wiedzy ekonomicznej olimpiada wiedzy o Polsce i świecie współczesnym olimpiada wiedzy o prawach człowieka
 • Olimpiada Wiedzy o Mediach interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o mediach i dziennikarstwie, organizowana od roku szkolnego 2014 2015
 • Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o filmie i komunikacji społecznej, organizowana
 • Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości nieistniejąca olimpiada szkolna przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowana przez Polski Związek
 • Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu geodezji oraz
 • Olimpiada Wiedzy o Żywności olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę uczniów z zakresu kompetencji żywieniowych, organizowana od roku szkolnego 1997 1998
 • Olimpiada Religii Prawosławnej olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o religii prawosławnej. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
 • Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę uczniów z zakresu planowania i zarządzania karierą
                                     
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca więdzę i umiejętności uczniów z zakresu budownictwa. W
 • Olimpiada o Państwie i Prawie interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę z zakresu problematyki dotyczącej państwa i prawa. Organizowana
 • Olimpiada Wiedzy Górniczej O Złotą Lampkę olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje uczniów z zakresu górnictwa. Organizowana jest przez Wydział
 • Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu hotelarstwa i turystyki. Organizowane
 • Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę uczniów o noblistach Pokojowej Nagrody
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności handlowe i menedżerskie
 • XLI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych polska olimpiada przedmiotowa, której centralne eliminacje i finał odbyły się w dniach 2 - 3 czerwca 2017
 • Współczesnym Olimpiada Wiedzy o Prawie Olimpiada Wiedzy o Rodzinie Olimpiada Wiedzy o RP Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Użytkownicy również szukali:

olimpiada wiedzy historycznej, olimpiada wiedzy o polsce i świecie współczesnym, olimpiada wiedzy o polsce iświecie, olimpiada wiedzy o prawach człowieka, olimpiada wiedzy o prawie harmonogram, olimpiada wiedzy o prawie testy, olimpiada wiedzy o prawie, olimpiada wiedzy o społeczeństwie, Wiedzy, wiedzy, Olimpiada, olimpiada, prawie, olimpiada wiedzy o prawie, polsce, olimpiada wiedzy historycznej, spoeczestwie, prawach, czowieka, historycznej, harmonogram, testy, iwiecie, wiecie, wspczesnym, olimpiada wiedzy o spoeczestwie, Olimpiada Wiedzy o RP, olimpiada wiedzy o prawie harmonogram, olimpiada wiedzy o prawie testy, olimpiada wiedzy o polsce iwiecie, olimpiada wiedzy o polsce i wiecie wspczesnym, olimpiada wiedzy o prawach czowieka, olimpiada wiedzy o rp, społeczeństwo. olimpiada wiedzy o rp,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Olimpiada wiedzy o społeczeństwie.

Weź udział w Olimpiadzie Wiedzy o III RP oraz Prawach Człowieka. Damian Nosidlak 11 marca został finalistą etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. Olimpiada organizowana jest w Białymstoku przez. Olimpiada wiedzy o prawie. Olimpiada Wiedzy o III RP Witamy w ZSO Kluczbork. OWoUE GK Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg OWoIIIRP Olimpiada Wiedzy o III RP organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku. Olimpiada wiedzy o prawie testy. Patronaty Marszałka Sejmu. Z radością informuję, że Klaudia Sawicka i Jakub Redo z kl. II G oraz Hubert Witkowski z kl. III G zostali laureatami Olimpiady Wiedzy o III RP. Klaudia Sawicka.

Olimpiada wiedzy o prawach człowieka.

Maciej Ferfecki laureatem etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o III. 23 kwietnia br. w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się uroczysta gala podsumowująca międzypowiatowy konkurs wiedzy o Parlamencie RP. Olimpiada wiedzy o prawie harmonogram. III Konkurs Wiedzy o Sejmie RP. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP. Karolina Cybula uczennica kl. IIIB III LO jest finalistką II etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. Piątka uczniów Kaspra w finale Olimpiady Wiedzy o III RP Gazeta. Laureaci i finaliści Głównej Olimpiady Chemicznej. Ekonomia. laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Olimpiady Wiedzy o Finansach – Banki w.


Piątka uczniów Kaspra w finale Olimpiady Wiedzy o III RP.

II LO Brązową Szkołą Praworządności RP 2019. Dnia 16 OWoIIIRP – Olimpiada Wiedzy o III RP organizator: SEO COPTIOSH w Białymstoku. Awans do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o III RP – I Liceum. Wspólnej Europy w Olsztynie zorganizowało dnia 10 czerwca 2019 roku II Miejski Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich II RP. Celem. Olimpiada Wiedzy o Polsce. przy Konsulacie Generalnym RP w. Uczestnicy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym gościli u Prezydenta RP. Prezydent Andrzej Duda oraz uczestnicy ostatniego.

XXII OWE Podsumowanie Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w.

9 marca 2019 roku w Białymstoku odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy o III RP. Uczeń naszego liceum Kacper Tobiś IIIe uzyskał tytuł finalisty. Test wiedzy prawniczej Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie. Stały blok dla wszystkich edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, który Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Warsza. Olimpiada Wiedzy o III RP ZSO2. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, laureat. Olimpiada Wiedzy o Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, laureat.


II LO z brązową tarczą praworządności.

Formalne. 31. Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i. Zawodowych RP. Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i. Zarządzaniu Karierą. Zawodową. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Olimpiada Wiedzy i. Z satysfakcją informujemy, że do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o III RP zakwalifikowało się aż 9 uczniów naszej szkoły, są to: 1. Hubert Witkowski III G 2. Zamość: Robert Korzeniowski z I LO laureatem Olimpiady Wiedzy. Uczniowie inowrocławskiego Kaspra w finale Olimpiady Wiedzy o III RP. 2016 ​01 19:42. Dwoje uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP 4lo. Pierwszy konkurs wiedzy o Sejmie RP.

Etap Centralny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

30 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 im. Ks J. Tischnera w Żorach odbył się Konkurs wiedzy o Sejmie RP. Uczestnikami byli uczniowie Zespolu. IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP – 2 LO Chojnice. Ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o III RP Przedsięwzięcie COPTIOSH – 1 miejsce. ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o Unii Europejskiej. UCHWAŁA Nr 141 2018 Senatu Uniwersytetu Rekrutacja UKSW. Dominik Bielecki z 2 klasy społeczno prawniczej został finalistą VII Olimpiady Wiedzy o III RP. Celem głównym Olimpiady jest. II Miejski Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich II RP – Kuratorium. Jana Zamoyskiego w Zamościu znalazł się w gronie pięciorga laureatów wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP.


Piątka uczniów Kaspra w finale Olimpiady Wiedzy o III RP ki24.info.

Olimpiada wiedzy o III RP, Wiedzy o Społeczeństwie oraz najbardziej prestiżowa olimpiada humanistyczna – Wiedzy o Polsce i Świecie. ZS2: konkurs wiedzy o Sejmie RP Edukacja ry.pl. Miło nam poinformować, że Igor Całka z kl. III A zakwalifikował się do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o III RP. Serdecznie gratulujemy i. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Parlamencie RP Zespół Szkół w. Ministerstwo Edukacji Narodowej RP. Wsparcie organizacyjne. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. REALIZACJA. Instytut Europeistyki.

Olimpiada Wiedzy o III RP lo1.

Jeśli interesujesz się konkretną olimpiadą, kliknij w poniższy przycisk, aby Olimpiada Wiedzy o III RPwięcej Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w. III RP – awanse na etap centralny – IV Liceum Ogólnokształcące w. W dniu 10 listopada 2017 roku odbył się w naszej szkole pierwszy szkolny etap Konkursu Wiedzy o Konstytucji RP. Nasi uczniowie zmierzyli się z pytaniami. Olimpiada Wiedzy o III RP III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach. Zakończyła się kolejna edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Senacie RP przeprowadzonego w 20 szkołach podstawowych woj. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Konstytucji RP – I Liceum. Konkurs Wiedzy o Sejmie. Na wniosek: Posła na Sejm RP XXIV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Podkarpackie 2018.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →