Poprzednia

ⓘ Kościół św. Antoniego w ŁodziKościół św. Antoniego w Łodzi
                                     

ⓘ Kościół św. Antoniego w Łodzi

Kościół św. Antoniego Padewskiego – barokowy kościół franciszkański zbudowany w latach 1701-1723, pełniący również rolę kościoła parafialnego pw. św. Antoniego Padewskiego, znajdujący się w Łodzi-Łagiewnikach. Kościół wraz z przylegającym do niego klasztorem w 1946 r. został wpisany do rejestru zabytków; podwójne Sanktuarium: św. Antoniego z Padwy i bł. Rafała Chylińskiego.

                                     

1.1. Historia świątyni Fundacja i pierwsze budowle

Powstanie kościoła i klasztoru franciszkanów na tym miejscu wiąże się z opowiadaniem o ukazaniu się św. Antoniego ubogiemu cieśli Jerzemu, pracującemu dla właściciela Łagiewnik Samuela Żeleskiego. Powołane do zbadania okoliczności tego wydarzenia komisje kościelne przesłuchały zaprzysiężonych świadków, a sporządzone dokumenty nuncjusz papieski Palavicini dostarczył do Rzymu. 22 listopada 1680 r. kongregacja rzymska wydała pismo uznające prawdziwość objawień i zezwalające na zatwierdzenie fundacji Samuela Żeleskiego.

Franciszkanie, uznani za prawnych opiekunów wspomnianego miejsca, mogli przystąpić do rozpoczęcia budowy. Na wzgórku Wyglądnica zwanym tak od miejsca skąd wyglądano bydła powracającego z pola stanęła najpierw drewniana kaplica, dedykowana św. Antoniemu. Po pewnym czasie przeniesiono ją w inne miejsce – nad łagiewnicki staw – gdzie znajduje się do dzisiaj, obok zbudowanej w późniejszym czasie ok. 1730 r. kapliczki św. Rocha i św. Sebastiana.

Na miejscu kaplicy zbudowano drewniany kościół o 3 wieżach i klasztor. Nie jest do końca pewna data ukończenia budowy. Wiadomo tylko, że w październiku 1682 r., przy udziale 15 tysięcy wiernych, uroczyście wprowadzono obraz św. Antoniego do nowej świątyni. Niecały rok później, w sierpniu 1683 r., odbyła się uroczystość konsekracji świątyni.

                                     

1.2. Historia świątyni Powstanie świątyni murowanej

Liczba wiernych, przybywających do antoniańskiego sanktuarium systematycznie rosła, co spowodowało, że po upływie kilkunastu lat drewniany kościół nie był już w stanie wszystkich pomieścić. Decyzja o wzniesieniu murowanego, większego kościoła okazała się koniecznością. Dotychczasowy kościół drewniany rozebrano więc, a budulec wykorzystano do postawienia w pobliżu 4 kaplic: Matki Bożej Anielskiej, Przemienienia Pańskiego, św. Walentego oraz św. Rocha. Tylko ostatnia z nich przetrwała do naszych czasów.

W czerwcu 1701 r. położono kamień węgielny pod budowę murowanego kościoła pw. św. Antoniego. Była to świątynia jednonawowa, na planie krzyża łacińskiego, z półkoliście zamkniętym prezbiterium. Pierwotnie posiadała ona dwie zakrystie ok. 1824 r. północna zakrystia została przebudowana na kaplicę o. Rafała Chylińskiego. Cała budowa – w trudnych czasach saskich – trwała aż 23 lata. Konsekracji świątyni w dniu 16 maja 1726 r. dokonał arcybiskup gnieźnieński, prymas Teodor Potocki, któremu na pamiątkę wydarzenia na pilastrze południowego transeptu wystawiono portret z okolicznościowym napisem.

W transepcie kościoła, oprócz ołtarzy bocznych, znajdowały się też wejścia do podziemnych krypt. Wejście dziś zamknięte od strony północnej prowadziło do miejsc pochówku zarówno zmarłych w Łagiewnikach zakonników, jak też znakomitszych dobrodziejów klasztoru m.in. ofiarodawcy terenu pod klasztor i kościół – Samuela Żeleskiego z małżonką. Wejście od strony południowej otwarte prowadzi do krypty, w której znajdowała się trumna z doczesnymi szczątkami o. Rafała Chylińskiego po jego beatyfikacji w 1991 r. trumnę przeniesiono do kaplicy jego imienia.

Dwukondygnacyjna fasada główna kościoła zwrócona jest w kierunku zachodnim. W niższej kondygnacji frontonu umieszczono duże okno, oświetlające chór kościelny, oraz wystający balkon. Niegdyś z tego miejsca podczas większych uroczystości grywała miejscowa kapela. W wyższej kondygnacji fasady znajduje się wnęka, a w niej – polichromowana rzeźba patrona kościoła św. Antoniego z Dzieciątkiem Jezus na ręku oraz z lilią.

                                     

1.3. Historia świątyni Czasy upadku Rzeczypospolitej

Przez następne dziesięciolecia franciszkański kościół pełnił rolę ważnego ośrodka kultu dla okolicznych wiernych. W tym miejscu działał – dziś już błogosławiony – o. Rafał Chyliński, tutaj pielgrzymi mieli zapewnioną obsługę duszpasterską. Wprawdzie po rozbiorach Polski ruch pielgrzymkowy znacznie się zmniejszył, jednak nie ustał do świątyni nadal przybywali okoliczni mieszkańcy.

W 1843 r., dzięki staraniom ówczesnego gwardiana o. Anastazego Stępińskiego, obok kościoła postawiono murowaną, dwukondygnacjową dzwonnicę, zbudowaną na planie kwadratu. Dzwonnica ta przetrwała do dziś, kryjąc w swym wnętrzu trzecią już generację dzwonów poprzednie nie przetrwały wojen. Wykorzystywano je często, zgodnie z łacińską sentencją vivos voco, mortuos plango, fulgura frango. Obecne dzwony: Antoni 1450 kg, ton es, Franciszek 800 kg, ton fis i Rafał 450 kg, ton b zostały wykonane w firmie Felczyńskich z Gliwic i zamontowane w 1983 r.

Najtrudniejszym okresem dla sanktuarium był czas po upadku powstania styczniowego. Za pomoc udzielaną powstańcom klasztor franciszkanów skasowano w listopadzie 1864 r., a jego mieszkańców wywieziono, do obsługi kościoła zostawiając tylko jednego księdza. W późniejszych latach obsługę duszpasterską kościoła w Łagiewnikach sprawowali księża diecezjalni z pobliskiego Zgierza.

Jednym z nielicznych radosnych wydarzeń w tych czasach było utworzenie przy łagiewnickim kościele parafii pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Jana Chrzciciela, która rozpoczęła działalność 1 stycznia 1902 r. Stało się tak w następstwie starań i licznych pisemnych próśb okolicznej ludności.                                     

1.4. Historia świątyni Dzieje najnowsze

Obie wojny światowe spowodowały znaczne zniszczenia. Podczas kapitalnych remontów, przeprowadzonych w latach 50. XX w., naprawiono m.in. dach kościoła, wyremontowano wiele elementów ołtarzy, założono nową instalację elektryczną i radiofoniczną, odnowiono kryptę o. Rafała Chylińskiego, otynkowano kościół na zewnątrz i pomalowano wewnątrz. Dzięki pracom renowacyjnym - przeprowadzanym również w późniejszych latach - udało się zachować jego dawny, XVIII-wieczny styl. W 1946 r. kościół, przylegający do niego klasztor, dzwonnicę oraz dwie ocalałe kaplice św. Antoniego oraz św. Rocha wpisano do rejestru zabytków.

W 2002 r., z okazji 100-lecia istnienia parafii, pracownicy z Wawelu dokonali konserwacji obydwu obrazów św. Antoniego cudownego i zasłony z ołtarza głównego. Jednocześnie na ołtarzu letnim przed kościołem została odsłonięta płaskorzeźba z Chrystusem i św. Antonim, której autorem jest rzeźbiarz Wojciech Gryniewicz.

Odnowiony kościół franciszkański cieszy się dużą popularnością jako jeden z najstarszych, zachowanych barokowych zabytków Łodzi. Oprócz pełnienia funkcji kościoła parafialnego jest on miejscem święceń kapłańskich franciszkanów z pobliskiego seminarium duchownego. W okresie letnim organizowane są w nim koncerty muzyczne, a wiele młodych par decyduje się tam zawrzeć związek małżeński.

                                     

2. Architektura wnętrza

Kościół św. Antoniego charakteryzuje się barokowym, bogato zdobionym wystrojem wnętrza. Składają się na niego polichromowane ołtarze, liczne obrazy i rzeźby ze złoceniami, konfesjonały, epitafia, ambona i organy. Pochodzą one najczęściej z XVII lub XVIII w.

                                     

2.1. Architektura wnętrza Ołtarz główny św. Antoniego

Główny, polichromowany ołtarz św. Antoniego został ufundowany w 1723 r. przez ówczesnego gwardiana klasztoru – o. Antoniego Trevaniego. W centralnej części ołtarza znajdują się dwa obrazy Świętego z Padwy. Pierwszy wewnętrzny pochodzi z XVII w. i jest przykryty srebrną, złoconą sukienką w stylu regencji – przejściowym między barokiem a rokokiem. Drugi obraz będący zasłoną pierwszego pochodzi z XVIII w. Św. Antoni przedstawiony jest w bardzo popularny sposób: ubrany w pozłacany habit, w prawej ręce trzyma lilię symbol niewinności, a lewym ramieniem przytula do siebie Dzieciątko Jezus.

Powyżej – w drugiej kondygnacji – mieści się figura Matki Bożej Niepokalanej w owalnej ramie. Towarzyszą jej – po bokach – aniołowie w ruchliwych pozach. W zwieńczeniu ołtarza, w ramie w formie serca, znajduje się rzeźba Jezusa Ukrzyżowanego. Stojący po obu stronach krzyża aniołowie trzymają w rękach atrybuty Męki Pańskiej.                                     

2.2. Architektura wnętrza Kaplica boczna bł. Rafała

Kaplica bł. Rafała Chylińskiego znajduje się w północnej części kościoła, w miejscu dawnej zakrystii. Ok. 1824 r. została ona przebudowana dzięki staraniom ówczesnego gwardiana, o. Karola Chełstowskiego. Działania te miały na celu przygotowanie godnego miejsca, w którym zostałyby złożone relikwie sługi Bożego o. Rafała Chylińskiego po jego ewentualnej beatyfikacji w przyszłości. Beatyfikacja ta odbyła się dopiero w 1991 r.

Na pocz. XIX w. w ołtarzu w kaplicy znajdował się obraz Przemienienia Pańskiego, a w późniejszym czasie – krzyż. Obecnie to miejsce zajmuje obraz bł. Rafała Chylińskiego, autorstwa współczesnego malarza. U stóp ołtarza ustawiona jest trumna z relikwiami tego błogosławionego, osłonięta metalową kratą.

                                     

2.3. Architektura wnętrza Transept północny

W północnym transepcie kościoła zlokalizowane są dwa barokowe, polichromowane ołtarze ze złoceniami: Matki Bożej Szkaplerznej oraz św. Maksymiliana Kolbego. Ołtarz Matki Bożej Szkaplerznej, zwanej również Matka Bożą Pocieszenia, został wybudowany dzięki staraniom o. Andrzeja Karaszkiewicza, jednego z przełożonych klasztoru, i sfinansowany ze składek wiernych. W środkowej części ołtarza znajduje się XVII-wieczny obraz olejny Matki Bożej z Dzieciątkiem w srebrnej sukience z poł. XVIII w. Górna kondygnacja ołtarza prezentuje rzeźby przedstawiające scenę Zwiastowania. Na szczycie ołtarza umieszczono figurę Chrystusa z kulą w ręku.

Pochodzący z XVII w. ołtarz św. Maksymiliana Kolbego wykonany jest z drewna lipowego. Mieści się po prawej stronie ołtarza Matki Bożej Szkaplerznej, tam gdzie niegdyś był ołtarz św. Józefa. W jego centralnej części widnieje obraz św. Maksymiliana, pędzla łódzkiego artysty-malarza Gintowna-Dziewałtowskiego. W kondygnacji powyżej umieszczony jest obraz bł. Salomei, a po bokach – towarzyszące postaciom świętych figurki małych aniołków.

                                     

2.4. Architektura wnętrza Chór i 24-głosowe organy

Chór muzyczny kościoła, wsparty na dwóch, masywnych filarach, znajduje się powyżej sklepionej krzyżowo kruchty. Organy na chórze, osadzone w modrzewiowym, rokokowym prospekcie pochodzącym z XVIII w., były początkowo jedenastogłosowe. Kilkakrotnie poddawano je gruntowym naprawom.

W latach osiemdziesiątych XX w. podjęto decyzję o przeprowadzeniu kolejnego kapitalnego remontu, zwiększając jednocześnie liczbę głosów do 24. Wynajęta firma zbudowała nowe organy w 1987 r., zaś w następnym roku zamontowała je na kościelnym chórze. Organy mają dwa manuały i pedał, łącznie 24 głosy, oraz klapowo-zasuwowe wiatrownice. Służą dziś zarówno do celów liturgicznych Mszy św. i nabożeństw w kościele, jak też do organizowania koncertów np. wakacyjnego festiwalu muzycznego.

                                     

2.5. Architektura wnętrza Transept południowy

Południowy transept kościoła zwrócony jest w kierunku przylegającego do niego klasztoru. W transepcie znajdują się dwa ołtarze: św. Franciszka oraz Miłosierdzia Bożego. Polichromowany, barokowy ołtarz św. Franciszka zbudowany został w XVII w. W jego głównym polu umieszczony jest obraz olejny stygmatyzacji św. Franciszka. Powyżej, w zwieńczeniu ołtarza, umieszczono obraz drugiego patrona świątyni – św. Jana Chrzciciela, w otoczeniu grających na trąbach aniołów.

Na lewo od ołtarza św. Franciszka zlokalizowany jest ołtarz Miłosierdzia Bożego. Dawniej w tym miejscu znajdował się ołtarz bł. Salomei, księżny halickiej, późniejszej klaryski. W centralnej części obecnego ołtarza widnieje obraz Chrystusa Miłosiernego z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Natomiast w górnej kondygnacji ołtarza znajduje się obraz św. Stanisława Kostki, w otoczeniu rzeźbionych aniołów.

                                     

2.6. Architektura wnętrza Inne elementy wyposażenia

 • Ambona. Umieszczona w pilastrze północnej ściany kościoła, drewniana, ze złoceniami, pochodzi z XVIII w. Z tyłu na ścianie znajduje się obraz olejny, przedstawiający przemawiającego św. Franciszka, na daszku ambony – rzeźba św. Antoniego, pochodząca z XVIII w.
 • Dawna krypta o. Rafała. Usytuowana jest w południowym transepcie kościoła. Do 1991 r. znajdowała się w niej trumna z doczesnymi szczątkami o. Rafała Chylińskiego.
 • Epitafia. Trzy epitafia, znajdujące się w świątyni, upamiętniają wydarzenia z historii
 • prymasa Teodora Potockiego – epitafium namalowane na pilastrze w południowej części transeptu, upamiętniające konsekrację kościoła, dokonaną przez tego arcybiskupa.
 • rodziny Stokowskich – epitafium wykonane z czarnego marmuru i umieszczone w prezbiterium jako dowód wdzięczności klasztoru dla dobrodzieja Kacpra Stokowskiego i jego rodziny;
 • Ołtarz Jezusa Ukrzyżowanego. Polichromowany ołtarz ze złoceniami zlokalizowany jest po prawej, południowej stronie nawy. W jego centralnej części umieszczony jest XVIII-wieczny obraz Pana Jezusa Ukrzyżowanego obraz olejny, szkoła polska.
 • Konfesjonały. Spośród czterech znajdujących się w kościele konfesjonałów dwa ustawione w transepcie pochodzą z XVIII w. Dwa kolejne, dębowe, wykonane współcześnie na wzór zabytkowych, ustawione są w nawie blisko wejścia do kościoła.
 • Ołtarz św. Dydaka z Alkali. Usytuowany jest po północnej stronie nawy, obok ambony. XVIII-wieczny obraz olejny przedstawia postać św. Dydaka z Alkali, hiszpańskiego świętego franciszkańskiego. W zwieńczeniu ołtarza umieszczona jest rzeźba św. Michała Archanioła, walczącego z szatanem.
 • papieża Benedykta XIII – epitafium umieszczone na pilastrze w północnej części transeptu; za pontyfikatu tego papieża zbudowano łagiewnicki kościół;
 • XIX-wieczny obraz dużego formatu, przedstawiający bł. Rafała rozdającego jałmużnę;
 • Zakrystia. W zakrystii, zbudowanej na poziomie niższym od posadzki kościoła, znajdują się następujące zabytkowe obiekty
 • Ołtarz MB Częstochowskiej. Według tradycji przed tym ołtarzem często się modlił bł. Rafał Chyliński. Obecnie ołtarz ze starym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w srebrnej sukience znajduje się w przejściu z kościoła do zakrystii.
 • obraz olejny prawdopodobnie z XVIII w. św. Petroneli na modlitwie wstawienniczej;
 • obraz olejny Jana Łobdowczyka, zwanego błogosławionym 1. poł. XVIII w., szkoła polska;
 • haftowana srebrną nicią chorągiew procesyjna z postacią św. Antoniego, pochodząca z 1735 r.
 • szaty liturgiczne – ornaty i dalmatyki – pochodzące z XVII i XVIII w.;


                                     

3. W pobliżu

 • Cmentarz w Łodzi – Łagiewnikach
 • Klasztor Franciszkanów w Łodzi
 • Kapliczki św. Rocha i Sebastiana oraz św. Antoniego
 • Łódzki Klub Jeździecki
 • Pałac Juliusza Heinzla w Łagiewnikach
 • Wyższe Seminarium Duchowne oo. Franciszkanów w Łodzi
 • Festiwal Muzyki w Starym Klasztorze
 • Kapliczka Przemienienia Pańskiego
 • Kapliczka św. Walentego w Łodzi

Użytkownicy również szukali:

łódź parafia antoniego padewskiego ogłoszenia, ogłoszenia parafia św antoniego łódź - łagiewniki, parafia św antoniego łódź godziny mszy, parafia św antoniego łódź - łagiewniki, parafia św antoniego msze święte, parafia św antoniego tomaszów maz ogłoszenia, antoniego, Antoniego, parafia, ogoszenia, msze, agiewniki, w antoniego msze, mszy, godziny, padewskiego, parafia w antoniego ogoszenia, tomaszw, Koci, wite, parafia w antoniego d - agiewniki, odzi, Koci w Antoniego w odzi, parafia w antoniego msze wite, parafia w antoniego tomaszw maz ogoszenia, parafia w antoniego d godziny mszy, ogoszenia parafia w antoniego d - agiewniki, d parafia antoniego padewskiego ogoszenia, kościół św. antoniego w łodzi, architektura w zgierzu. kościół św. antoniego w łodzi,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Parafia św antoniego łódź godziny mszy.

Kościół św. Antoniego Padewskiego Łagiewniki Przewodnik. Msze święte i nabożenstwa w naszej parafii. Msze św. w niedziele i Święta nakazane: 6:30 8:00 do Św. Józefa Wtorek nabożeństwo do Św. Antoniego. Parafia św antoniego łódź - łagiewniki. PARAFIA RZYM KAT PW ŚWIĘTEGO ANTONIEGO, telefon, krs. Parafia św. Elżbiety Węgierskiej i bł. Anastazego Pankiewicza w Łodzi rzymskokatolicka parafia w dekanacie Łódź Stoki archidiecezji łódzkiej. Parafia św antoniego tomaszów maz ogłoszenia. Parafia w Babsku. Parafia św. Antoniego z Padwy w Łodzi Official Website, Łódź. 1487 osób lubi to 103 osoby mówią o tym 185 użytkowników tu było. Wszystko z życia.

Łódź parafia antoniego padewskiego ogłoszenia.

Św. Elżbiety Węgierskiej i Bł. Anastazego Pankiewicza Bernardyni. Kościół św. Antoniego w Łodzi, Okólna, Łódź 91 520, 91 526 Inne.


Parafia św antoniego msze święte.

Galeria Archiwum Państwowe w Łodzi. Zakonnicy z Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego i bł. o. Rafała Koronawirus SARS CoV 2 w kościołach w województwie łódzkim. Łódź: kaplica św. Antoniego Dziedzictwo eKAI. Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego w zespole klasztornym oo. Franciszkanów. Łódź kościół 1681 1683. photo. Kościół i klasztor zachowały się w.

Intencje mszalne Parafia Św. Józefa w Łodzi Rudzie.

W dzień Jego Narodzenia. 4. Informujemy, że msze św. świąteczne w Boże Narodzenie będą odprawiane: w czwartek w Wigilię Bożego. Program Abp Władysław Ziółek: parafia św. Antoniego z Radio Plus. Dane z jego strony opisu znajdują się poniżej. Opis. OpisParafia sw antoniego. Polski: Parafia.


Koronawirus w Łodzi. Nie żyje proboszcz o. Marek Zienkiewicz z.

Św. Antoniego 13 postawiono drewniany kościół, który przetrwał do 1950 roku. W okresie międzywojennym, za kadencji ks. prałata Romana Rajchera, zaczęto. Parafia Św. Jana Chrzciciela w Łodzi. Informacje o ŁÓDŹ TEOFILÓW Parafia Św. Antoniego Klareta 5419466859 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2015 06 13 cena 4 zł.

Łódź Kościół św. Antoniego z Padwy stare zdjęcia, mapa.

Antoniego Padewskiego – zbudowany w latach 1701–1723 barokowy, franciszkański kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego, znajdujący się w Łodzi. Dekoracje Kościoła Łódź, dekaracje kościoła na komunie. Nie żyje gwardian i proboszcz Sanktuarium św. parafii pw. św. Antoniego Padewskiego i Jana Chrzciciela w łódzkich Łagiewnikach. Nakazują chodzić do kościoła, spowiedzi, komunii, a wiadomo, że to głównie Czytaj. Święto Eucharystii – Msza św. w bazylice archikatedralnej w Łodzi. Szopka w kościele pw. Świętego Antoniego z Padwy Łódź, ul. Św. Antoniego.


Łagiewniki Forum Weselne miasta Łodzi Zobacz temat.

Sprawdź aktualne wydarzenia kulturalne w Kościół św. Antoniego w Łodzi. Zajrzyj na CoJestGrane24.pl. Parafia Niepokalanego Serca NMP. Obecnie parafia św. Antoniego Padewskiego i św. Jana Chrzciciela w Łodzi ​Łagiewnikach należy do dekanatu Łódź Radogoszcz. Proboszczem. Kościoły w Łodzi – Łodzianie. Spowiedź św. Msze św. i nabożeństwa. W niedziele i święta: 7:00 8:00 9:​30 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie – godz. Okólna 185, 91 520 Łódź BS Zgierz 57878300040028758620000002.

Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego.

W badaniach dotyczących historii Kościoła łódzkiego zauważamy brak szerszych św. Antoniego, będące w posiadaniu Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi. Św. Antoniego z Padwy w Babsku – Diecezja Łowicz. Wyszukaj najbliższą Mszę Świętą niedziele Łódź. Zmień miasto Nazwa kościoła parafii, Adres, Niedzielne msze święte, Odległość Antoniego, ul. św.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →